Uncategorized

MANNER’den Araç Transdüserleri

Araç Transdüserleri

Geliştirilmiş ölçüm ekipmanı, daha fazla araç optimizasyonu ve dolayısıyla yasal gerekliliklerin karşılanması için temel bir gerekliliktir.
Bu arada, test tezgahındaki test ve ölçümlerin gerçeği sadece kısmen yansıttığı kabul edilmelidir. Gerçekçi tüketim ve emisyon değerlendirmeleri için gerçek sürüş koşulları altında yapılan ölçümler vazgeçilmezdir.
Güç aktarma sisteminin çeşitli noktalarındaki dinamik tork eğrisinin kesin olarak bilinmesi, optimizasyon potansiyelinin değerlendirilmesi ve kullanılması için belirleyici öneme sahiptir. Bu arada, büyük optimizasyon potansiyelleri tükenmiştir. Daha düşük % aralığında daha fazla optimizasyon potansiyelini tüketmek için, ölçüm teknolojisinin doğruluğuna yönelik talepler muazzam ölçüde artmıştır. Küçük iyileştirmeleri/fark değerlerini önemli ölçüde ve tekrarlanabilir şekilde kaydetmek mümkün olmalıdır. Haritalama amaçları için, ilgili ölçüm teknolojisi 10 kat daha iyi olmalıdır.
Bununla birlikte, en büyük hata büyük sıcaklık dalgalanmalarından kaynaklanmaktadır. Daha fazla optimizasyon potansiyelinden faydalanabilmek için bu sapmaların düzeltilmesi gerekmektedir.
Araç mühendislerinin günümüz gereksinimlerini ve test ortamının metrolojik gerçekliğini karşılamak için MANNER, kaydedilen tork değerinden, dönüştürücü sıcaklığından ve ilgili kalibrasyon eğrilerinden gerçek tork değerini hesaplayan gerçek zamanlı bir sinyal işlemcisi geliştirmiştir. Bu amaçla, kalibrasyonlar farklı ortam sıcaklıklarında gerçekleştirilir. Uygun şekilde iklimlendirilmiş, yüksek hassasiyetli bir tork kalibrasyon standı, sıfır noktası ve ölçülen değer için referans verileri sağlar.