CFD Analizleri – İnşaat

Oda Havalandırması

STREAM, bir evin odası, ofis ve ya herhangi bir geniş iç alanın havalandırma performansını değerlenmek için kullanılabilir.  Bu akışkan analizi sırasında hava hızının ve sıcaklığının tasarım uzayında nasıl dağıldığını tespit etmek mümkündür. Bu da belirlenen herhangi özel bir alanda kesin nümerik değerleri bulmak anlamına geliyor. Bu analiz şekli geleneksel termal yük hesaplamasından daha kesin sonuçlar sağlar. CFD ile gaz yoğunluğunun, solar radyasyon ve nem yoğunlaşması hesaplanabilir. STREAM ile temiz oda tasarımı için gerekli olan hava kontrol ünitelerinin analizlerini yapmak mümkündür.

STREAM solar radyasyon fonksiyonundan yararlanarak güneşten kaynaklanan ısı oluşumunu otomatik olarak hesaplayabilir. Kullanıcının solar radyasyonun kontrolü için gerekli olan parametreleri girmesi yeterlidir. STREAM özgül ısı değerini hesaplamalara dâhil ederek gündüzleri enerjiyi depolayıp geceleri kullanan ısı depolama sistemlerinin performansını bulabilir. STREAM ayrıca ev içersindeki sıcaklı değişimlerinden kaynaklanan doğal havalandırma gibi olayları hesaplamalar sırasında göz önünde bulundurur.

Yer Altı Park Alanı CFD Analizi

CFD, yer altı park alanlarının havalandırma sistemlerinin yerlerinin belirlenmesi için kullanılabilir. Karmaşık park alanlarının planlarında gaz birikmesinden kaçınmak için CFD analizleri özellikle tercih edilir. STREAM havalandırma etkinliğini değerlendirmek için bir indeks değeri oluşturabilir. Standart gaz akışı ve yoğunluğu hesaplamalarının yanında kullanıcı STREAM’den yararlanarak farklı fan seçeneklerinin etkilerini de kolaylıkla değerlendirebilir.

Mutfak Havalandırması

Mutfak havalandırması için kullanılan davlumbaz ısıyı ve kokuyu depolayacak biçimde tasarlanmıştır. Profesyonel kullanım için geliştirilen davlumbazlar da tasarım ve istenilen diğer ayarlamalar montaj boyutları ile uyuşmalıdır. CFD kullanılarak, tasarım performansının değerlendirmesi donanımın üretiminde daha önce yapılabilmektedir.

Bina Etrafındaki Akış

Yüksek yapılı binalar sert rüzgârlardan çok fazla etkilendikleri gibi bu tarz rüzgârların oluşumuna da neden olabilirler. Bunun gibi çevresel etmenlere bağlı durumların analizlerinin binanın yapımı tamamlanmadan önce yapılması gerekir. Çünkü ileride bu sorunların çözümü hem oldukça zor hem de oldukça maliyetli olabilmektedir. STREAM yazılımında belirlenmiş bir bina ve etrafındaki yapılar için akış analizleri yapılabilmektedir. STREAM yazılımına GIS formatında veriler yüklenebildiği için bina geometrileri kesin olarak programa aktarılabilir.

Atık Isı ve Duman

CFD yazılımlarından yararlanılarak santrallerin dış ortama verdikleri gaz ve ısının yayılım analizlerini yapmak mümkündür. CFD programları farklı yüksekliklerdeki gaz yoğunluklarını hesaplamakta kullanılabilir. Bu tip analizlerden soğutma kulelerinin ve ya dış ortam havalandırma ünitelerinin verimliliklerinin hesaplanması sırasında yararlanılır.

Havalandırma Sistemi

CFD programları havalandırma sistemlerinin performanslarını hesaplamak için kullanılabilir. SC/TETRA yazılımı, iç ve dış ortam klimaları gibi karmaşık şekilli parçaların analizi sırasında tercih edilir. STREAM programı ise daha basit parçaların analizi sırasında kullanılır.

Boya Püskürtme Kabini

Bir boya kabini içersinde temiz odadakine benzer şekilde hava akışının kesin olarak kontrol edilebilmesi gerekmektedir. Hava akışının kesin olarak kontrol edilebilmesi boyanın hedef parçaya ulaştığını ve etrafa dağılmadığını garanti eder. STREAM yazılımı kullanılarak boya partikülleri simüle edilebilir. Bu özellik sayesinde boya parçacıkları ve hava arasındaki etkileşim modellenebilir. Boya parçacıklarının tam olarak nereye gideceği bu etkileşime bağlıdır.

Köprü Etrafındaki Akış

Rüzgarlı ortamlara vadi benzeri arazilerde sıkılıkla rastlanır. Bu gibi ortamlara yapılabilecek herhangi bir inşaat için rüzgar analizi yapılması gereklidir. STREAM yazılımına arazi yapısı harita verilerinden yüklenip rüzgarın bina ve köprü gibi yapılarda oluşturduğu basınç hesaplanabilir.

Baraj Üzerindeki Su Akışı

STREAM ve SC/TETRA yazılımları kullanılarak serbest yüzey analizi yapılabilir. Serbest yüzey analizlerinden barajlar üzerindeki su akışının ve birikiminin hesaplamasında yararlanılır.

Bir Su Seti Etrafındaki Akış

STREAM’in hareketli eleman özelliğinden yararlanarak kapanan bir su kapısı etrafındaki akış alanı için hesaplama yapılabilir. Bu hesaplamalar basınç dalgalanmalarını ve su yüzeyinin yükseklik değişimlerini içerir.