Yapısal analizler veya gerilme analizlerinin, emniyet katsayılarının belirlenmesi veya imalat sırasında,  maliyet, malzeme, ağırlık ve mukavemet gibi değerlerin optimize edilemesi düşünüldüğünde fazlasıyla yararlı olduğu görülmektedir. Yapısal analiz deneysel olarak yapılan testlere göre daha ekonomik bir seçenek olmakla beraber, ayrıca ürün tasarımı yapan kişiler için, tasarım değişkenlerinin ürünün performansını nasıl etkilediğini göstermektedir.

Gerçekleştirilen yapısal analizlerde, modellenmesi istenilen fiziksel olayın karışıklığına göre doğrusal veya doğrusal olmayan çözüm yöntemleri kullanılarak gerçek duruma yakın sonuçlar elde edilmektedir. Gerçekleştirilen sonlu elamanlar analizlerinde problemin karmaşıklığına göre gerçek duruma en  yakın sonucu verecek çözüm yöntemlerinin seçilmesi RMC mühendisliğin sahip olduğu bir tecrübedir.

Yapısal analiz hizmetimizi kullanmanızın avantajları

 • Ürün tasarımda tecrübemiz
 • Gerilme, ısıl-yapısal analizlerde derinlemesine bilgimiz
 • Yeni ürün tasarımı için gereken çalışmalara ait deneyimimiz
 • Ürün geliştirme ve tasarım uzmanlığımız

RMC Mühendislik  İçin Analiz Metodolojisi

Sonlu Elemanlar Analizini ürün veya fikirlerin üretiminden önce validasyonu,mukavemet, maliyet üretilebilirlik ve ömür koşulları içerisinde emniyet ve performans limitlerinin  belirlenmesi amacıyla kullanmaktayız. Ayrıca birden çok “eğer şöyle olursa” durumlarının da sonuçlarını görmek için çalışmalarımızı yürütebilmekteyiz.  Bu çalışmalar, tasarımın üretim safhasına geçmeden optimizasyonu ve olası hataların tespiti için verimli bir şekilde kullanılmaktadır. Ayrıca tasarım ve ortam değişkenlerinin olası farklı kombinasyonları için ürünün cevabını belirlemek ve gürbüz bir tasarım yapabilmek amacıyla tarafımızdan yapılan hassasiyet analizleri sayesinde, aşırı çevre koşulları altında ürünün görevini yerine getirmesi garanti altına alınmış olur.

RMC Mühendislik ekibi aşağıdaki alanlarda mühendislik ve analiz tecrübesine sahiptir.

 • Sonlu Elemanlar Yapısal Analizi
 • Tasarım Optimizasyonu
 • Yorulma Analizi
 • Kompozit Analizleri
 • Şok Analizleri
 • Çarpma / Çarpışma Analizleri
 • Patlama Simülasyonları