Araç Aerodinamiği CFD Analizi

Bir aracın aerodinamik performansını karakterize etmek için CL(taşıma katsayısı)ve CD(sürükleme katsayısı) kullanılır. Bu katsayılar genellikle rüzgar tüneli testleri sayesinde belirlenebilir. Yine de, SC/Tetra’nın aerodinamik performans hesaplamada deneysel verilere göre minimum hata ile sonuç verdiği kanıtlanmıştır. SC/Tetra yüksek akort gerektiren hassas gövde altı (underbody) detaylarının ve borularının modellenmesini minimum bellek sarfiyatı ile gerçekleştirebilir. Cradle yazılımı SC/Tetra’nın doğruluğunun ve kabiliyetlerinin sürekli geliştirilmesi için hizmet sunmaktadır. Şirket ayrıca müşterilerine kompleks ve üst seviyede simülasyon sunumu kullanarak teknik destek de sağlamaktadır.

Yolcu Konforu Analizi

Araç aerodinamiğine ek olarak, araç içi iklimlendirme kontrol sisteminin optimizasyonu da önemli bir CFD uygulamasıdır. Uygulamalar: iç ısıtma ve soğutma (solar radyasyon da içeren) ve ön camın buzlanmasını ve buğulanmasını önleme. SC/Tetra yüksek komplekslikteki geometrileri gelişmiş ve güçlü grid oluşturucu ve düşük bellek sarfiyatı ile çözme kabiliyetine sahiptir. Ek olarak, SC/Tetra, kullanıcı konforunun hesaplanması için tam bağlaşımlı insan vücudu ”thermoregulatory” modeli çalıştıran eşsiz bir yeteneğe sahiptir. Bu model detaylı insan damar sistemi ve kişisel psikolojik etkenleri göz önünde bulundurmaktadır.

Klima Sistemi ve Havalandırma Kanalı

SC/Tetra klima sistemi ve havalandırma kanallarının tasarlanmasında kullanılabilmektedir. CFD, alanın oldukça kısıtlı olduğu bölgelerde tasarım optimizasyonuna izin vererek dengeli hava dağılımının verimli bir şekilde gerçekleştirilmesine imkan tanımaktadır.

Motor Soğutma (Underhood) CFD Analizi

Motor bölmesinin havalandırması, radyatör soğutma performansı gibi, önemli bir CFD analizleri uygulamasıdır. SC/Tetra motor, radyatör fanı, aksesuar ve araç gövde altı detaylarını içeren yüksek kompleksliğe sahip geometrik modellerin tam doğru hesaplanması için uygundur. Bu analizler, radyatörde meydana gelen basınç azalmalarını hesaplamalarını içerebilir.

Dikiz Aynası CFD Analizi

CFD Analizleri, araç aerodinamiği benzetimine ek olarak, ortalama aerodinamiği etkileyen her bir araç parçasının şekil optimizasyonu için de kullanılır. Yan aynalar buna örnek olarak gösterilebilir. Yan aynalar, uygun görünümleri yansıtacak pozisyonda bulunma, sürükleme ve su damlalarının ayna yüzeyine sıçramasını minimize etme ve aerodinamik yüklenmenin ürettiği akustik gürültüyü minimize etme gibi bir takım tasarım kriterlerini sağlamalıdır.  SC/Tetra, kısa bir sürede birbirinde farklı tasarım konseptlerini geliştirebilmektedir.

Manifold Analizi

Hava alığı ve egzoz “manifoldlarının” performansının simülasyonu genellikle ilk olarak daimi durumlar için üniform basınç dağılımını sağlayacak bir şekilde uygulanır. Daimi olmayan durumların analizleri ise tersine akışların varlığını belirlemek için kullanılır.  İç akış simülasyonuna ek olarak, egzoz manifold doğru malzeme seçimi ve malzeme kalınlığını sağlayacak şekilde ısısal olarak simüle edilmelidir.

Isı Dönüştürücüsü (Radyatör, Intercooler, Yağ Soğutucusu, Su Zarfı (Water Jacket))

Örneğin radyatör gibi bir ısı dönüştürücüsünün CFD benzetimi genellikle hava ve su/soğutucu gibi iki akışkanı kullanarak analiz gerçekleştirebilir. CFD ısı dönüştürücüsünün verimini hesaplamak için kullanılır –ki bu verim duvardaki hızın doğrudan bir fonksiyonudur. CFD aynı zamanda soğutucu akışının ısı dönüştürücü içerisinde üniform olup olmadığını da belirleyebilir.

Motor Valfi

Motor valfı analizi için “swirl” ve/veya “tumble” oranları yanma ve emisyonu büyük ölçüde etkileyen önemli yakıt karışım parametreleridir. SC/Tetra alık ve egzoz valfinin tasarım geometrilerinin hesaplanması ve optimize edilmesinde kullanılır.

Tork Dönüştürücüsü

Döner pallerin oluşturduğu toplam torku ve basınç dağılımını hesaplamak için SC/Tetra kullanılarak otomatik transmisyon tork dönüştürücüsü tasarımları optimize edilebilir.