CEM One

Günümüzde, elektronik üreticilerinin, ürünlerinde uluslararası elektromanyetik uyumluluk (EMC) standartlarının isterlerini karşılaması gerekmektedir. Elektronik ürünlerin karmaşıklıklarına bağlı olarak, üretilecek prototiplerin maliyetleri özellikle iteratif tasarım gerektiren durumlarda ciddi boyutlara ulaşabilmektedir. Konsept ve ön tasarım aşamalarında elektromanyetik simülasyonlarının kullanılması, prototipleme maliyetlerini ve harcanan zamanı azaltarak, daha yüksek performansları elektronik ürünlerin daha az maliyetle ve daha kısa sürede tasarlanabilmesine olanak verir.

ESI CEM One, bu noktada havacılık, iletişim, savunma, ulaşım ve otomotiv gibi alanlara yayılan geniş bir portföyde çözümler sunar. Orta ve yüksek frekans aralığında kapsamlı bir analiz yeteneği sunan CEM One, ağırlıklı olarak onboard elektronik ve karmaşık kablo hatları gibi zaman alanına ait problemlerde ve radar, anten, aktif güvenlik sistemleri gibi frekans alanı problemlerinde yüksek doğrulukta çözümler sağlar.

Endüstride kullanım alanları:

Otomotiv & Ulaşım

 • EMC/EMI with internal cabling

 • Active Safety & Radar devices

 • Antenna placement, optimization, and other coupling phenomena

 

Havacılık & Savunma

 • Radar izi & gizlilik

 • Elektromanyetik koruma

 • Yıldırım & aşırı yükleme senaryoları

 • İç kablolamada elektromanyetik uyumluluk (EMC) ve elektromanyetik girişim (EMI)

 • Anten entegrasyonu

Kabiliyetler:

 • Kablo hattı elektromanyetik uyumluluğu

 • PAM-CEM/FD ile 3D eksplisit sonlu farklar yöntemi ile zaman uzayında çözüm

 • CRIPTE ile çok iletkenli elektrik iletim hatlarının (MTL) çözümü

 • Elektromanyetik iletim & radyasyonun bir arada olduğu gerçekçi senaryoların üstesinden gelebilen akuple 3D/MTL çözüm yöntemleri

 • Anten konumlandırma & Radar izi analizi

 • Frekans uzayında MoM/MLFMMçözüm teknolojisi

 • Daha büyük problemlerin çözümü için MDMMayrıştırma teknikleri

 • MoM/MLFMM-POFDTD-FEM birleşik çözüm teknikleri

 • Yüksek frekanslı saçılımlar için PAM-CEM/HF optik çözücüsü

 • Yakın alanda EM yayınımı için FDTD-POeklentisi

– Komplike cihazların modellemesinin mümkün olmadığı durumlarda, gerekli girdileri test & ölçüm çıktıları ile modelleyebilme imkanı

– “Hybrid Mesh” yeteneği sayesinde yapısal (structured) ve yapısal olmayan (unstructured) ağları aynı model içerisinde bir arada kullanabilme

Genel tanıtım broşürü için tıklayınız.

Otomotiv sektörü tanıtım broşürü için tıklayınız.