Uncategorized

Bina ve Yapı

Binalarda ve Yapılarda Akustik Görüntüleme

Modern mimaride, bina akustiği giderek daha büyük bir rol oynamaktadır. Sadece gürültü seviyesi önemli değildir, aynı zamanda sesin geldiği yön ve ses kaynaklarının bina içindeki dağılımı da dikkate alınmalıdır. Konser salonları, spor stadyumları ve benzerleri için akustik özellikler, genel tasarımlarının ayrılmaz ve önemli bir parçasıdır. Akustik Kamera, herhangi bir binanın akustik özelliklerini ölçmek, optimize etmek ve doğrulamak için değerli bir araçtır. Bina ve yapı akustiğinin bir diğer önemli yönü de durum izleme ve bakımdır. Artan trafik, olumsuz çevre koşulları ve daha aşırı hava koşulları nedeniyle, binalar ve köprüler gibi yapılar, stabilitelerini ve kusursuz işlevlerini korumak için yakından izlenmelidir.

Bir futbol stadyumunda Akustik Kamera Küresi ile ses lokalizasyonu

NoiseImage analiz yazılımı ile ses lokalizasyonu sonucu

Bina Akustiğinde Ses Görüntüleme Uygulaması

Konser salonları ve kongre merkezleri gibi binalar her zaman akustik özelliklerine göre inşa edilmiş ve optimize edilmiş olsa da, Akustik Kamera kullanımı artık bu tür binaların akustik haritalarını kolayca ve doğru bir şekilde elde etme fırsatı sunuyor. Oda ve bina akustiği için diğer ölçüm teknikleri genellikle zahmetli ve uzun süreçlerdir ve sonuçlar genellikle akustik bir görüntünün anlaşılabilirliğini sağlamaz. Bina akustiği için kullanılan küre dizileri, özellikle oda ve binalarda doğru ve güvenilir ses lokalizasyonu için tasarlanmıştır. Sonuçlar, değerlendirme yazılımına kolayca aktarılabilen bir 3D model üzerinde eşleştirilir. Konser salonları gibi binalarda bina akustiğinin önemi açık olsa da, Akustik Kamera spor stadyumlarındaki ses ortamının daha iyi anlaşılmasına da yardımcı olur. Son zamanlarda spor etkinliklerinin ziyaretçileri tarafından oluşturulan gürültü ortamının spor takımlarının performansı üzerindeki etkisi daha yakından araştırılmaktadır. Akustik Kamera, 100.000’e kadar ziyaretçinin her birinin ayrı bir ses kaynağı olduğu spor stadyumlarındaki çok karmaşık akustik ortamın akustik haritalarını sağlayarak bu araştırmaya önemli ölçüde katkı sağlamaktadır.

Acoustic Camera Star AC Pro köprü üzerindeki ses kaynaklarının yerini tespit ediyor

NoiseImage analiz yazılımı ile bir köprü ayağı üzerinde yapılan ölçümlerin sonucu

Acoustic Camera Ring AC Pro bir köprü ayağındaki ses kaynaklarının yerini tespit ediyor

NoiseImage analiz yazılımı ile bir köprü ayağı üzerinde ses lokalizasyonu sonucu

Bina ve Yapı Akustiğinde Ses Görüntüleme

Akustik Kamera, binaların ve köprüler gibi yapıların güvenlikle ilgili kısımlarının durumunun izlenmesi için kullanılır. Artan trafik, aşırı hava koşulları ve diğer çevresel koşullar nedeniyle bu yapıların yakından izlenmesi daha önemli hale gelmektedir. Akustik Kamera, normal çalışma koşulları altında yapıdaki gerilmeden kaynaklanan ses kaynaklarını tespit etmek için kullanılır. Operasyonel modal analiz için titreşim ölçüm cihazlarıyla belirlenen parçalar üzerinde yapılan ayrıntılı takip ölçümleri, modal analiz yazılımı WaveImage tarafından ideal bir şekilde desteklenir. Bu şekilde, yapının zayıflayan kısımları tespit edilebilir ve kırılmadan önce onarılabilir ve kazalar ve daha fazla hasar önlenebilir.

Ölçüm Örnekleri