ADINA TMC

ADINA TMC (Thermo-Mechanical Coupling), ısıl-mekanik etkileşim problemleri için kullanılmaktadır. Isıl-mekanik etkileşimi analizi, ısıl çözümün yapısal ve mekanik çözüme olan etkisi veya yapısal ve mekanik çözümün ısıl çözüme olan etkisi olan problemler için kullanılmaktadır. ADINA TMC, size tek bir yazılımla bu iki fiziksel durumun birbirine bütünleşik çözümünü sunmaktadır.

Ayrıca ısı transferi denklemlerine benzer olan elektrik alanı ve gözenekli akış problemlerini de çözebilmektedir.

Isıl çözüme etkiyen mekanik faktörler:

 • Viskoz etkileri veya plastik deformasyonlara bağlı olarak iç ısı üretimi
 • Temas eden parçalar arası ısı transferi Heat transfer between contacting bodies
 • Sürütünmeye bağlı ısı üretimi

Mekanik çözüme etkiyen ısıl faktörler:

 • Isıl genleşmeThermal expansion
 • Zamana bağlı mekaniksel özellikler verebilmeTemperature-dependent mechanical properties
 • Shell yapılar için Sıcaklık gradyanı

Kullanılan Sektörler

 • Otomotiv Sistemleri
 • Metal Şekillendirme
 • Kaynak İşlemleri
 • MEMS (Mikro Elektro Mekanik Sistemler)
 • Basınç TanklarıPressure vessels
 • Piezoelektrik sensorler/eyleyiciler