Darbe Çekiçleri / Modal Çekiç

Darbe çekiçleri diğer bir ifadeyle Modal çekiçler rezonansların belirlenmesi, genel yapısal sağlığın durumunun gözlenmesi ve modların belirlenmesi gibi farklı analizler için üretilmiş sensörlerdir.

IH Serisi darbe çekiçleri 50N ile 50000N aralığında 7 farklı çekiçten oluşmaktadır. IEPE entegre elektronik kuvvet transdüser’ları ile tüm genel amaçlı veri toplama sistemlerine veya voltaj kaynağına doğrudan kolayca bağlanabilir.

IH Serisi IEPE Modal çekiçleri, çekiç vurma yüzeyine entegre dayanıklı bir kuvvet sensörü ile sunulmaktadır. Kuvvet sensörü, test objesine aktarılan uyarıcı enerjinin genliğinin ölçümünü sağlarken, her çekiç ile birlikte gelen çeşitli uçlar, kuvvet etkisindeki enerji miktarının, test altındaki nesnenin ihtiyaçlarına göre şekillendirilmiş olmasına imkan sağlamaktadır. Darbe çekiçleri, çok kanallı veri toplama ve analizi yazılımı kullanımı ile test mühendisinin, nesnenin yapısal davranışlarını belirleyen temel mekanik özelliklerini anlamasına imkan tanır. Analiz; doğal frekans tespiti, mod şekilleri, transfer karakteristikleri ve yapısal sağlamlık (çatlama, yorulma v.b.) öğelerinin tespitinde darbe çekiçleri kullanılmaktadır.

IH serisi darbe çekiçleri Yapı Sağlamlık Testi, Rezonans Tespiti, Modal Analiz v.b. uygulamalarda kullanılabilir. DJB’nin geniş aralıktaki ivmeölçerleri ile birlikte kullanılarak darbe testlerindeki tüm tepki datası yakalanabilir.

•SF: Soft •MD: Medium •HD: Hard •AL: Aluminium •RB: Rubber •NY: Nylon

OTOMATİK DARBE ÇEKİCİ

Yapısal dinamik uygulamalar için yeni ve alternatif mekanik darbe yöntemisağlar. Otomatik Darbe Çekici, test numunesinin çift vuruş olmadan tam otomatik, tekrarlanabilir ve yüksek hassasiyetli uyarılmasını garanti eder. Kullanıcı, vuruş sayısını, darbe kuvvetini ve farklı sönümleme / gecikme sürelerini hesaba katarak vuruşlar arasındaki gecikmeyi ayarlayabilir. Sıfır noktası veya darbe kuvveti arama gibi tüm ön ayarlar çekiç tarafından otomatik olarak yapılır. Kullanıcı tarafından manuel ayarlama artık gerekli değildir.

Otomatik Darbe Çekici avantajları:

  • Tam otomatik tek vuruş
  • Kullanıcı tanımlı darbe kuvveti için otomatik arama
  • Otomatik sıfır noktası arama
  • Kalite güvencesi için etkinin doğrulanması
  • Yeni kurulum olmadan çekiç ve test nesnesi arasındaki konumun değiştirilmesi