Özellikler

LCR-B-S7, gerilim ölçerlerin yüklerini ölçmek için geliştirilmiş bir yük hücresidir. Isıya, yağa ve korozyon direncine sahiptir.

Nominal Kapasite: 5 kN to 100 kN
Çap: 122 mm (5 kN to 50 kN), 208 mm (100 kN)
Nonlineerlik: ±0.1% RO için 5 kN’dan50 kN’a kadar, ±0.2% RO için 100 kN

  • İnert gaz doldurulmuş hava sızdırmaz yapı
  • Yüksek güvenilir yapı (IP64 (IEC 60529))
  • Kablo yönleri soldan veya sağdan seçilebilir