Genel Amaçlı Basınç Sensörleri

Basınç sensörleri, sıvı veya gaz basınçlarını ölçmek için kullanılırlar. Ölçüm amacına bağlı olarak elde edilen basınç değerlerini izlemek, kaydetmek ve kontrol etmek için veri toplama sistemlerine bağlanırlar. İç yapılarında doğrusallık sapmalarını ve sıcaklık hatalarını telafi etmek için ek elektronik parçalar kullanılmaktadır.
Basınç sensörleri, genellikle pressure transducer ve pressure transmitter olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Basınç transdüserleri, basıncı elektronik bir sinyale dönüştürürken, basınç transmiterleri bu sinyali yükseltir, değiştirir ve gönderir.

Yüksek / Düşük Sıcaklık Basınç Sensörleri

Mutlak Basınç Sensörü (Absolute) - High Pressure

Diferansiyel / Fark Basınç Ölçümü

Minyatür Tip Basınç Ölçer