ADINA STRUCTURES

ADINA Structures, sonlu elemanlar metodu tabanlı yapısal analiz programıdır. ADINA Structures, kısaca katılarda ve yüzeylerde oluşacak statik veya dinamik yüklere bağlı olarak gerilim dağılımlarını ve bu gerilim dağılımlarına göre oluşacak deplasman miktarını hesaplamaktadır. Özellikle, nonlinear problemler için Prof. Dr. Klaus Jurgen Bathe tarafından geliştirilen ADINA Structures kendi alanında dünya lideri konumundadır.

Kabileyetleri

Linear Analiz

Malzeme Modelleri

Kontakt Mekanizmaları

 Frekans Domain Analiz

 Burkulma Analiz