Deplasman Sensörleri

Deplasman sensörleri, tespit edilen yer değiştirmeyi voltaja dönüştürerek sabit bir yapı noktasından göreli yer değiştirmeyi veya mutlak yer değiştirmeyi ölçmek için kullanılmaktadır. Yer değiştirme sensörü olarak da tanımlanan deplasman sensörleri, yer değiştirme hareketi anında yapılarında bulundurdukları mekanizmadaki sapma yardımıyla bir çıktı oluştururlar. Küçük bir yer değiştirme için bile kararlı bir ölçüm mümkündür.
Deplasman sensörleri rotary deplasman sensörleri ve lineer deplasman sensörleri olmak üzere iki ana tipe ayrılırlar. Döner deplasman sensörleri, nesnelerin konumunu belirlemek ve dönüş derecelerini ölçmek için kullanılırken, doğrusal deplasman sensörleri, herhangi bir yönde tek bir eksen boyunca yer değiştirmeyi ölçmek için kullanılır.
Deplasman sensörleri; fabrika otomasyonunda konveyör hızı ölçümünde, MRI makineleri gibi tıbbi makine parçalarında, CCTV kamerasının açısının izlenmesi gibi güvenlik uygulamalarında, çeşitli otomotiv uygulamaları gibi farklı alanlarda kullanılabilmektedir.