ADINA STRUCTURES

ADINA Structures, sonlu elemanlar metodu tabanlı yapısal analiz programıdır. ADINA Structures, kısaca katılarda ve yüzeylerde oluşacak statik veya dinamik yüklere bağlı olarak gerilim dağılımlarını ve bu gerilim dağılımlarına göre oluşacak deplasman miktarını  hesaplamaktadır. Özellikle, nonlinear problemler için Prof. Dr. Klaus Jurgen Bathe tarafından geliştirilen ADINA Structures kendi alanında dünya lideri konumundadır.

Kabiliyetleri

Linear Analiz

   Nonlinear Analiz

   Malzeme Modelleri

   Kontakt Mekanizmaları

   Frekans Domain Analiz

   Burkulma Analiz