Laboratuvar akreditasyonu teknik yeterliliğin güvenilir bir göstergesi olarak hem ulusal hem de uluslararası alanda saygınlığı ve güvenirliği ifade etmektedir. Laboratuvarların akredite edilmesi için yapılan gerekli işlemler uluslararası kriterlere göre düzenlenmiş ve standartlaştırılmıştır. Akredite laboratuvarlar tarafından elde edilen sonuçları içeren rapor ve sertifikalar uluslararası alanda kabul görmektedir.

Bu çerçevede, RMC Mühendislik Kalibrasyon Laboratuvarımız 03.05.2023 tarihinde AB-280-K dosya numarası ile TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından TS EN ISO/IEC 17025:2012 “Deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının yeterliliği için genel şartlar” hükümlerini yerine getirerek alanında akredite olmuştur.

TÜRKAK ISO/IEC 17025:2012 - TR

IEC 17025:2012 Akredite Kalibrasyon Laboratuvarı

TÜRKAK ISO/IEC 17025:2012 - ENG

KALİBRASYON HİZMETLERİMİZ