Veri Azaltma

Verim diskine zaman geçmişi kaydı olan veya olmayan veri azaltma sistemleri, test sonrası ve olası arıza analizi için çok sayıda kanalın eksiksiz ölçümlerinin gerekli olduğu kritik havacılık ve uzay test uygulamalarında sıklıkla kullanılır. m+p VibControl veri azaltma sistemi konfigürasyonları, yüzlerce veya binlerce giriş kanalı gerektiren yüksek performanslı ölçüm uygulamalarının özel ihtiyaçlarına göre uyarlanmıştır.

Bir titreşim testi için kanal sayısı, veri azaltma işlevi kullanılarak artırılabilir.

Çevrimiçi Veri Analizi ve Raporlama

Çevrimiçi analiz ve görüntüleme işlevleri, test sırasında veya depolanan veriler yeniden oynatıldığında sonuçlara hızlı bir genel bakış sağlar. Gelişmiş veri analizi araçları arasında rastgele, sinüs, şok ve akustik veriler için m+p Analyzer post-processing yazılımı bulunur ve kapsamlı test raporlaması için Microsoft Office ürünleriyle sorunsuz entegrasyon sağlar. m+p VibControl veri azaltma sistemlerinin ve titreşim kontrol cihazlarının veri formatları ve veri grafikleri aynıdır ve ortak bir raporlama ortamı sağlar.

Tek Bir Sistemde Veri Azaltma, Zaman Datası Kaydı ve Titreşim Kontrolü

Tek bir m+p VibControl sisteminde paralel olarak çalışan veri azaltma, zaman datası kaydı ve titreşim kontrolü ile laboratuvarlar test maliyetlerini ve operatör eğitimini önemli ölçüde azaltabilir. M+P VibControl, büyük uzay aracı yapılarının kalifikasyon ve kabul testleri için eksiksiz bir çözüm sunar.