Özellikler

LU-E, çekme ya da basma yüklerini ölçmek için üretilmiştir. İnert gaz doldurulmuş hermetik olarak sızdırmaz bir yapıdır.

Nominal Kapasite: ±500 N’dan ±200 kN’a kadar
Çap: 80 mm (±500 N to ±2 kN), 100 mm (±5 kN to ±20 kN), 112 mm (±50 kN), 138 mm (±100 kN), 186 mm (±200 kN)
Nonlineerlik: ±0.2% RO

  • Yüksek güvenilirlik ve kararlılık
  • TEDS’in kurulu versiyonları üretilebilir.