ADINA FSI

Akış barındıran ve akıştan kaynaklanan kuvvetler, yapılar ve katılar üzerinde deformasyona sebep olmakta ve yapı üzerinde oluşan bu deformasyonlarda akışın sınır koşullarına etki etmektedir. Bu tür problemler Akışkan-Katı etkileşimi (FSI) problemleri olarak adlandırılmakta ve yapı ile akışın birbirine olan etkileri bütünleşik olarak incelenmeli ve çözülmelidir. ADINA tarafından geliştirilen ADINA FSI, bu alanda çalışmalar yapanlara çözüm sunmaktadır. ADINA FSI, akışın tamamen katı yapıya bütünleşik ve akış kuvvetlerinden kaynaklanan büyük yapı deformasyonlarına bağlı olarak yapının yüksek nonlinear cevaplar vermesi gereken tüm Akışkan-katı etkileşimi problemlerine tek bir yazılımla sizlere çözüm sunmaktadır.

Akış çözümü olarak Navier- Stokes denklemleri kullanan ADINA FSI ile akış, sıkıştırılamaz, az çok sıkıştırılabilir ve tamamen sıkıştırılabilir akış olarak modellenebilmektedir. Yapısal çözüm olarak, tüm eleman modellerini (shell, 2-D& 3-D solid, beam, iso-beam, contact surfaces, vb. ) ve tüm malzeme modellerini barındırmaktadır.

Kullanılan Sektörler

Otomotiv: Şok tutucular, hidrolik motor kulakları, vanalar, pompalar, kompresörler, hava yastığının açılması, egzoz sistemleri araç kapısı keçeleri vb.

Biyomekanik: Kardiovasküler mekanik, serebrospinal mekanik, implant tasarımı, hücre ve doku tasarımı, yapay akciğer, göz yaralanmalar damar destek araçları karpal tüneli, vokal kort, yapay kalp kapakçıkları, anevrizma, biyoreaktörler v.b.

Turbomakinalar: Rüzgar türbinleri, gaz türbinleri, impeller

Aeroelastise: Flutter Analizi

Rüzgar Mühendisliği: Rüzgarın yüksek yapılara etkileri, halatlı köprüler

Kompresörler, pompalar ve boru hatları

Mikro Elektro Mekanik Sistemler (MEMS)

Diğer: Kaymalı yataklar, Paraşüt açılmasının modellenmesi, kağıt sektörü, yazıcı ve fotokopi makineleri, denizaltı araçları vb.

1-M2-strain-p1-free-middle
box_Copy-of-Airfoil