Titreşim ve Şok Sistemleri


Titreşim ve şok test sistemleri, ürünlerin dayanıklılığını ve performansını ölçmek için kullanılan test sistemleridir.

Titreşim test sistemi, bir ürünün mekanik yükler altında nasıl tepki verdiğini ve dayanabildiğini analiz etmeye yardımcı olur. Bu testler, ürünlerin çalışma koşullarına benzer şekilde, sürekli veya dalgalı titreşimler altında yapılır. Örneğin, otomotiv sektöründe, bir arabanın süspansiyon sistemi ve diğer mekanik parçalarının dayanıklılığını test etmek için kullanılabilir. Ya da bir ürünün taşınması sırasında üzerine gelebilecek yükler ürüne verilerek kargo/taşıma testleri yapılabilir.

Şok test sistemi ise, bir ürünün ani yükler altında nasıl tepki verdiğini ve dayanabildiğini analiz etmeye yardımcı olur. Bu testler, birden fazla eksende, sinyal tipinde ve ivmede ani yükler uygulanarak yapılır. Örneğin, havacılık sektöründe, bir uçağın tüm parçalarının dayanıklılığını test etmek için kullanılabilir.

Çevresel test sistemleri kapsamında, titreşim ve şok test sistemleri, ürünlerin mekanik yükler altında nasıl tepki verdiğini ve dayanabildiğini ölçmek için kullanılır. Bu testler ürünlerin çalışma koşullarına benzer şekilde yapılır ve ürünlerin dayanıklılığını ve performansını ölçmek için kullanılır.

 

Yüksek Frekanslı Elastomer Test Sistemi


Elektrikli ve yakıt hücreli araç sürücüleri, NVH uzmanlarına yeni ve zorlayıcı tasarım gereksinimleri sunmaktadır. Yanmalı motor tarafından maskelenen gürültüler, elektrikli araçlarda daha belirgin ve rahatsız edici hale gelir. Elastomerik anti-vibrasyon montajları, tüm aracın NVH özelliklerini etkiler. Sürüş konforunu artırmaya ve gürültüyü en aza indirmeye yardımcı olurlar. Yüksek frekanslı test sistemleri, elastomer montajlarının dinamik test sınırlarını genişletir. Araçların akustik özelliklerini tasarlarken, elastomer bileşenlerin dinamik sertliğini 3.000 Hz’e kadar daha yüksek frekansta ölçmek giderek daha önemli hale gelir. Bu kapsamda üretilen yüksek kabiliyetli Elastomer Test Sistemleri  sunulmaktadır.

 

Kontrolcü


Sarsıcı veya şok sistemi kontrolcüsü, titreşim ve şok test sistemlerinde kullanılan bir cihazdır. Bu cihaz, ürünlerin test edilirken uygulanması gereken titreşim ve şok seviyelerini, sinyal tiplerini (Sine, Random, Random on Random, Sine on Random etc) ve sürelerini kontrol eder. Sarsıcı sistemi kontrolcüsü, genellikle bir bilgisayar programı aracılığıyla çalışmaktadır ve bu sayede ürünlerin testleri gerçekleştirilirken oluşan veriler, test profilleri kaydedilir ve analiz edilir.