Teknik Bilgiler

Kuvvet Ölçer Sensörlerin Kullanım Alanları

Malzemenin Mekanik Testleri

Genel olarak, iki tür malzeme testi vardır – tahribatlı ve tahribatsız

Tahribatlı Malzeme Testleri

Tahribatlı malzeme testlerinde, maksimum yükleri ve bunların numune üzerindeki etkisini belirlemek için test numuneleri imha edilir. Test edilen bileşen veya malzeme numunesi artık kullanılamaz.

Tahribatsız Malzeme Testi

Tahribatsız malzeme testinde, bir test numunesinin kalitesi ona zarar vermeden veya yok etmeden test edilir. Bu, malzemenin bir sonraki işleme aşaması için yeterli kalitede olmasını ve yüklere güvenilir ve kalıcı bir şekilde dayanabilmesini sağlamayı mümkün kılar. Test edilen bileşen veya malzeme numunesi daha sonra da kullanılabilir.

Her iki test türü de malzemenin kırılmadan ve/veya deforme olmadan önce dayanabileceği yük sınırlarını belirler. Bu testler için ortam koşulları, testin kendisine ve belirli bir sektöre bağlı olarak farklılık gösterebilir. Mekanik malzeme testlerinin amacı her zaman sıkıştırma, çekme, eğme, kesme veya burulma gibi kuvvetlerin etkilerine yanıt olarak malzeme özelliklerinin yanı sıra farklı yükler altında yorulma özellikleri ve malzeme karakteristikleri hakkında bilgi edinmektir. Bu malzeme testleri, malzeme özelliklerinin kesin olarak tanımlanması ve karşılaştırılması için temel oluşturur.

Bileşenlerin ve Yapıların Testi

Bileşen Testleri

Genellikle tek bileşenler test edilir. En yaygın olanı tek eksenli test tezgahı çözümleridir, ancak entegre yüksek hassasiyetli GTM kuvvet transdüserlerine sahip çok eksenli çözümler de kullanılmaktadır.

Yapısal Testler

Kural olarak, kompozit yapılar veya konstrüksiyonlar test edilir ve bu da daha karmaşık ve daha kapsamlı test tezgahları ve test prosedürleri gerektirir. Örneğin otomotiv ve havacılık sektöründe veya rüzgar enerjisi dönüşüm sistemlerinde durum böyledir. Hem tek eksenli hem de çok eksenli GTM kuvvet transdüserleri veya karmaşık çok eksenli sistemler burada yüksek hassasiyetli mekanik yapılarla birlikte kullanılabilir.

Endüstriyel Kalite Süreç Kontrolü

Hat İçi Süreçler Ve Testler

Bu test türü, bir üretim hattına, makineye, tesise veya proseslere derinlemesine entegre edilebilen kısmen veya tamamen otomatik proseslerde veya üretim adımlarında (çekme veya itme testi) kullanılır. Bazı örnekler birleştirme veya pres-fit prosesleridir. In-line proseslerde, kuvvet transdüserleri genellikle doğrudan belirli aletlere entegre edilir.

Uygulamaya ve sektöre bağlı olarak, kalite kontrolü yüzde yüz kontrol (örneğin tıbbi ürünler için stick-pack dolum teknolojisinde) veya rastgele numuneler gerektirebilir.

Hat içi çözümler için makine mühendisleri veya sistem entegratörleri genellikle küçük, kompakt, sağlam ve merkezi olmayan kuvvet transdüserlerine, sensörlere veya ölçüm zincirlerine ihtiyaç duyar. Az yer kaplaması ve hızlı, kolay ve verimli entegrasyon burada gerçek müşteri avantajlarıdır.

Hat Sonu Test Sistemleri

Alt bileşenlerin veya ürünlerin işlevinin ve/veya durumunun yüzde yüz ve/veya rastgele örneklerde test edildiği süreçlerdir. Bu test sistemleri genellikle bir üretim veya test hattının sonuna tam otomatik test tezgahları veya test istasyonları olarak entegre edilir. Hat sonu testleri genellikle daha büyük, daha ağır ürünler veya bileşenler için kullanılır. Hat sonu testleri, örneğin ambalaj endüstrisinde toplama aşamaları olarak da tasarlanmıştır.

Kuvvet Sensörleri (Load Cell)