Akustik Sensörler

Ses, havadaki veya diğer elastik ortamdaki bir dalga hareketidir. Ses, belirli frekanslarda titreşen nesnelerden (hoparlörler, makineler) kaynaklanır. Mikrofon, akustikten elektriğe dönüştürücü veya havadaki sesi elektrik sinyaline dönüştüren bir sensördür. Mikrofonlar temel olarak basınç sensörleridir, ancak atmosferik basınç etrafındaki çok küçük basınç değişimlerinin ölçülmesine adanmışlardır. Tüm mikrofonlar ses enerjisini elektrik enerjisine dönüştürür, ancak elektrostatik, elektromanyetizma, piezo-elektrik etkiler ve hatta karbon granüllerinin direncindeki değişimi kullanarak işi yapmanın birçok farklı yolu vardır. Uygulamalarda kullanılan mikrofonların çoğu ya kapasitör (elektrostatik) ya da dinamik (elektromanyetik) modellerdir. Her iki tip de sesi yakalamak için hareketli bir diyafram kullanır, ancak mekanik enerjiyi elektrik sinyaline dönüştürmek için farklı bir elektrik prensibi kullanırlar. Seslerin ve müzik aletlerinin ürettiği akustik enerji miktarı az olduğu için bu dönüşümün verimliliği çok önemlidir.
En temelde, bir mikrofon preamplifikatörü, bir mikrofondan gelen düşük çıkışı alır ve sinyali daha yüksek bir hat seviyesine yükseltir. Çoğu ses arabiriminde yerleşik mikrofon ön amplifikatörleri bunu yapacaktır.
Mikrofonlar, mikrofon kalibratörleri ile kolaylıkla kalibre edilebilir. Mikrofon kalibratörleri bilinen bir dB seviyesini üretmektedir. Örneğin bu değer 94 dB olabilir. Kalibratörden ses üretildiğinde bizlerde kullandığımız yazılım üzerinden kalibrasyon işlemini başlatmalıyız. Mikrofon kalibratörleri el tipi oldukları için kolaylıkla taşınabilir ve ihtiyaç anında rahatlıkla kullanılabilir.
9:05 am