Döküm Simülasyonları

ESI’s Casting Simulation Suite (ProCAST & QuikCAST) ürünü, döküm sürecinde karşılaşılan katılaşma  ve doldurma hataları, mekanik özellikler, çarpılma, porozite, tanecik büyümesi, ısıl işlem sonucu artık gerilmelerin değerlendirilmesi vb. pek çok parametrenin ve döküm problemlerinin öngürülmesini sağlayan çok yönlü bir yazılımdır.

Bugün “Casting Simulation Suite” paketinin ana yazılımı olan ProCAST, dünyanın her yerindeki büyük sanayi ortakları ve akademik kurumlarla 20 yıldan fazla süren işbirliğinin sonucu olan ve döküme uygun tüm alaşımlarda döküm hataları, artık gerilmeler, parça çarpılmaları, mikro yapıdaki ve mekanik özelliklerdeki değişimler gibi döküm parametrelerini eksiksiz bir şekilde modelleyebilen, sonlu elemanlar tabanlı gelişmiş bir döküm simülasyon yazılımıdır. ProCAST aynı zamanda maça üfleme, ısıl işlemler gibi döküm ile bağlantılı çeşitli üretim proseslerini de detaylı bir şekilde modelleme imkanı sunar.

DÖKÜM HATALARI

KATILAŞMA ·       Micro Porosity·       Gas Porosity·       Piping·       Hot Spot DÖKÜM·       Misruns·       Air Entrapment·       Oxides·       Surface Defects·       Cold Shuts·       Turbulences·       Inclusions·       Core Gases
GERİLME·       Hot Tears·       Surface Cracks·       Residual Stresses·       Cold Cracks·       Distortion·       Die Fatigue METALURJİK ÖZELLİKLER·       Stray Grain·       Freckle·       Segregation·       Mechanical Properties·       Distortion·       Dimensional Tolerances

DÖKÜM PROSESLERİ

GRAVITY CASTING·       Sand / Permanent Mold / Tilt Pouring LOW PRESSURE DIE CASTINGHIGH PRESSURE DIE CASTINGINVESTMENT & SHELL CASTINGCONTINUOUS CASTING CENTRIFUGAL CASTINGLOST FOAMSEMI-SOLID MODELINGCORE BLOWING & GASSING

ProCAST yardımıyla simüle edilebilen çeşitli döküm hataları ve prosesleri

GIF1

2012 yılında ProCAST yazılımı, tüm ESI ürünlerinin ortak ara yüzü olan Visual-Environment bünyesine taşınmasıyla beraber daha modern ve kullanımı kolay bir ara yüze kavuşmuştur.

Bu değişimle beraber ProCAST ve ESI Optimizasyon çözücülerinin birlikte kullanılabilir hale gelmesinin ardından artık kullanıcılar optimizasyon aracının yardımıyla tasarımları üzerinde otomatik olarak parametre analizi yaparak, önceden belirledikleri isterleri en iyi şekilde sağlayan konfigürasyonları belirleyebilir ve bu konfigürasyonların hassasiyetlerini yine parametre analizi yardımıyla değerlendirebilir.

Ayrıca yine optimizasyon çözücüyle beraber gelen tersine modelleme (Inverse Modelling) modülü kullanılarak, ısı transfer katsayısı, malzeme özellikleri gibi değişkenlerin ve sınır şartlarının fiziksel deney sonuçlarından yola çıkılarak belirlenmesi sağlanabilir.

Dökümhanelerin kazancı hem döküm süresini hem de maliyetleri düşürmeye bağlıdır. Bu noktada bir diğer döküm simülasyon yazılımı olan QuikCAST, kullanıcıların kum kalıba döküm, düşük veya yüksek başınçlı döküm gibi yaygın döküm proseslerini, kalıp pürüzlülüğü, kalıp boya ve kaplamaları, döküm filtreleri, karşı basınç gibi parametreleri de dikkate alarak sonlu farklar metodu yoluyla özellikle erken veya prototip aşamasındaki proseslerini hızlı bir şekilde simüle etmelerini sağlar.

QuikCAST çözücüsü içerisinde sonlu farklar yöntemi kullanıldığı için, en karmaşık geometrilerin mesh oluşturma işlemleri bile kartezyen blok ağ oluşturma (meshing) tekniği sayesinde standart ağ oluşturma yöntemlerine göre çok daha kısa sürede tamamlanarak modeller analize hazır hale getirilebilir.

GIF3