PCB Üzerinden Gerilim/Stress Hesaplama Hizmeti

PCB Üzerinden Gerilim/Stress Hesaplama Hizmeti Otomotiv ana sanayi için far ve elektronik parça üreticileri arasında Türkiye’nin önde gelen firmaları, PCB kartlarının montajlanması ve kesilmesi esnasında oluşan gerilim değerlerini belirlemek için test ve ölçüm hizmeti alanında RMC Mühendislik’i tercih ediyor. Gerinim ölçümü ve hesaplaması sırasında PCB kart için özel sensörler (Strain Gage) ve veri toplama sistemleri

Read More

DEWESoft Ses Yoğunluğu Çözümleri

Ses Yoğunluğu Çözümleri ANA ÖZELLİKLER Ses yoğunluğuna dayalı ses gücü hesaplamasına ve ISO 9614-1 ve 9614-2 standartlarına uygunluk IEC61672 standardına göre kalibrasyon Ses kaynaklarını hızlı bir şekilde ayırt etme Büyük soğutucular ve transformatörler için uygun metotlar Diğer bütün Dewesoft cihazları ile beraber kullanabilme özelliği Kolay ve kapsamlı kullanıcı arayüzü SES YOĞUNLUĞU  NASIL ÇALIŞIR ? Ses

Read More

FSI Analizleri

FSI Analizleri FSI analizlere akışkanın yapı üzerinde şekil değişimine neden olduğu durumlarda ihtiyaç duyulur. Bu şekil değişimi aynı zamanda akış için sınır koşullarının da değişimine sebep olmaktadır. Bu yüzden bu analizler hem akışkan ve yapı için beraberce çözülmeli ve sınır koşulları bu sorun göz önüne alınarak oluşturulmalıdır. RMC Mühendislik, akışkanların yapılarla beraber çözülmesi gereken ve

Read More

TMC Analizleri

TMC Analizleri TMC (Thermo-Mechanical Coupling) analizleri mekanik ve ısıl bağlı problemler için kullanılır. RMC Mühendislik, ısıl sonucun mekanik sonuca ve mekanik sonucun da ısıl sonuca etki ettiği tam bağlı problemlerin çözümünde uzmanlık kazanmıştır. RMC Mühendislik, ısıl geçişinin doğasına benzer elektrik alanları, gözenekli sıvı akışı  gibi diğer fiziksel denklemleri içeren bağıl problemlerde de uzmanlık sahibidir. Bu

Read More

Isıl Analizler

Isıl Analizler Isıl analizler katılarda ve yapılardaki ısı geçiş problemlerini çözmek için kullanılır. RMC Mühendislik birbirini takip eden geometrilere ait yüzeyler arasındaki ışımaları, doğrusal olmayan malzemeleri modellemek gibi karmaşık problemlerin çözümünde uzmanlaşmıştır. RMC Mühendislik ısıl analize ihtiyaç duyan problemlerde aşağıdaki konularda tecrübe sahibidir. 2 ve 3 boyutlu iletim, taşınım ve ışıma modelleri Katı ve kabuk

Read More

Yapısal Analizler

Yapısal Analizler Yapısal analizler veya gerilme analizlerinin, emniyet katsayılarının belirlenmesi veya imalat sırasında,  maliyet, malzeme, ağırlık ve mukavemet gibi değerlerin optimize edilemesi düşünüldüğünde fazlasıyla yararlı olduğu görülmektedir. Yapısal analiz deneysel olarak yapılan testlere göre daha ekonomik bir seçenek olmakla beraber, ayrıca ürün tasarımı yapan kişiler için, tasarım değişkenlerinin ürünün performansını nasıl etkilediğini göstermektedir. Gerçekleştirilen yapısal

Read More

Sonlu Elemanlar Analizleri Hizmetlerimiz

Sonlu Elemanlar Analizinin Mantığı Nedir? Kuruluş tarihimiz 1990 yılından beri RMC mühendislik konularında müşterilerine en iyi mühendislik hizmetini sağlamak için odaklanmıştır.  Yeteneklerimiz ve deneyimlerimiz büyük resmi görme, çoklu disiplin bilgimizi paylaşma ve problemlerin sebebini anlayabilme imkanını sunmaktadır. RMC Mühendislik olarak, FEA hizmet projelerine yeni ve stratejik bir bakış açısı getirerek, sadece sonuçları paylaşmak yerine bilgiyi

Read More

Sonlu Elemanlar Analizi Hakkında

Sonlu Elemanlar Analizi Geçmişi Sonlu Elemanlar Analizi (FEA) 1943 yılında R. Courant tarafından titreşim sistemlerine ait yaklaşık sonuçları elde etmek amacıyla Ritz metodunun bir uygulaması olarak geliştirilmiştir. Sonrasında 1956 yılında by M. J. Turner, R. W. Clough, H. C. Martin, and L. J. Topp tarafından yayınlanan bir makale ile bu yontemin bir tanımı oluşturulmuştur. Makalenin

Read More

Aeroelastisite Analizleri

Aeroelastisite Analizleri En genel hali ile aeroelastisite, elastik bir yapının deformasyonu ve hava akışından kaynaklanan aerodinamik kuvvetler arasındaki etkileşimi inceleyen bir çalışma alanıdır. Şekil 1’de Hodges[1]’ın aeroelastisite için yapmış olduğu şematik gösterim mevcuttur. Daimi akımın sebep olduğu aerodinamik kuvvetler ile bunun sonucunda meydana gelen elastik deformasyon arasındaki etkileşim statik aeroelastisitenin çalışma alanını oluşturmaktadır. Bu konudaki

Read More

Cephe Yükü Hesaplamaları

Cephe Yükü Hesaplamaları PROJE KABİLİYETLERİ İnşaat sektörüne ait proje kabiliyetlerimiz:• Rüzgar kaynaklı bina dış cephe yüklerinin hesaplanması• Bina içi konfor analizleri (Fanger Indeksleri)• Yangın simülasyonları• Temiz hava ve kirli hava konstrasyon analizleri• Bina içi havalandırma konum ve akış parametre optimizasyonu• Bina içi akış hızlarının belirlenmesi• Çiğlenme noktalarının belirlenmesi• Hava Difüzyon Performans Indeksinin belirlenmesi Proje için

Read More