Isıl Analizler

Isıl analizler katılarda ve yapılardaki ısı geçiş problemlerini çözmek için kullanılır. RMC Mühendislik birbirini takip eden geometrilere ait yüzeyler arasındaki ışımaları, doğrusal olmayan malzemeleri modellemek gibi karmaşık problemlerin çözümünde uzmanlaşmıştır.

RMC Mühendislik ısıl analize ihtiyaç duyan problemlerde aşağıdaki konularda tecrübe sahibidir.

RMC Mühendislik ısıl analize ihtiyaç duyan problemlerde aşağıdaki konularda tecrübe sahibidir.

  • 2 ve 3 boyutlu iletim, taşınım ve ışıma modelleri
  • Katı ve kabuk yapılar
  • Zamana bağlı veya rejim analizleri
  • Yüzeyler arasında ışıma
  • Zaman ve sıcaklığa bağlı malzeme modelleme
  • Elektrostatik, sızıntı ve piezo-elektrik analizleri
  • Gizli ısı etkileri, örneğin donma veya erime durumları
  • Kaynak nedenli artık gerilme analizleri