Ses Yoğunluğu Çözümleri

ANA ÖZELLİKLER

  • Ses yoğunluğuna dayalı ses gücü hesaplamasına ve ISO 9614-1 ve 9614-2 standartlarına uygunluk

  • IEC61672 standardına göre kalibrasyon

  • Ses kaynaklarını hızlı bir şekilde ayırt etme

  • Büyük soğutucular ve transformatörler için uygun metotlar

  • Diğer bütün Dewesoft cihazları ile beraber kullanabilme özelliği

  • Kolay ve kapsamlı kullanıcı arayüzü

SES YOĞUNLUĞU  NASIL ÇALIŞIR ?

Ses yoğunluğu ölçüm tekniği, ses kaynağının lokasyonunu ve bu ses kaynağından yayılan ses gücünün orderlarının sıralaması ve belirlenmesi için kullanılan etkili bir yöntemdir. Bu ölçüm metodu, birbirine yakın aralıklarla konumlandırılmış, yüz yüze olan ve fazları uyumlu 2 mikrofon kullanılarak, ses basıncının ve ses taneciklerinin hızının eş zamanlı olarak hesaplanmasına dayanır. Ses yoğunluk probunda bulunan mikrofonlar arasında çok iyi ayarlanmış bir akustik boşluk olmalı ve bu boşluk aynı zamanda ses alanında mümkün olduğunca az gürültüye sebep olmalıdır.

KOLAY KURULUM

Sadece 3 konnektör kullanılarak tak-çalıştır mantığıyla çalışır. SIRIUS MINI cihazı aynı zamanda farklı üreticilerin probları ile sorunsuz bir şekilde çalışır. Ölçüm tamamen prob ile kontrol edilir ve kullanıcı için uygulamayı yapmak çok kolay ve hızlı hale gelir.

TAŞINABİLİR – GENİŞLETİLEBİLİR -UYUM SAĞLAYABİLİR

SIRIUS MINI’nin USB üzerinden beslenebilmesi ve doğrudan ses yoğunluğu probuna bağlanması oldukça güçlü, taşınabilir bir çözüm sunmaktadır. Ayrıca, bazı problar için ihtiyaç duyulan 200V polarizasyon voltajı sağlanabilmektedir. SIRIUS MINI dört analog girişe sahiptir, ses yoğunluk probunu bağlamak için iki kanal yeterlidir, diğer iki kanalı farklı sensörlerinizi bağlayarak kullanabilirsiniz

Mevcut probları tam olarak desteklemenin yanı sıra, ses yoğunluk kiti ile beraber verilen ses yoğunluk probları da sağlanmaktadır. G.R.A.S. 50GI-R  modeli ara parçaların (spacer) seçimi ile birlikte gerekli tüm frekans aralığını kapsayabilecek özelliklere sahiptir.

Farklı mikrofon ara parçaları (spacer) için kullanışlı frekans aralıkları aşağıdaki resimde gösterilmiştir.

SES KAYNAĞI KONUMUNU HIZLICA BELİRLEME ÖZELLİĞİ

Ses dalgaları yönüne bağlı olarak (mikrofon A’dan B’ye veya tam tersi), Ses yoğunluğu eklentisi probun ekseni (mikrofon ekseni) boyunca hareket ettiği için pozitif veya negatif  değerler göstermektedir. Yoğunluk probu gürültü kaynağına dik olduğunda DEWESoft X3’ün içindeki görsel kontrol kaynağı, prob gürültü kaynağının sağına veya soluna veya aşağı yukarı  gidip gelirken pozitif ve negatif değer arasında değişecektir. Bu işlem, gürültü kaynağının yatay ve dikey eksende hizalanması için yapıldığından, gürültü kaynağı konumu, en son teknoloji hassasiyetle güvenilir bir şekilde Dewesoft yazılımı tarafından tanımlanacaktır.

Ses kaynaklarının konumu ses yoğunluğunun yönü kullanılarak bulunabilir  (SI Live Display).

SES YOĞUNLUĞU VE SES GÜCÜ ÖLÇÜMÜ:

Ses gücü ölçümü, cihazların akustik özellikleri açısından karşılaştırmak için kurulmuş evrensel olarak kabul görmüş bir yöntemdir.

Kullanılan yöntemlere bağlı olarak ses gücü ölçümünde bazı sınırlamalar vardır. Bazı yöntemler ölçülen nesnenin boyutuna sınırlama getiren ve ölçüm yöntemlerini göz önüne alarak onları pahalı hale getiren yankısız oda veya yankı odası gerektirir.

Yoğunluğa dayalı ses gücü hesaplaması diğer yöntemler kadar hızlı olmayabilir, ancak kesinlikle bir dizi avantaj getirir:

  • Nesne büyüklüğü ve şekli için herhangi bir sınırlama yoktur.

  • Ölçüm odası veya ölçüm yeri için daha az gereksinim olur. (herhangi bir ses ortamında yapılabilir.)

  • Çalışması için özel ve karmaşık bir yapıya sahip cihazlarda sadece ses yoğunluğu metodu ile verimli bir ölçüm yapılabilir.

  • Yerinde ölçümlerde hızlı çözüm bulmaya daha uygundur.

KALİBRASYON

Her Dewesoft SIRIUS modeli, IEC 61672-3: 2013 Class 1’e göre kalibre edilmektedir. Ayrıca, EN 61260’a göre oktav bant ve fraksiyonel-oktav tabanlı filtrelerin kalibrasyonunu da gerçekleştirilmektedir.

TARAMA METODU (ISO 9614-2)

Ses yoğunluğu Tarama Metodu, Parçalara Ayırma Metoduna (Segmentation Method) göre doğruluk açısından daha kötüdür. Tarama Metodu ile ölçüm hızlı bir şekilde yapılabileceğinden çok kullanışlıdır. Bu metot özellikle büyük cihazlar için çok doğru ve kullanışlı bir yöntemdir. Dewesoft, zamanlama ve tarama modelleriyle ilgili olarak çok belirgin  bir görsel kontrol ve ekran kılavuzu sağlar. Dewesoft’un en güçlü yönlerinden biri, Dewesoft yazılımının ses yoğunluğu probu üzerindeki düğmeleri desteklemesidir, bu sayede ölçümü tek bir kişi rahatlıkla Dewesoft yazılımı ile yapabilir. Tarama metodu kolay ve hızlı bir ölçüm demektir, bu yüzden bu metod Dewesoft ile daha da kolay ve kullanışlı hale getirildi.

PARÇALARA AYIRMA METODU (ISO 9614-1)

Daha fazla zaman mevcut olduğunda veya daha ayrıntılı bir yaklaşım gerektiğinde, Parçalara Ayırma Metodu en iyi seçenektir. Bir nesne tüm (genellikle 5 tarafından) taraflarından ölçüldüğünde, ses gücü hesaplanabilir. Ancak, çözümümüzle sonucun daha ayrıntılı bir analizini yapmamız mümkündür. Yazılım, cihazın her parçası için ses seviyeleri korur ve daha fazla parça sayısı ile, cihaz hakkında ekstra bilgi elde etmek mümkün hale gelir. Tüm bunların üstünde,  ses yoğunluk probu düğmeleri, bölümler arasında hareket etmek ve ölçümün başlatılmasını / durdurulmasını tetiklemek için yazılım tarafından desteklenir. Yazılıma atadığımız nesne görüntüsünün üstünde yer alan görsel kontrol eşliğinde,  sonuçların ve ölçüm kalitesi anahtar parametrelerinin görsel sonuçları da görüntülenebilmektedir.

VARSAYILAN EKRAN

Varsayılan Ses yoğunluğu eklenti ekranı, seçilen yüzey şekillerine ait bir gürültü haritası oluşturur, bu da, ölçülen ürününüzün görüntüsü üzerine yerleştirilebilen, her bir parça için kapsamlı olarak ses yoğunluğu değerlerini gösterir. Her bir parça için kaydedilmiş anlık ses şiddeti değerleri, önceden tanımlanmış renk skalasına göre farklı renklerle gösterilmiştir. Seçilen bölümlerin ve yüzeylerin ses gücü değerleri, bir bütün veya 1/3 oktav spektrumu olarak frekans domaininde görüntülenebilir.

CANLI GÖRÜNTÜ EKRANI

Canlı Ses yoğunluğu görüntü ekranı, ya tam ya da 1/3 oktav spektrumunda anlık ses gücü ve yoğunluğunu gösterir ve her iki büyüklük için anlık toplam değerleri görüntüler. Her bir oktav bandı için yönler ekranın sağ tarafındaki tabloda gösterilir, bu tabloda hem bölgesel hem de bütün olarak anlık yön değerlerini görebilirsiniz.