Bilgisayar Kasası CFD Analizi

Elektrik ile çalışan cihazların termal analizi, operasyon sırasındaki kararlılıklarını tespit etmek için gerekli olduğundan kaçınılmazdır. Bilgisayar gibi yüksek hızlı çalışan ve minyatürize edilmiş cihazlar da bu gereklilik çok daha fazladır. Bu tip analizler sırasında çok farklı çalışma koşulları ele alınmaktadır. Ayrıca bu analizlere parçalar içindeki ve arasındaki ısı iletimi, parçalar etrafındaki hava akışı ve bu havanın dışarıya nasıl verileceği dahil edilmektedir. HEAT Designer ve STREAM yazılımlarından yararlanılarak bu analizler çok farklı operasyon şartları için kolaylıkla yapılabilmektedir.

Güç Destek Ünitesi CFD Analizi

Güç üniteleri yüksek miktarda ısı üretmektedir. Oluşan ısı, fanlar kullanılarak zorlanmış taşınım olarak ve doğal yollardan taşınım ile dağıtılır.  HEAT Designer elektronik aletlerde doğal yollardan kaybolan ısıyı önceden belirtilmiş parametrelerden yararlanarak hesaplayabilir.

Soğutucu CFD Analizi

Tek bir soğutucunun (heat sink) performansının tahmin edilmesi termal simülasyonun ilk adımıdır. Termal iletimi etkileyen etkenler:

-Finlerin kalınlığı ve aralarındaki boşluk,

-Fiz yüzeylerindeki hava hızından kaynaklı ısı-transfer katsayısı

Bazı soğutucular fanlar ile bütünleşiktir. SC/Tetra bu tarz sistemlerin simülasyonu için kullanılabilir. Ayrıca bu analizlere soğutmanın ana kaynağı olan fanın dönüş etkisi de dahil edilebilir. Sistemin daimi hal performansı çok çabuk hesaplanabilir. Fanın dönüş etkilerinin sisteme dahil edilmesi sürekli olmayan (transient) çözümü gerektirdiğinden analiz süresi artar.

Elektronik Aletler CFD Analizi

Çeşitli elektronik aletlerin ve devre kartlarının termal ısı iletim analizleri CFD ile gerçekleştirilebilir. Cradle’ın CFD yazılımları bu işin üstesinden rahatlıkla gelebilir. Bu yazılımlar da devre kartlarının ısı akıları hesaplanırken elektronik aletin içyapısı da ele alınabilir. Hatta devre kartları üzerindeki telimsi yapı bile termal ısı iletimi analizi sırasında göz önüne de bulundurulabilir.

Araba Ses ve Navigasyon Sistemleri CFD Analizi

Araba ses ve yön bulma sistemleri önemli ölçüde ısı yayan sitemlerdir. Bu da arabaların gösterge panellerindeki sıcaklığın çok fazla olmasına sebebiyet vermektedir. Optimum sistem entegrasyonunun dikte ettiği gerekliliklerden biri de oluşabilecek bu potansiyel termal problemlerin önceden analizidir. HEAT Designer ve STREAM yazılımları kullanılarak yüksek doğrulukta sonuçlar elde edilebilmektedir. HEAT Designer ve STREAM yazılımlarından yararlanarak büyük ölçekli ve detaylı modellerin termal analizi yapılabilir.

Yüksek Isı Denetleyicisi (Pyrostat) ve Fırın CFD Analizi

Yüksek sıcaklıkta çalışan fırınlarda belirli bir süre boyunca sabit bir sıcaklığın kontrollü olarak sağlanabilmesi gerekmektedir. STREAM yazılımından yararlanarak hava çıkışlarının fırın geometrisi üzerindeki dağılımları ile bağlantılı olarak devre kartları üzerindeki sıcaklık dağılımı belirlenebilir. Ayrıca STREAM yazılımı kullanılarak hava hızı ve hareketli devre kartlarından gelen bileşke sıcaklık hesaplanabilir.