Teknik Bilgiler

İçten Yanmalı Motorlarda Ölçüm, Analiz ve Termodinamik

İçten Yanmalı Motorlarda Ölçüm, Analiz ve Termodinamik

İçten yanmalı motorları araştırma ve geliştirme, ateşleme sistemleri, egzoz sistemleri ve valf kontrol dişlisinin optimizasyonu ve testi için eksiksiz yanma ölçüm ve analiz sistemi.

Ana Özellikler

ESNEK ANALOG GİRİŞLER: Herhangi bir sensör ve sinyal türü için sensör beslemeli 8 analog giriş – Charge, IEPE, Gerilim, Gerinim, Tork, Sıcaklık vb.

DOĞRUDAN DEVİR (RPM) SENSÖRÜ BAĞLANTISI: DAQ sistemi, herhangi bir standart RPM sensörünün doğrudan bağlanmasına izin verir. Örneğin InCar (örn.60-2), Encoder, CDM + Trg.

SENKRONİZE CAN KANALLARI: Doğrudan ve senkronize yüksek hızlı CAN edinimi için 1 CAN 2.0b portu mevcuttur. Dewesoft X yazılım OBDII, J1939 ve CAN DBC dosyaları için ek destek ve kolay kanal yapılandırması sunar.

YÜKSEK HIZLI: 16 bit ADC ve 1 MS / saniye / kanal örnekleme hızına sahip yüksek hızlı analog amplifikatörler, yüksek hızlı motorlarda yanma analizi için idealdir.

YÜKSEK DİNAMİK: Çift 24-bit ADC ve 200 kS / saniye / kanal örnekleme hızına sahip SIRIUS yüksek dinamik, 160 dB amplifikatörler, düşük RPM dizel motorlarda yanma analizi için idealdir.

GENİŞLETİLEBİLİR: Sistem, herhangi bir ek yazılım lisans maliyeti olmadan herhangi bir zamanda yüzlerce analog, counter ve CAN kanalına kolayca genişletilebilir.

TEST-BED VE INCA İNTEGRASYONU: Sistem yanma analiz sonuçlarını AK-protokolü ile test-bed veya CAN üzerinden ETAS INCA ve benzeri sistemlere gönderebilir.

ÇOKLU KAYNAKLARIN SENKRONİZE EDİLMESİ: Aynı sistem içinde CAN, OBDII, J1939, FlexRay, XCP / CCP, Video, vb. diğer kaynakların ek senkronize edinimi mümkündür.

EK SEÇENEKLER: Aynı sistem, burulma ve dönme titreşimi, mertebe analizi, elektriksel güç, yanma gürültüsü, ses gücü ve daha fazlasının eşzamanlı çevrimiçi analizini gerçekleştirmek için kullanılabilir.

ÖMÜR BOYU ÜCRETSİZ YAZILIM YÜKSELTMELERİ VE DESTEK: Veri toplama sistemlerimiz, ödüllü Dewesoft X veri toplama yazılımı ile birlikte gelir. Yazılım paketi her zaman gelişiyor ve yeni özellikler ekleniyor. Tüm kullanıcılarımıza ömür boyu ÜCRETSİZ yazılım yükseltmeleri ve teknik destek sunuyoruz.

İçten Yanmalı Motor Analizine Genel Bakış

Motor araştırma, geliştirme, optimizasyon ve ayrıca ateşleme sistemleri, egzoz sistemleri ve valf kontrol dişlisi gibi bileşen geliştirme ve test için genel bir çözüm sunuyoruz.

Üst düzey izole SIRIUS veri toplama sistemleri ve ödüllü Dewesoft X veri toplama yazılımı, her türden (benzinli, dizel, vb.) içten yanmalı motorların kolay ölçümü ve analizini sunar.

Sistem, açı ve zaman tabanlı ölçümü destekler ve ısı yayılımını ve diğer termodinamik parametreleri hesaplamak için çevrimiçi veya çevrimdışı matematik ve istatistikler için oldukça gelişmiş algoritmalar kullanır.

Yanma analiz sistemi, hem araç içinde kullanılabilir (INCA ara yüzü aracılığıyla) ya da bir test ortamına tamamen entegre edilebilir. Video, GPS, CAN, FlexRay, XCP / CCP, Ethernet gibi diğer veri kaynaklarından ek senkronize edinim kolaylıkla sağlanabilir.

Yanma analizine ek olarak aynı sistem güç analizi için de kullanılabilir. Yüksek voltaj ve akım sinyallerini ölçebilme özelliği, çözümümüz, hibrit motor ve güç aktarma sistemi testleri için mükemmeldir. Yanma analizi sistemi, binek otomobiller, kamyonlar, gemi, motosiklet, motorlu testere gibi içten yanmalı motorlu her türlü araçta kullanılabilir.

Araç İçi ve Test Ortamından Veri Toplama Sistemi

Gerçek koşullar altında test yapmak için yanma analizi modülü, araç içi test uygulamaları için mükemmel şekilde uygundur. CAN, CAN FD, XCP / CCP, FlexRay gibi desteklenen farklı ara yüzlerin kombinasyonu, herhangi bir sensörün doğrudan bağlantısı, yanma döngüsü ile birlikte tüm ilgili verilerin alınmasına izin verir. CAN ara yüzü üzerinden INCA ile kombinasyon, ECU kalibrasyonu için eksiksiz bir çözüm sunar.

Motor test ortamında, bir yanma analizi yapmak ve içten yanmalı motordan ilgili fiziksel parametreleri görselleştirmek, izlemek ve test altındaki birimi korumak için standart bir araçtır.

Kontrol odasına farklı iletişim protokolleri Ethernet veya RS-232 ara yüzleri aracılığıyla desteklenir – örn. Tornado, AVL Puma Open, D2T. Bu tüm transfer kanalı listesini içe ve dışa aktarmamızı sağlar. Gerekli olmayan kanallar, listeden çıkarmak zorunda kalmadan bir düğmeye tıklayarak kolayca devre dışı bırakılabilir.

Birden fazla yanma analizörü paralel olarak çalışabilir ve TestBed döngü sayımı için hangisinin referans olduğunu seçmek mümkündür. Yalnızca döngülere göre depolamak ve tetiklemek yerine, zaman aralığı saniye cinsinden tanımlanabilir. Bu, test ortamını elektrikli ve hibrit motor testleri veya NVH uygulamaları için mükemmel hale getirir.

İçten Yanmalı Motor Araştırma ve Geliştirme

Dewesoft yanma analizörü, motor araştırma ve geliştirme sürecinde çeşitli görevleri yerine getirmek için eksiksiz bir yanma analizi platformudur. Kapsamlı çevrimiçi veya çevrimdışı matematiksel hesaplama şunları yapmanıza olanak tanır:

 • Tekleme ve motor vuruntu (knocking) algılama
 • Sürtünme analizi
 • Yakıt enjeksiyonu ve ateşleme analizi
 • Valf kontrol sistemi zamanlaması
 • Yanma gürültüsü ve yanma titreşimi ölçümü ve analizi
 • Mekanik stres teşhisi
 • Enerji dengesi
 • Gaz değişim analizi
 • Artık gaz doğrulama
 • Egzoz gazı son işlem
 • Motor haritalama

Basit ve Sezgisel Yapılandırma

Ödüllü Dewesoft X veri toplama yazılımı kolay ve çok sezgisel yapılandırma işlemi sunmaktadır. Motor tipini, silindir sayısı ve geometrik parametreleri ile seçmeniz yeterlidir ve yanmayı ölçmeye hazırsınız.

Silindir menüsü, her silindir için bir analog kanal seçimi sunar ve silindir açılarının hizalamasını tanımlamanıza izin verir. Motor kurulum bölümünde, herhangi bir giriş kanalını açı bazlı ölçüme dönüştürmek için ek enjeksiyon kanalları ve kanalları seçilebilir.

Son adım, açı sensörü tipini seçmek ve istenen çıkış çözünürlüğünü (0,1° ‘ye kadar) belirlemektir. ÜÖM (Üst Ölü Merkez), maksimum basınç seviyesi kullanılarak veya isteğe bağlı olarak özel bir ÜÖM sensörü ile ateşlemeden otomatik olarak tespit edilebilir.

Yapılandırma tamamlandığında, istediğiniz hesaplama çıktılarını seçebilirsiniz. Genel veya çalışma ortalaması, türev, integral, sıcaklık, ısı salınımı, iş, güç mevcut olasılıklardan sadece birkaçıdır.

Isı Yayımı Hesabı

Çevrimiçi ısı yayımı hesabı, her döngü için enerjiyi ve ilgili parametrelerini hesaplar. Diğer bir hesaplama, enerjinin tam açısal ilerlemesidir (%5, 10, 50 veya 90). YB (yanma başlangıcı) ve YS (yanma sonu) hesaplanır.

Tüm bu değerler, ısı yayma algoritmasına dayanmaktadır. Yazılım, tüm bu değerlerin yanı sıra IMEPg, PMEP ve IMEPn gibi ilgili ortalama değerleri hesaplayacak ve görselleştirecektir.

Tüm parametreler çevrimiçi olarak grafiksel veya sayısal görünümlerde görselleştirilebilir.

İçten Yanmalı Motor Vuruntu Algılama

Kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı motorlarda vuruntu, silindirdeki hava ve yakıt karışımının bir kısmının yanması, buji tarafından ateşlenen alev cephesinin yayılmasından kaynaklanmadığında, ancak bir veya daha fazla hava / yakıt karışımı cebi dışarıda patladığında meydana gelir.

Yakıt-hava şarjının yalnızca buji tarafından ve pistonun vuruşunda kesin bir noktada ateşlenmesi amaçlanmıştır. Vuruntu, yanma işleminin zirvesi artık dört zamanlı döngü için optimum anda gerçekleşmediğinde meydana gelir.

Sağlam vuruntu algılama algoritması, sinyalin ÜÖM’ den önce ve sonra karşılaştırılmasına dayanır. ÜÖM, motorunuzun bir numaralı silindir konumunda bulunan pistonun sıkıştırma strokunda en yüksek noktasında olduğu noktadır.

Yanma Gürültüsü Ölçümü ve Analizi

Yanma gürültüsü, içten yanmalı motorlarda önemli bir gürültü kaynağı olarak giderek daha önemli hale geliyor ve bu nedenle içten yanmalı motorların satın alınmasında önemli bir karar parametresi haline geliyor. Modern içten yanmalı motorların tasarımı ve geliştirilmesi, egzoz gazı emisyonlarında bir azalma ve spesifik güç ve torkta bir artış ile işaretlenmiştir. Buna uygun olarak, yanma gürültüsü uyarımı ve yakıt tüketimi de azaltılmalıdır.

Yanma analizörümüz, çalışma sırasında bir içten yanmalı motorun neden olduğu gürültü seviyesini ölçme kapasitesine sahiptir. Yanma gürültüsü, zaman tabanında hesaplanmalıdır. Ölçülen değer, Bar biriminden Pascal birimine ölçeklenir. Bunu daha sonra motorun transfer fonksiyonunu simüle eden U filtresi takip eder (genel bakışta 1. ve 2. filtre).

Ek Matematik Hesaplamaları ve İstatistikleri

Sınırsız sayıda ek keyfi matematik kanalı, elde edilen verilere göre tanımlanabilir:

 • Matematik formülleri,
 • İstatistik,
 • Filtreler (FIR, IIR, …),
 • FFT’ler,
 • Alarm koşulları ve
 • diğerleri.

Hesaplanan değerler, optimizasyon veya diğer otomatik prosedürler için kullanılabilir. Sensörlerden gelen ham veriler her zaman saklanacak ve bozulmadan kalacaktır. Bu, herhangi bir zamanda herhangi bir çevrimdışı hesaplamanın yapılmasına izin verir.

Yanma Analiz Özellikleri

Yanma analizi modülümüz, CEA web seminerinde ayrıntılı olarak açıklanan ve sunulan çeşitli özelliklere sahiptir.

 • Ateşleme sırası: Bir açılır menüden veya özel girişle önceden tanımlanmıştır
 • Silindir devre dışı bırakma: CAN veya AI kanalından
 • Sıfır seviye düzeltme: Her silindir için ayrı düzeltme modu (karışık sensör tipi)
 • Politropik katsayı: Sıkıştırma ve genişleme için ikili politropik katsayı
 • Değişken sıkıştırma oranı: Bir CAN veya AI kanalına göre birden fazla hacim eğrisi arasında geçiş yapma
 • Yüksek açılı çözünürlük: Ham verilerle 2° ila 0,025° açı çözünürlüğü, zaman tabanın da mevcuttur
 • Çoklu yanma analizörleri: Sınırsız sayıda paralel olarak çalışabilir
 • Yeni çıkışlar
  • Sıkıştırma eğrisi: Teorik sıkıştırma eğrisi grafiği
  • Politropik katsayı: Politropik katsayının hesaplanması ve hesaplanan politropik katsayının otomatik girişi (çift yakıtlı motorlar)
  • Termodinamik 2
 • Analog girişlerden otomatik kanal rengi ve ölçekleme bilgisi aktarımı

Ham Veri Depolama, İşlem Sonrası ve Raporlama Yetenekleri

Sensörlerden gelen tüm ham veriler veri dosyasında saklandığından, tüm matematiği daha sonra son işlemde kolayca uygulayabilirsiniz. Bu, CPU yoğun hesaplamalarının ölçüm bitene kadar geciktirilmesine olanak tanır.

Depolanan veriler, FlexPro, MATLAB, Excel, AVL CONCERTOTM ve çok daha fazlası gibi günümüzün en popüler analiz yazılımı paketleriyle uyumlu çeşitli standart dosya formatlarına kolayca aktarılabilir. Dinamik dokümantasyon oluşturmak veya bir PDF raporu yazdırmak için tüm ölçüm görünümünü bir AVI video dosyasına bile aktarabilirsiniz.

Veri dosyası, bizden herhangi bir ek yazılım lisansı satın almaya gerek kalmadan, gerektiği kadar bilgisayarda görüntülenebilir ve analiz edilebilir. Veri dosyasını şirketinizin dışına da dağıtabilirsiniz (örneğin müşterileriniz) ve herkes ek analizleri görüntüleyebilir, yanıtlayabilir ve uygulayabilir. Dewesoft X yazılımını indirmelerine ve paylaşılan veri dosyasını açmalarına izin verin.