Strain Gage Uygulama Eğitimi

STRAIN GAGE UYGULAMA EĞİTİMİ İÇERİĞİ

Eğitim 2 gün sürelidir
Eğitim ücretlidir

Terorik Eğitim (1. Gün)

Pratik Eğitim (2. Gün)

Strain Gage Teorisi ve Çalışma Prensibi

 • Temel Strain ve Stess Teorisi
 • Tipik Strain Gage Kullanım Alanları
 • Strain Gage Nasıl Çalışır?
strain gage teorik egitim

Strain Gage Uygulaması

 • Yüzey Hazırlama Prosesi
 • Hizalama Prosesi
 • Yapıştırma Prosesi
 • Uygulama Kontrol Prosesi
 • Kablolama Prosesi
 • Koruma ve Kaplama Malzemesi Uygulama Prosesi

Bağlantı Çeşitleri

 • Çeyrek, Köprü
 • Yarım  Köprü
 • Tam Köprü Köprü
 • Kompanzasyon Metodları

Kalibrasyon

 • Kalibrasyon Teorisi
 • Shunt Kalibrasyonu

Strain Gage Tipleri

 • Lineer Strain Gage
 • Rozet Strain Gage
 • Torque/Shear Strain Gage
 • Bolt Strain Gage
 • Weldable Strain Gage

Veri Toplama Sistemi ile Ölçüm ve Analiz

 • Kalibrasyon
 • Shunt Kalibrasyonu
 • Örnek Uygulama Ölçümleri
 • Çeyrek Köprü
 • Yarım Köprü
 • Tam Köprü (Tork Ölçümü)
 • Uygun Strain Gage Seçimi Etkisi
 • Rozet Hesaplamaları

Strain Gage Seçim Kriterleri

 • Boyutları
 • Direnç Değerleri
 • Sıcaklık Kompanzasyonu
 • Ölçüm Yapılacak Malzeme

Strain Gage Uygulama Malzeme ve Ekipmanları Seçim Kriterleri

 • Yüzey Hazırlama Ekipmanları
 • Yapıştırma Ekipmanları
 • Uygulama Kontrol Ekipmanları
 • Kablolama Ekipmanları
 • Koruma ve Kaplama Malzemeleri
[/vc_column]