İvmeölçer (Titreşim Sensörleri)

İvmeölçerler, farklı çeşitleriyle uygun koşula ve teste bağlı olarak, ivme veya titreşimin doğru bir şekilde ölçülmesini sağlamak için çalışan, aracın ivmelenmesini veya araç gövdesinin veya makinelerin titreşimini ölçmektedir. Her model kompakt ve hafiftir ve üstün statik ve dinamik özellikler sağlar. Ek olarak, üç yöndeki ivmelerin eşzamanlı tespiti için üç eksenli modeller mevcuttur: X, Y ve Z.
Üç temel ivmeölçer tipi şunlardır: MEMS kapasitif ivmeölçerler, piezoelektrik ivmeölçerler ve piezorezistif ivmeölçerler.
MEMS tipi ivmeölçerler genellikle düşük frekanslarda ve statik uygulamalarda kullanılırken, IEPE tip ivmeölçer yüksek frekanslarda ve dinamik uygulamalarda kullanılmaktadır. Bunlara ek olarak Piezorezistif ivmeölçerler geniş ölçüm aralığı ile öne çıkar, bu sayede çeşitli çarpışma testleri sırasında vb. kullanışlı olan yüksek genlik ve frekanslarda titreşimleri kaydedebilir.
3 temel ivmeölçer tipine ek olarak: Potansiyometrik, Hall effect, Manyetodirençli ivmeölçerler yer almaktadır.
Doğru ivmeölçerin seçiminde göz önünde bulundurulması gereken parametreler şunlardır:
Toprak izolasyonu, Hassasiyet, Düşük frekans aralığı, Bandwidth, Genlik aralığı, Maksimum şok seviyesi, Gürültü (Noise) seviyesi, Sıcaklık aralığı, Ağırlık ve Kablo gürültüsü.