Teknik Haberler

Yatağan Termik Santralinde Titreşim Ölçümü Yapıldı

Yatağan termik santralindeki buhar türbin yatakları ve jeneratör yatakları üzerinden yatay ve düşey eksenlerde titreşim ölçümü yapılarak arıza tespiti konusunda maksimum titreşim değerleri saptaması yapıldı. Ölçümlerde DEWESoft DEWE 43 veritoplama sistemi ve DJB 3 eksen ivmeölçer kullanılmıştır.

DEWESoft DEWE 43 hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
DJB İvmeölçerler hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.