Direnç Malzemeleri Elemanı CuNi Alaşımlı Folyo
Malzeme Alanı Polimid Reçine
Önerilen Yapıştırıcılar ve Çalışma Sıcaklıkları EP-370: Normal Sıcaklık 50ºC
Direnç Değerleri 120Ω
Grid Boyutları 1.75mm'den 2.7 mm'ye kadar
Uygulanabilir Doğrusal Genleşme Katsayıları
(×10-6/℃)
11: Çelik
Normal Sıcaklıkta Gerinim Sınırları (yaklaşık%) 5.0
Normal Sıcaklıkta Yorulma Ömrü 1.2x10⁷ (±1500μm/m)

KABLO SEÇENEKLERİ

ohm

120, 350, 700 ve 1000 ohm’da mevcut gerinim ölçerler

ızgra

Ölçüm ızgarası, konstantan ölçüm ızgarasından oluşur taşıyıcı polimittir

arac-

Tercih edilen gerinim ölçer türleri için hızlı teslimat - stoktan temin edilebilir