Gemiler için CFD Analizi

CFD analizleri kullanılarak, geminin ilerleme hızı ve gemi formunun sürtünme direnci elde edilip bu verilerden yola çıkılarak üretilmesi gereken itme gücü dolayısıyla bu gücü üretebilmek için tüketilecek yakıt miktarı (form optimizasyonu) gibi önemli veriler elde edilebilir. Aşağıda model üzerinde yapılabilecek CFD analizleri listelenmiştir.

a) Form optimizasyonu

 • Alternatif su altı formlarının oluşturulması, en iyi formun seçimi
 • Baş-Kıç Form optimizasyonu

b) Akım Hatları

c) Hidrodinamik basınç dağılımı

d) Serbest su yüzeyi ve gemi çevresinde dalga hareketleri ve deformasyonların bulunması: Baş dalgasının yüksekliği ve gemi kıçında basınç düşüşü ile su seviyesindeki düşüş ve devam eden gemi izi yüzeyinin tespiti.

e) Serbest su yüzeyinde oluşan türbülans bölgeleri

f) Gemi formu için sürtünme ve dalga direnci hesabı

g) Gemi takıntıları için direnç hesabı

h) Gemi takıntıları için en uygun yerlerin tespit edilmesi

 • Baş ve kıç iticileri
 • Kıç kanatçıkları
 • Dümen ve topuk etrafındaki akış
 • Skeg omurga
 • Yalpa omurgası
 • Kort ve iz düzenleyici nozullar

i) Pervanenin tasarımı

 • Nozul – Pervane ilişkisi
 • Pervane, tekne ve dümen etkileşimi
 • Pervane etrafındaki akış
 • Pervane düzlemindeki iz dağılımı