TMC Analizleri

TMC (Thermo-Mechanical Coupling) analizleri mekanik ve ısıl bağlı problemler için kullanılır. RMC Mühendislik, ısıl sonucun mekanik sonuca ve mekanik sonucun da ısıl sonuca etki ettiği tam bağlı problemlerin çözümünde uzmanlık kazanmıştır.

RMC Mühendislik, ısıl geçişinin doğasına benzer elektrik alanları, gözenekli sıvı akışı  gibi diğer fiziksel denklemleri içeren bağıl problemlerde de uzmanlık sahibidir. Bu sayede piezoelektirik analizler poroelastik analizler  ve zemin sağlamlaştırma analizlerini de yapabilmektedir.

RMC mühendislik aşağıdaki fiziksel problemleri çözebilmektedir. Bunlar

  • Viskoz etkilerden veya plastik deformasyondan dolayı oluşan iç ısıların etkileri
  • Temas eden kütleler arasındaki ısı geçişlerinin etkileri
  • Sürtünmeden dolayı oluşan ısıların etkileri
  • Termal genleşmenin etkileri
  • Sıcaklığa bağlı değişen mekanik özelliklerin etkileri