Transducer

Yük Hücreleri (Loadcell)

Basınç Ölçerler

İvmeölçerler

Torkölçerler

Deplasmanölçerler