Teknik Bilgiler

Otomotiv Uygulamalarında Lazer Vibrometre Kullanımı

Bir fikirden seri üretime kadar ürün geliştirme süreçlerinin süresi giderek kısalıyor. Bu durum özellikle elektromobiliteye geçişin değişimi hızlandırdığı otomotiv endüstrisinde geçerlidir. Yeni bileşenler ve hafif yapıların kullanımı, kapsamlı titreşim analizi gerektirmektedir.

Bileşenlerin ve tüm bileşen gruplarının mekanik özellikleri sayısal simülasyonlarla giderek daha hassas bir şekilde inceleniyor olsa da, bu hesaplamaları doğrulamak için fiziksel nesnelerin deneysel ölçümleri hala gereklidir. Lazer vibrometre gibi temassız ölçüm teknikleri, bileşenlerin titreşimlerini etkilememe ve çok az çaba ile çok kısa sürede mükemmel sonuçlar verme avantajına sahiptir.

Lazer vibrometreler, kızılötesi teknolojisinin üstün sinyal kalitesi, zayıf yansıtıcı yüzeylerde bile mümkün olan en iyi ölçüm sonuçlarını üretir. Bu durum, cihazları malzemesine veya optik yansıtıcılığına bakılmaksızın herhangi bir bileşeni ölçmek için uygun hale getirir. Lazer vibrometrelerin kullanım kolaylığı ve güçlü ölçüm kabiliyeti ürün geliştirme süresini kısaltır.

Temassız titreşim uygulamanız ne olursa olsun, ister rüzgar tünellerinde, dönen test cihazlarında, akustik laboratuvarlarda, deneysel modal test için veya sensörler gibi bileşenlerin geliştirilmesi için vibrometreler kullanılmaktadır

Aeroakustik

Aeroakustik, aerodinamik akışın neden olduğu gürültü ile ilgilenir. Türbülanslı akışın yanı sıra yapıların içinden ve etrafından geçen akış, bileşenler üzerinde titreşimler yaratır. Bu titreşimler de, bazıları insanlar tarafından rahatsız edici olarak algılanan ses dalgalarının oluşmasından ve yayılmasından sorumludur. Giderek daha katı hale gelen emisyon düzenlemeleri de gürültüyü azaltan tasarımlara duyulan ihtiyacı artırmaktadır.

Gürültünün azaltılması özellikle havacılık ve otomotiv endüstrilerinde önemlidir. Gürültü örnekleri arasında uçaklardaki motor sesleri veya motorlu taşıtlar ve yüksek hızlı trenlerdeki rüzgar sesleri yer almaktadır. Motorlu taşıtlardaki içten yanmalı motorların elektrikli tahriklerle değiştirilmesinden de anlaşılacağı üzere, diğer gürültü sesleri giderek daha fazla azaltıldıkça veya ortadan kaldırıldıkça, akış kaynaklı gürültü daha mevcut ve rahatsız edici olarak algılanmaktadır.

Havadaki ses, mikrofonlar veya mikrofon dizilerinin tamamı tarafından ölçülür. Ancak, olası ses kaynaklarının belirlenmesi söz konusu olduğunda, lazer taramalı Doppler vibrometreler gibi daha iyi uzamsal çözünürlüğe sahip ölçüm yöntemleri gereklidir.

Lazer taramalı vibrometreler ile hem küçük yapılar hem de tüm araçlar temas olmadan ve yüksek doğrulukla incelenebilir.

Lazer taramalı vibrometrenin kızılötesi lazer teknolojisi, 10 metreden daha büyük ölçüm mesafelerinde bile güvenilir bir titreşim ölçümü için yeterli bir sinyal seviyesi üretir. Karanlık veya yansıtıcı kavisli ölçüm yüzeyleri bile yansıma artırıcı bir işlem olmadan ölçülebilir. Vibrometre ile ölçüm nesnesi arasındaki kalın cam yüzeylerden ölçümler de herhangi bir bozulma olmadan gerçekleştirilebilmektedir.

Fren Gürültüsü

Fren gürültüsü, otomotiv sektöründe müşterilerin en çok şikayet ettiği konulardan biridir.  Fren gürültüsü ağırlıklı olarak üreticiye yüksek garanti onarım maliyeti getiren öznel bir rahatsızlık sorunu olsa da, fren sisteminin istenmeyen dinamik davranışı nedeniyle performans ve dayanıklılık da tehlikeye girebilir.  Üreticiler, optimize edilmiş yeni fren sistemleri geliştirmek veya mevcut tasarımlardaki sorunları gidermek için tedarikçiler ve alt tedarikçilerle birlikte çalışır.

Fren sisteminin dinamik davranışı, bir aracın frenleme işlevselliğinin ve algılanan performansının genel değerlendirmesinde kritik öneme sahiptir. Otomotiv geliştirmede yolcu konforu çok önemli olduğundan, üreticiler fren gıcırtısını ortadan kaldırarak pazar payı kazanmak için garanti onarım maliyetlerini azaltmayı ve daha iyi Noise (Gürültü), Vibration (Titreşim) ve Harshness (Sertlik) (NVH) sunmayı amaçlamaktadır.

Özellikle premium araç segmentinde, akustik konfor potansiyel alıcılar için satın alma kararlarında önemli bir faktördür. Buna ek olarak, örneğin modern elektrikli tahriklerin kullanımıyla motor gürültüsü gibi diğer gürültü kaynakları ortadan kaldırıldıkça fren gürültüsü giderek daha fazla algılanmaktadır.

Fren gıcırtısının nedeni, fren diski ile fren balataları arasındaki sürtünme ve bunun sonucunda insan kulağı tarafından rahatsız edici olarak algılanan frekanslarda titreşim modlarının uyarılmasıdır. Fren geliştirmede, bu tür modları belirlemek ve fren geometrisini veya diğer tasarım önlemlerini uygun şekilde uyarlayarak oluşumlarını bastırmak için sonlu eleman modelleri kullanılır.

Lazer taramalı Doppler vibrometre, fren diski, balata ve kaliper yüzeylerinde meydana gelen titreşimlerin temassız olarak algılanmasına, analiz edilmesine ve sonlu eleman modeli hesaplamalarının gerçek titreşim davranışıyla hassas bir şekilde karşılaştırılmasını ve doğrulanmasını sağlar.

Fren dinamiklerini incelemek için fren, modal bir çekiçle titreştirilebilir veya fren titreşimleri çalışma koşulları altında ölçülebilir. İlk yöntem ile fren sisteminin tüm modlarını görebiliriz, ancak bağlantıların ve kaplinlerin titreşim davranışı üzerindeki etkisi ve gerçek araçta sürücü tarafından deneyimlenen tipik modlar ihmal edilir. İkinci yöntemde, fren diskleri, balatalar ve kaliperlerden oluşan sistemin gerçek dünya koşullarına mümkün olduğunca yakın koşullar altında fren test dinamoları üzerinde operasyonel titreşim analizi için lazer taramalı teknoloji kullanılır. Ancak, gıcırdama seslerinin hedeflenen uyarımı genellikle kolayca tekrarlanamaz.

SWIR lazer vibrometre teknolojisi, araç yapımında fren sistemlerinin ve bileşenlerinin ölçümü için idealdir. Bu çözümün geleneksel HeNe tabanlı sistemlere kıyasla belirleyici avantajı, özellikle dyno üzerinde dönen fren disklerinin ölçümü sırasında ortaya çıkmaktadır. SWIR ve HeNe vibrometrelerinin arka arkaya testleri, aşırı optik sinyal gürültü seviyesi nedeniyle HeNe sistemlerinin yeterli kalitede veya sinyal gürültü oranında ölçüm verileri sağlayamadığını göstermiştir. İncelenecek rezonanslar gürültü içinde kaybolmaktadır. Öte yandan, SWIR lazer vibrometre teknolojisinin kullanımı mükemmel bir iyileşme sağlar ve bu uygulamalarda rezonans tepe noktalarının 40 dB ila 50 dB altında gürültü seviyeleri ile veri sağlar.

NVH

Rahatsız Edici Gürültü Nereden Geliyor?

Otomotiv Gürültü, Titreşim ve Sertlik (NVH), yolcu araçlarının gürültü ve titreşim özelliklerinin incelenmesi ve modifikasyonudur.  Genel olarak, bir araç NVH ölçümleri, yolcu konforunu ve araç kalitesi algısını iyileştiren istenmeyen ses veya titreşimi ortadan kaldırmak veya azaltmak için modifiye edilir.

NVH testleri, ses kaynaklarının yerini belirlemek ve bunları ortadan kaldırarak yolculara mümkün olan en iyi deneyimi sağlamak için kullanılır.

Lazer taramalı vibrometreler, yüksek uzaysal çözünürlükleri ve her yüzeyde yüksek sinyal-gürültü oranlarıyla, özellikle ses ve titreşim kaynaklarının yerini tespit etmek için uygundur.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Vektor Lazer Dopler Vibrometre

Nova Lazer Dopler Vibrometre

Fiber Lazer Dopler Vibrometre

Taracıyı Lazer Dopler Vibrometre