Yeni Ürünler

Çatlak Deformasyonlarını Önlemek için Gerilme Analizinde Kullanılan Strain Gage

Stress konsantrasyonlarının süreksizlik durumlarında oluşması muhtemeldir.

Yapısal elemanlar, kaynaklar ve diğer alanlar gerilim dağlımının hızla değiştiği yerlerdir. Böylelikle çatlaklara veya farklı yapısal hazarlar meydana gelir.

Strain Gage‘ler ölçüm alanının maruz kaldığı gerinimin ortalamasını alır, bu nedenle 5-10 mm uzunluğundaki ‘standart’ Strain Gage sensörleri (gerinim pulu), bu gibi durumlarda yüksek gerilim değerlerini tespit edemeyecektir.

Ayrıca birden fazla Strain Gage sensörünü (gerinim pulunu) birbirine yakın olarak uygulamak da zordur.

İşte bu noktada KYOWA ‘nın KFRB serisi gibi çok elemanlı modeller, 0,15 mm’ye kadar ızgara uzunlukları ile bu gibi uygulamalarda boyutsal olarak son derece kullanışlıdır.  Ayrıca Strain Gage sensörlerinin (gerinim pulu) uygulama kolaylığı açısından da avantaj sağlamaktadır.

KYOWA,  gerilme için çoklu 5 elemanlı Strain Gage modelleri/profilleri sağlar .