RMC Mühendislik olarak yetkin mühendis kadromuzla farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmaların araştırma ve ürün geliştirme çalışmaları kapsamında gereksinim duyabileceği Modal Test Ölçüm hizmetlerini verebilmekteyiz.

RMC Mühendislik olarak, Impact Hammer Operation Mode( Modal Çekiç ile) ve Shaker Operation Mode (Sarsıcı ile) modal test seçenekleri ile yapıyı iki farklı şekilde tahrik etme opsiyonu sunmakta ve bu opsiyonlarla modal testlerimizi yapabilmekteyiz.

Modal Test metodları olarak SISO (single input – single output), SIMO (single input – multiple output), MISO (multiple input – single output) testlerini yapabilme kapasitesine sahibiz.

Kullandığımız Modal Test modülü (Dewesoft) ile Sarsıcı, çekiç, ivmeölçer vs. gibi çeşitli sensörler kullanarak, yapıların Doğal Frekansları, Sönümleme Oranları, Spektral Güç Yoğunluğu gibi değerlerini hesaplayabiliyor, Experimental Modal Analysis (EMA), Operating Deflection Shapes (ODS) gibi konularda hizmet verebiliyoruz.

2 ve 3 Boyutlu yapıların Modal Analizlerini yapabiliyor, bu yapıların Mod şekillerini, faz değişimlerini, coherance değerlerini, Dewesoft yazılımı üzerinden okuyabiliyoruz. Aynı zamanda aldığımız verileri çeşitli formatlarda export (.xlsx, .mat, .txt, .uff, .unv vb.) alma kapasitesine de sahibiz.

Modal Analiz yazılımımız ile yapıların sönümleme faktörlerini belirlemek ve doğal frekans değerlerindeki çözünürlükten kaynaklı sapmaları en aza indirmek için Modal Circle (Circle Fit) metodunu kullanmaktayız.

Yapının belirli noktalarından alınan transfer fonksiyonlarının ortalamasını alarak tek bir transfer fonksiyonu haline getiren Modal Indicator Function (MIF) metodunu kullanmakta ve özellikle lineer yapıların dinamik davranışlarının sonuçlarını incelemeyi daha doğru ve daha basit bir hale getirmekteyiz.