Direnç Malzemeleri Elemanı P Tipi
Malzeme Alanı Polimid Reçine
Önerilen Yapıştırıcılar ve Çalışma Sıcaklıkları CC-33A: -196 to 120ºC
CC-36: -30 to 100ºC
PC-600: -196 to 150ºC
Direnç Değerleri 120Ω, 350Ω, 1000Ω
Grid Boyutları 0.2 ve 1
Uygulanabilir Doğrusal Genleşme Katsayıları
(×10-6/℃)
1 - element: -
2 - element: 11.7: Çelik
Normal Sıcaklıkta Gerinim Sınırları (yaklaşık%) 0.3-0.15
Normal Sıcaklıkta Yorulma Ömrü 2x106 (±1000μm/m)
ohm

120, 350, 700 ve 1000 ohm’da mevcut gerinim ölçerler

ızgra

Ölçüm ızgarası, konstantan ölçüm ızgarasından oluşur taşıyıcı polimittir

arac-

Tercih edilen gerinim ölçer türleri için hızlı teslimat - stoktan temin edilebilir