Analiz & Simülasyon

  • Sonlu Elemanlar Analizi

      –Areoelastisite Analizi

      –Sonlu Elemanlar Analizi Hakkında

      –Sonlu Elemanlar Analizleri Hizmetleri

      –Yapısal Analizler

      –Isıl Analizler

      –TMC Analizleri

      –FSI Analizleri

  • Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği

      –Cephe Yükü Hesaplama

      –Aeroelastisite Analizi

      –Gemiler İçin CFD

      –Elektronik Soğutma CFD Analizi

      –Mimari CFD Analizi

      –Otomotiv CFD Analizi

      -Dişli Pompa CFD Analizi

      –Data Center (Bilgi İşlem Merkezi) CFD Analizi

      –LED Tasarım için CFD Çözümleri

  • Sac Metal Şekillendirme

      –Sıcak Şekillendirme

      –Streç Şekillendirme

      –Süper-Plastik Şekillendirme

      –Sıvı Basıncı Yardımıyla Şekillendirme

      –Boru Şekillendirme

      –Roll-Hemming

      –Progresif Kalıplama

  • Döküm Simülasyonları

      –Kum-Metal Kalıba Döküm

      –Köpük Kalıba Döküm

      –Düşük Basınçlı Döküm

      –Yüksek Basınçlı Döküm

      –Hassas Döküm

      –Sürekli Döküm

      –Santrifüj Döküm

  • Çoklu Cisim Dinamiği