RMC mühendislik olarak Ar-Ge ve Ür-Ge firmalara verdiğimiz mühendislik hizmetleri ve ürünlerinin yanı sıra özel test ve ölçüm sistemlerini de sağlamaktayız. İstendiği takdirde yapılan gizlilik sözleşmeleri ile birlikte test sistemlerini tekliflendirip belirlenen şartnameler üzerinden ilerlenerek projelerimizi anahtar teslim olarak müşterilerimize hizmet vermekteyiz.

Bazı Örnek Projeler

Silah geri tepme kuvveti ölçme sistemi sayesinde bir çok farklı silahın  geri tepme kuvvetlerinin yanı sıra aşağı ve yukarı yönde yapacağı şahlanma kuvvetlerinin ölçümleri de rahatlıkla yapılıp, ölçülen değerlerin rakip veya hedef ürünlerle karşılaştırmaları yapılarak gerekli iyileştirmeler yapılabilir.

Müşteri isteğine doğrultusunda silah boyutlarına göre gerekli veya istenilen ölçüm tipine göre gerekli sistem üzerinde gerekli revizeler yapılabilmektedir.

Taşınabilir akustik kabin projesinde, test numunelerinin veya son ürünlerin ses seviyeleri ölçülüp, zaman ve frekans kümesinde de analizleri yapılabilmektedir. Bu sayede üründe ortaya çıkan arıza tespitleri de rahatlıkla yapılabilmektedir. Bunun yanı sıra son ürünler için deklare edilen ses seviyelerinin doğruluğunun tespiti konusunda da kullanılabilmektedir.

Hat sonu projesi olarak da gelen ürünlerin çeşitli RPM’lerde mertebe analizleri yapılarak RPM, order, titreşim ve frekans parametereli yapılmıştır. Bu parametreler ışığında yapılan online analizler sonucunda referans değerin üzerinde kalan ürünler için NOK, referans değerleri içinde kalan ürünler için OK bilgisi çıktısı verilerek arızalı ürünler ayıklanabilmektedir.

Direksiyon efor sistemi, pedal kuvvet ölçümü ve pedal deplasman ölçümü gibi test ekipmanları,sensörleri ve fisktürleri de Otomotiv alanında yaptığımız projelerdendir.

Empedans tüpü ölçüm sistemi , Ses yutum katsayısı (Sound absorption coefficient) ve Ses iletim kaybı (sound transmission loss) gibi akustik materyal özniteliklerinin belirlenmesini sağlayan test sistemidir. ISO ve ASTM standartlarına uygun bir şekilde yazılım, donanım ve diğer ekipmanları ile anahtar teslim bir çözümdür.