Teknik Bilgiler

İvmeölçerler ile Şok ve Titreşim Ölçümü

Bugün bu makalede, ivmeölçerlerle şok ve titreşimin nasıl ölçüldüğünü ayrıntıyla tartışacağız. Böylece:

 • Günümüzde hangi ivmeölçerlerin mevcut olduğunu göreceksiniz.
 • Mevcut ivmeölçerlerin temel türlerini ve nasıl kullanıldıklarını öğreneceksiniz.
 • İvmeölçerlerin DAQ sisteminizle nasıl görüntülenebildiğini kavrayacaksınız.

Başlamaya hazır mısınız? Hadi başlayalım.

Giriş

Bisiklete binerek veya oyuncakları yere atarak, bir nesnenin dış kuvvetten kaynaklanan ivmesini doğal olarak anlıyoruz. Titreşim verileri ve ivme, şok ve yer değiştirme gibi türetilmiş parametreler pek çok uygulamada son derece önemlidir.

Titreşim nedir?

Titreşim, üzerine etki eden kuvvetin sıfır olduğu bir denge konumu etrafındaki bir nesnenin salınımı veya tekrarlayan hareketi olarak düşünülebilir.

Titreşim genellikle üretim toleranslarının, açıklıkların, makine parçaları arasındaki yuvarlanma ve sürtünme temasının ve dönen ve ileri geri hareket eden elemanlardaki dengesiz kuvvetlerin dinamik etkileri nedeniyle oluşur. Genellikle, küçük önemsiz titreşimler, diğer bazı yapısal parçaların rezonans frekanslarını harekete geçirebilir ve büyük titreşim ve gürültü kaynaklarına yükseltilebilir. Bu nedenle titreşim çok önemlidir.

Titreşen gövde, bir referans konumu etrafında salınan bir hareketi tanımlar. Bir saniyelik süre boyunca tam bir hareket döngüsünün meydana gelme sayısına frekans denir ve hertz (Hz) cinsinden ölçülür.

Hareket, bir diyapazon (tuning fork) olduğu gibi tek bir frekansta meydana gelen tek bir bileşenden veya örneğin bir içten yanmalı motorun piston hareketinde olduğu gibi, aynı anda farklı frekanslarda meydana gelen birkaç bileşenden oluşabilir.

Aşağıdaki resimde bir diyapazonun hareketini görebiliriz. Diyapazon, iki uçlu çatal şeklinde bir akustik rezonatördür. Bir yüzeye veya bir nesneye vurarak titreştirildiğinde belirli bir sabit perdede yankılanır ve saf bir müzik tonu yayar.

Titreşim ölçümü hakkında daha fazla bilgi edinin:

 

İvmeölçer Nedir?

İvmeölçer, ivme ölçen bir cihazdır. Tipik bir ivmeölçer, bir yaya monte edilmiş sönümlü bir kütle gibi davranır. İvmeye maruz kaldığında bu kütle hareket eder. Bu yer değiştirme ölçülür ve anlamlı birimlere dönüştürülür.

Tipik 3 eksenli ivmeölçer sensörü

İvmeölçerler şunları ölçmek için kullanılabilir:

 • Titreşim: Bir nesnenin, denge pozisyonunun bir konum etrafında salınımlı bir hareket yürüttüğünde titreştiği söylenir. Titreşim, genellikle shaker sistemiyle simüle edilmiş olarak bulunur.
 • Şok: Genellikle yapının rezonanslarını harekete geçiren bir yapının ani bir geçici uyarılmasıdır.
 • Hareket: Hareket, robotik bir kolun hareketi veya bir otomotiv süspansiyon ölçümü gibi yavaş hareket eden bir olaydır.
 • Sismik: Bu daha çok bir hareket veya düşük frekanslı bir titreşimdir. Bu ölçüm genellikle özel bir düşük gürültülü yüksek çözünürlüklü ivmeölçer gerektirir.
 • Güç
 • Eğim

İvmeden birkaç önemli değer çıkarabiliriz. Örneğin, bir nesnenin kütlesini (m) biliyorsak, bunu ivmesiyle (a) çarpabilir ve böylece (F) kuvvetini türetebiliriz:

F = ma

İvme Ölçer Türleri

Farklı teknikler kullanan ve diğer faktörlerin yanı sıra çok farklı spesifikasyon ve uygulamalara sahip birçok türde ivmeölçer olmasına rağmen, bu sensörleri statik ivmeyi ölçüp ölçemeyeceklerine göre iki geniş kategoriye ayırabiliriz:

AC İvmeölçerler

Tanım olarak, bu sensörler dinamik olayları ölçmek için kullanılır. Başka bir deyişle, DC’yi veya statik ivmeyi ölçemezler, yalnızca ivmedeki değişiklikleri ölçebilirler. Titreşim, normalde yüksek hızlı bir DAQ sistemi gerektiren yüksek frekanslı bir sinyaldir. Bu nedenle, bu ölçümler için nispeten düşük hızlı bir veri toplama sistemi kullanılmamaktadır. Bu sensörlerde kullanılan, her biri çeşitli uygulama ve ortama benzersiz şekilde uygun olan farklı teknolojiler vardır.

Piezoelektrik ivmeölçerler  , Pierre ve Jacques Curie tarafından 1880’de keşfedilen piezoelektrik etkiden yararlanırlar. Pierre ve Jacues Curie, bazı malzemelerin, özellikle kristaller ve seramiklerin, strese tepki olarak bir yük veya voltaj oluşturacağını gözlemlediler. Ayrıca bu tepkinin uygulanan strese göre doğrusal olduğunu gördüler. “Piezo” kelimesi, “sıkmak” anlamına gelen Yunanca “piezein” kelimesinden gelir.

Günümüzde iki popüler AC ivmeölçer sensörü türü bulunmaktadır:

DC (ve AC) İvme Ölçerler

DC ivmeölçerlerin statik (DC) ivmeyi doğru bir şekilde ölçebilmesi en önemli şeydir. DC ivmeölçerlerin dinamik (AC) titreşimi de ölçebildiğini, ancak normalde yüksek bir AC ivme ölçer bant genişliğine sahip olmadığını belirtmek de önemlidir. AC ivmeölçerler, dinamik ölçüm uygulamaları için özel olarak tasarlanmıştır.

Dinamik (AC) ivmeölçerler çoğu durumda DC ivmesini ölçemez. Ancak bazılarının, DC hızlanmasının kısa bir süre için ölçülmesine izin veren ayarlanabilir bir zaman sabiti vardır.

Günümüzde birkaç popüler DC ivmeölçer türü bulunmaktadır:

Ayrıca MEMS’in içerisinde Kapasitif veya Piezorezistif sensör teknolojilerine başvurabileceğini unutmayın. Ancak, piyasada sensör türü olarak anıldıkları için burada bu şekilde listelendi.

Bu AC ve DC ivmeölçer türlerinin her birine ayrıntılı olarak bakalım.

Charge Tipi İvmeölçer Sensörleri

Klasik charge sensöründe, yer değiştirme eksenindeki ivmenin neden olduğu gerilim, ivme miktarına göre yoğunluğu değişen bir yüklü iyon akışı oluşturur. Sensörün içinde, sabit bir kütlenin yanında bir parça piezoelektrik malzeme (tipik olarak kuvars veya piezoelektrik seramik) konumlandırılmıştır. Sensör, ölçüm ekseni boyunca ivmeye maruz kaldığında, kütlenin piezoelektrik malzeme üzerindeki gerilme veya “sıkışma” etkisi, malzemeden bir yük çıkışına neden olur. Bu elektrik yükü bir DAQ sistemi ile ölçülebilir.

Tipik Charge tipi ivmeölçer

Charge tipi sensörler, Dewesoft’un SIRIUS CHG charge amplifikatörü gibi özel bir charge modu sinyal düzenleyici gerektiren yüksek empedans çıkışına sahiptir.

Charge tipi ivmeölçerler, son derece yüksek bant genişliğine, dinamik aralığa ve çok geniş sıcaklık çalışma aralıklarına sahiptir. 

Charge tipi sensörler, yüksek empedanslı charge sinyalleri RF (radyo frekansı) ve EM (elektromanyetik) parazitlere karşı oldukça hassas olduğundan özel düşük gürültülü kablolar kullanmayı gerektirir. Kabloların hareket ettirilmesi sinyalde gürültüye neden olur, bu nedenle kablo yönlendirmesinde çok dikkatli olunmalıdır (kablo bağlarındeki küçük basınç bile gürültüye neden olabilir).

Charge Tipi Sensörün Avantajları ve Dezavantajları

Avantajları

 • Güç kaynağı gerekmez.
 • Basit tasarımları sayesinde en dayanıklı ve en geniş çalışma sıcaklığı aralığına sahiptirler.
 • Gürültü yoktur ve en yüksek çözünürlüğe sahiptirler.
 • Mükemmel dinamik özellikleri vardır.
 • Son derece doğrusal çıktılar verirler.
 • Yüksek sıcaklık ortamlarına (500 ° C’nin üzerinde) dayanabilirler.
 • Çok yüksek şok genlik aralığına sahiptirler.
 • Daha küçük sensör tasarımı mümkündür.

Dezavantajları

 • Nispeten pahalı bir sinyal koşullandırıcı gerektirirler.
 • Gürültüye duyarlıdır, bu nedenle kablo uzunlukları kısa olmalıdır (<10m).
 • Pahalı olan düşük gürültülü kablolar gereklidir.
 • Dinamik ve yarı statik ölçüm uygulamalarıyla sınırlıdır.
 • Statik ivmeyi ölçemez.

Yaygın Charge Tipi İvmeölçer Uygulamaları

 • Otomotiv testleri
 • Havacılık ve Savunma testleri
 • Yüksek bant genişliği uygulamaları
 • Düşme Testi
 • Serbest Düşme Testi
 • Koşul Bazlı İzleme
 • Yüksek Sıcaklık uygulamaları

 

IEPE Tip İvmeölçer Sensörleri

Bu kablolama ve gürültü sorununu aşmak için mühendisler, sensör yapısına küçük bir amplifikatörü nasıl entegre edeceklerini buldular. Bu amplifikatör, yüksek empedanslı çıkışı, daha düşük maliyetli ve daha uzun kablolar üzerinden gönderilmesi daha kolay olan daha düşük empedanslı bir çıkışa dönüştürür.

Ayrıca, RF ve EM girişimlerine karşı duyarlılığını önemli ölçüde azaltır. Bu sensörler, entegre elektroniğe sahip oldukları gerçeğinden hareketle IEPE sensörleri olarak adlandırılır. Kısaltma “Integrated Electronics, PiezoElectric ” anlamına gelir.

Sensörün içinde, sabit bir kütlenin yanında bir parça piezoelektrik malzeme (tipik olarak kuvars veya piezoelektrik seramik) konumlandırılmıştır. Sensör yapısı ölçüm ekseni boyunca ivmeye maruz kaldığında, kütlenin piezoelektrik malzeme üzerindeki gerilme veya “sıkışma” etkisi, malzemeden ölçülebilen bir yük çıkışını indükler. Bu kısım, bir charge sensörü ile tamamen aynıdır – fark, IEPE sensörünün ek olarak bir sinyal amplifikatörü içermesidir.

Kütlenin piezoelektrik eleman üzerinde bir sıkıştırma kuvveti uyguladığı sıkıştırma tipi piezoelektrik ivmeölçer

Kütlenin piezoelektrik eleman üzerine bir kesme kuvveti uyguladığı kesme tipi piezoelektrik ivmeölçer

Harici güç gerektirmeyen charge sensörlerinin aksine, bu IEPE sensörleri içindeki küçük entegre amplifikatöre güç verilmelidir. Ayrıca, amplifikatörün sensör içindeki salt varlığı az miktarda da olsa bir kütle ekler, ancak daha da önemlisi, sensörün çalışma sıcaklığı aralığını önemli ölçüde düşürür. Sensör gücü, sinyal hattında sabit bir akım kaynağı oluşturan harici bir IEPE sinyal düzenleyici tarafından sağlanmalıdır.

IEPE sensörleri statik ivmeyi değil dinamik ivmeyi ölçmek için yapıldığından, bu DC besleme voltajının okumalar üzerinde hiçbir etkisi yoktur. IEPE sensörleri için yapılan bir sinyal koşullandırıcı, tipik olarak CHARGE sensörleri için yapılanlardan daha ucuzdur. Temel olarak, sensöre güç sağlamak için sabit akım uyarımı sağlayabilen bir voltaj düzenleyici seçilebilir.

IEPE Tip Sensörün Avantajları ve Dezavantajları

Avantajları

 • Kablo uzunluğu ve kablo kalitesinden bağımsız olarak sabit hassasiyete sahiptirler
 • Daha yüksek bir çıkış sinyali, daha az gürültü anlamına gelir.
 • Daha uzun kablolar kullanmak sorun teşkil etmez.
 • Ölçüm sisteminde daha ucuz bir IEPE sinyal koşullandırıcı gerektirir.
 • Mükemmel dinamik yanıt sağlar.
 • Düşük empedanslı çıkış, uzun kablolar üzerinden iletilebilir.
 • Kir ve nem gibi daha sert koşullara dayanır.

Dezavantajları

 • Sabit akım uyarımı gereklidir (pil çalışma saatlerini azaltır).
 • Üst çalışma sıcaklığı aralığı yaklaşık 120 ° C ile sınırlıdır.
 • Statik sinyalleri ölçemezler.
 • Doğal gürültü kaynağıdırlar.

Yaygın IEPE Tip İvmeölçer Uygulamaları

 • Otomotiv testleri
 • Havacılık ve Savunma testleri
 • Yüksek bant genişliği uygulamaları
 • Düşme Testi
 • Serbest Düşme Testi
 • Koşul bazlı izleme

Kapasitif(Capacitive) İvme Ölçerler

Kapasitif ivmeölçerler tipik olarak düşük frekans aralığında üstün performans sağlar. Sensör yapısının içinde, iki paralel plaka kapasitör diferansiyel modda çalıştırılır. İki ek sabit değerli kondansatör bağlanır ve dördü de tam köprü olarak bağlanır.

Sensörün yapısı içinde çok yakın olarak düzenlenen bu elementler, hızlanmaya maruz kaldıklarında aralarındaki boşluklarda küçük kapasitanslar oluşturur. Köprü devresinin çıkışı, kapasitanstaki bu değişiklikle doğrusal olarak değişir.

Tipik kapasitif (ve MEMS) ivmeölçer, aşağıdaki resimde gösterildiği gibi, mekanik bir süspansiyon sisteminde bir referans çerçevesine tutturulmuş plakalara sahip hareketli dayanımlı kütleden oluşur.

Bu sensörün doğruluğu, kapasitansı tespit etmek için serpiştirilmiş “tarak” diş yapılarının kullanılmasıyla geliştirilmiştir. Bunlar birkaç şekilde düzenlenebilir. Bu sensörler böylece hem dinamik (AC) hem de statik (DC) ivmeyi ölçebilir.

Kapasitif Sensörün Avantajları ve Dezavantajları

Avantajları

 • Hem AC hem de DC ivmeyi ölçebilir.
 • Çok küçük boyutlarda ve ucuz bir şekilde yapılabilir (biraz sınırlı doğrulukla).

Dezavantajları

 • Piezoelektrik şarj ve IEPE sensörlerinin yüksek bant genişliği eksikliği mevcuttur.
 • Özellikle charge sensörlerinin yüksek çalışma şoku ve sıcaklık aralığı eksikliği mevcuttur.

Yaygın Kapasitif ivmeölçer Uygulamaları

Kapasitif ivmeölçerler oldukça küçük yapıda ve ucuz bir şekilde yapılabilir ve bu nedenle birçok ticari uygulamada ve tüketici uygulamasında kullanılır. Bunlardan bazıları şunlardır:

 • Cep telefonu ekranlarında “yukarı”, ani yavaşlama veya hızlanma (çarpışma algılama) için,
 • Otomobillerde hava yastıklarının konumlandırılması için,
 • Dronlar
 • Ve daha birçok uygulama

 

Piezorezistif(Piezoresistive) İvmeölçerler

DC ivmeölçerler için bir başka popüler teknoloji, piezorezistöre dayanmaktadır. Piezoelektrik sensörlerde olduğu gibi kristal veya seramik elemanlar kullanmak yerine, piezorezistans ivmeölçerler ivmeyi tespit etmek için gerinim ölçerler kullanır. Bu, kabaca 6 ila 8 kHz’e kadar hem statik (DC) hem de dinamik (AC) ivmeyi ölçebilen bir sensörün oluşmasıyla sonuçlanır. Kütlenin iç sönümlemesi sıvı veya gaz olarak yapılır.

Tipik Piezorezistif İvmeölçerler

Tipik piezo dirençli ivmeölçerin çıkışı diferansiyeldir ve bu da gürültü performansı açısından iyidir. SIRIUS STG  gibi kaliteli bir gerinim ölçer sinyal koşullandırıcı gereklidir. Bu sensörlerden bazıları, yüksek şoklu uygulamalarda iyi performans gösterecek şekilde tasarlanmıştır ve 10.000 g’dan daha yüksek ölçüm yapabilirler.

Kapasitif Sensörün Avantajları ve Dezavantajları

Avantajları

 • Hız ve yer değiştirme uygulamaları için çok uygundur çünkü DC çıkışları entegrasyonu önler ve AC çıkış sensörlerinden daha iyi bir şekilde çift entegrasyon hatalarını önler.
 • 0 Hz’e kadar ölçüm yapabilir.
 • Statik bir açıyı ölçebilir.
 • Diferansiyel çıktı verir.

Dezavantajları

 • Dinamik uygulamalar için pek uygun değildir.
 • Dahili elektronikler nedeniyle sınırlı sıcaklık çalışma aralığına sahiptir.
 • Üst bant genişliği düşük kHz aralığı ile sınırlıdır.

Yaygın Piezorezistif İvmeölçer Uygulamaları

 • Otomotiv testleri
 • Havacılık ve Savunma testleri
 • Yüksek şok ölçümleri
 • Her türlü dinamik olmayan şok ve titreşim ölçümleri

 

MEMS Tipi İvmeölçerler

Yukarıda bahsedilen mekanik ivmeölçerlere ek olarak, ayrıca elektromekanik sensörler (MEMS olarak da bilinir) mevcuttur. CHARGE ve IEPE sensörleri tipik olarak 0,3 Hz ila 10 Hz arasında ölçmeye başladığından, statik veya çok düşük frekanslı ölçümler yapamazlar. Mikro-Elektro-Mekanik Sistem (MEMS) sensörü bunun için harika bir çözümdür.

MEMS ivmeölçerler hem tek hem de 3 eksenli olarak piyasada mevcutturlar.

 Tek Eksenli MEMS DC İvmeölçer

MEMS Tipi Sensörün Avantajları ve Dezavantajları

Avantajları

 • Statik / düşük frekanslı ölçümler için idealdir (0 Hz’e kadar ölçüm yapabilir).
 • Statik bir açıyı ölçebilir.

Dezavantajları

 • Dahili elektronikler nedeniyle sınırlı sıcaklık çalışma aralığına sahiptir.
 • Üst bant genişliği düşük kHz aralığı ile sınırlıdır.
 • Genlik aralığı 400 g ile sınırlıdır.

Yaygın MEMS Tipi İvmeölçer Uygulamaları

 • Sismik çalışmalar
 • Yapısal görüntülemeler
 • Gyro konumlandırma sistemleri
 • Otomotiv testleri
 • Hava yastığı testleri

İvmeölçer Tiplerini Karşılaştırma Tablosu

İvmeölçer Tipi Avantajları Dezavantajları
IEPE İvme Ölçerler
 • Kablo uzunluğu ve kablo kalitesinden bağımsız olarak sabit hassasiyet
 • Daha yüksek çıkış sinyali daha az gürültü demektir
 • Daha uzun kablolar sorun teşkil etmez
 • Ölçüm sisteminde daha ucuz bir IEPE sinyal koşullandırıcı gerektirir
 • Mükemmel dinamik yanıt sağlar
 • Düşük empedanslı çıkış, uzun kablolar üzerinden iletilebilir
 • Kir ve nem gibi daha sert koşullara dayanır
·       Sabit akım uyarımı gerekli (pil çalışma saatlerini azaltır)

·       Üst çalışma sıcaklığı aralığı yaklaşık 120 ° C ile sınırlıdır

·       Statik sinyalleri ölçemez

·       Doğal gürültü kaynağıdır

Charge Tipi İvmeölçerler
 • Güç kaynağı gerekmez
 • Basit tasarımları sayesinde en dayanıklı ve en geniş çalışma sıcaklığı aralığına sahiptirler
 • Gürültü yoktur, en yüksek çözünürlüğe sahiptirler
 • Mükemmel dinamik özellikler içerirler
 • Son derece doğrusal çıktı verirler
 • Yüksek sıcaklıklı ortamlara dayanabilir (500 ° C’nin üzerinde)
 • Çok yüksek şok genlik aralığına sahiptirler
 • Daha küçük sensör tasarımı mümkündür
 • Nispeten pahalı bir sinyal koşullandırıcı gerektirirler
 • Gürültüye duyarlıdır, bu nedenle kablo uzunlukları kısa olmalıdır (<10m)
 • Pahalı olan düşük gürültülü kablolar gereklidir
 • Dinamik ve yarı statik ölçüm uygulamalarıyla sınırlıdır
 • Statik ivmeyi ölçemez
Kapasitif İvmeölçerler
 • Hem AC hem de DC ivmesini ölçebilir
 • Çok küçük ve ucuz bir şekilde yapılabilir (biraz sınırlı doğrulukla)
 • Piezoelektrik charge ve IEPE sensörlerinin yüksek bant genişliği eksikliktir
 • Özellikle charge sensörlerinin yüksek çalışma şoku ve sıcaklık aralığı eksiktir
Piezorezistif İvmeölçerler
 • Hız ve deplasman uygulamaları için çok uygundur çünkü DC çıkışları entegrasyonu önler ve AC çıkış sensörlerinden daha iyi bir şekilde çift entegrasyon hatalarını önler
 • 0 Hz’e kadar ölçüm yapabilir
 • Statik bir açıyı ölçebilir
 • Diferansiyel çıktı verir
 • Dinamik uygulamalar için pek uygun değildir
 • Dahili elektronikler nedeniyle sınırlı sıcaklık çalışma aralığına sahiptir
 • Üst bant genişliği düşük kHz aralığı ile sınırlıdır
MEMS İvmeölçerler
 • Statik / düşük frekanslı ölçümler için idealdir
 • Statik bir açıyı ölçebilir
 • Dahili elektronikler nedeniyle sınırlı sıcaklık çalışma aralığına sahiptir
 • Üst bant genişliği düşük kHz aralığı ile sınırlıdır
 • 400 g ile sınırlı genlik aralığına sahiptir

 

İvmeölçer Seçimi ile İlgili Önemli Kriterler

Titreşim ve şoku ölçmek için tasarlanmış çok çeşitli sensörler vardır. Bir sensör seçerken kendinize sormanız gereken en önemli sorular şunlardır:

Zemin İzolasyonu

Test edilen nesne iletken ve toprak potansiyeline sahip olduğunda çok önemlidir. Enstrümantasyon ve ivmeölçer arasındaki toprak voltaj seviyelerindeki bir fark, yanlış veri okumalarına neden olan bir gürültüye neden olabilir.

Duyarlılık

İdeal olarak, yüksek bir çıktı seviyesi istenir, ancak yüksek hassasiyet normalde nispeten büyük, ağır bir sensör gerektirir. Neyse ki, bu kritik bir sorun teşkil etmez çünkü modern Dewesoft ön yükselticileri, düşük seviyeli sinyalleri işlemek için tasarlandı.

Düşük Frekans Aralığı

Sensör, ölçmek istediğiniz frekanslardan daha düşük bir yüksek geçiş kesimine (high-pass cutoff) sahip olmalıdır. Örneğin, 1 ila 5 Hz frekanslı bir kağıt fabrikasında test yapmak için, 0,3 Hz (veya daha düşük) bant genişliğine sahip bir sensöre ihtiyacınız olduğu anlamına gelir. Bu uygulamalar için charge veya IEPE tip sensörler en uygun olanıdır. Statik ivmeyi ölçmeniz gerekiyorsa, kapasitif veya MEMS gibi farklı bir sensör teknolojisine ihtiyaç vardır.

Bant Genişliği (Frekans Aralığı)

Bu, sensörün (üst) bant genişliğidir. Küçük kütleli ivmeölçerler 180 kHz’e kadar bir rezonans frekansı sağlayabilir, ancak biraz daha büyük, daha yüksek çıkışlı, genel amaçlı ivmeölçerler için 20 ila 30 kHz’lik rezonans frekansları tipik olarak kullanılır.

Genlik Aralığı

Charge sensörleri geniş genlik aralıkları sağlar (özel olarak tasarlanmış şok sensörleri 100.000 g’den fazla genlik aralığına sahip olabilir!), Ancak IEPE sensörleri de oldukça yüksektir (1000 g’a kadar). MEMS sensörleri genellikle çok sınırlı bir menzile sahiptir (birkaç yüz grama kadar). Çoğu uygulama için, IEPE sensörleri uygundur, ancak yüksek genlik seviyeleri için charge tipi sensörler daha uygundur.

Gürültü Seviyesi

Bu, sensörün ölçebildiği en düşük genlik seviyesini tanımlar. Optimum ölçüm aralığına sahip bir sensör kullanılmalıdır çünkü daha yüksek aralığa sahip sensörler aynı zamanda daha yüksek bir gürültü seviyesine sahip olacaktır.

IEPE sensörleri çok yüksek bir dinamik aralığa sahiptir. Charge sensörleri de benzerdir, ancak gürültünün kabloda kolayca üretilebileceğini düşünmemiz gerekir. Kapasitif ve MEMS sensörleri daha az dinamik bir aralık sağlar.

Sıcaklık Aralığı

Tüm sensörler, 130 ° C’ye kadar sınırlı bir yüksek sıcaklık aralığına sahiptir. Charge sensörlerinin sıcaklık aralığı çok daha yüksektir (hatta 500 ° C’ye kadar). Bununla birlikte, bunun aynı zamanda yüksek sıcaklık kablosu gerektirdiğini lütfen unutmayın.

Tüm piezoelektrik malzemeler sıcaklığa bağlıdır, bu nedenle ortam sıcaklığındaki herhangi bir değişiklik ivmeölçerin hassasiyetinde bir değişikliğe neden olacaktır. Piezoelektrik ivmeölçerler, ölçüm ortamında sıcaklık geçişleri olarak adlandırılan küçük sıcaklık dalgalanmalarına maruz kaldıklarında da değişen bir çıktı sergiler. Bu normalde yalnızca çok düşük seviyeli veya düşük frekanslı titreşimler ölçülürken bir sorundur. Modern kesme(shear) tipi ivmeölçerler, sıcaklık geçişlerine karşı çok düşük bir hassasiyete sahiptir. İvmeölçerler 250 ° C’den daha yüksek sıcaklıklarda yüzeylere sabitleneceği zaman, taban ile ölçüm yüzeyi arasına bir ısı emici ve mika rondela yerleştirilebilir. 350 ila 400 ° C yüzey sıcaklıklarında, ivmeölçer tabanı bu yöntemle 250 ° C’nin altında tutulabilir.

MEMS tipi sensörler sıcaklık aralığı dahili elektronik elemenlerle sınırlıdır (-40 ° C ila 125 ° C).

Ağırlık

Modal testte, kütle yükleme etkisi nedeniyle ağırlık büyük bir faktör olabilir. (Yapıya eklediğimiz herhangi bir kütle, dinamik davranışını değiştirir.) Genel bir kural olarak, sensör kütlesi, üzerine monte edildiği titreşimli parçanın dinamik kütlesinin onda birinden fazla olmamalıdır.

Diğer bir husus ise; örneğin kablo gürültüsü, sıcaklık aralığı, enine titreşimler, vb. iyi sonuçlar elde etmek için kritik olan bu sensörlerin montajı da dahil olmak üzere tüm ders kitapları bu konu üzerine yazılmıştır. Bilinmesi gereken önemli şey, Dewesoft donanım ve yazılımının, titreşim / hızlanma testinizden mümkün olan en iyi sonuçları almanıza yardımcı olmak için sıfırdan tasarlanmış olmasıdır.

Pek çok sensör tipi ve bunları yapan üreticilerin her bir tip içinde birçok modeli vardır. Ancak bu bölümde dünya çapında çok sayıda uygulamada kullanılan ana türlere odaklanacağız.

Topraklama Döngüleri (Ground Loops)

Topraklama döngüsü akımları, ivmeölçer ve ölçüm ekipmanı ayrı ayrı topraklandığından, ivmeölçer kablolarının yüzeyinde akabilir. İzole edilmiş bir sensör, izole edilmiş bir amplifikatör kullanılarak veya ivmeölçer tabanını bir izolasyon saplamasıyla montaj yüzeyinden elektriksel olarak izole ederek topraklama döngüsü kesilir.

Kablo Gürültüsü

Kablo gürültüsü, yüksek çıkış empedansı nedeniyle esas olarak piezoelektrik ivmeölçerlerin sorunudur. Bu bozukluklar, triboelektrik gürültüden veya elektromanyetik gürültüden kaynaklanabilir.

Triboelektrik gürültü genellikle kablonun kendisinin mekanik hareketi ile ivmeölçer kablosuna indüklenir. Kabloyu oluşturan katmanların dinamik bükülmesi, sıkışması ve gerilmesi nedeniyle yerel kapasite ve yük değişikliklerinden kaynaklanır. Bu problem, uygun bir grafitli ivmeölçer kablosu kullanılarak ve ivmeölçere mümkün olduğunca yakın bantlanarak veya yapıştırılarak önlenir.

Çalışan makinelerin yakınına yerleştirildiğinde ivmeölçer kablosunda genellikle elektromanyetik gürültü indüklenir.

TEDS Uyumluluğu

Bazı sensörlerin içinde, uyumlu bir veri toplama aracı tarafından elektronik olarak tanımlanmalarına izin veren bir TEDS çipi bulunur. TEDS, IEEE 1451 ve IEEE 1588’e göre standart bir arayüzdür. Cihazla ilgili önemli bilgileri depolar.

Uyumlu Dewesoft sinyal koşullandırıcılar ve Dewesoft X yazılımı ile bir TEDS’li sensör ” tak ve çalıştır ” tarzında davranır. Sinyal koşullayıcı, sensör hakkındaki bilgileri okur ve uygun ölçeklendirme, mühendislik birimleri ve diğer sensör ayarlarını otomatik olarak ayarlar.

Sensör kullanan çok sayıda mühendis, TEDS teknolojisinin büyük ölçekli bir test oluştururken büyük bir zaman tasarrufu sağladığını düşünüyor. TEDS otomasyonu, ayrıca insan hatasını da önleyebilir.

TEDS sensörleri ve TEDS teknolojisi hakkında daha fazla bilgi edinin:

İvmeölçerler Nasıl Monte Edilir?

Sensörler farklı şekillerde monte edilebilir. Sensörün bant genişliği, özellikle monte edilme şekline duyarlıdır. İvmeölçeri ölçüm noktasına monte etme yöntemi, pratik titreşim ölçümlerinden doğru sonuçlar elde etmede en kritik faktörlerden biridir. Yanlış montaj, monte edilmiş rezonans frekansında bir azalmaya neden olur ve bu ivmeölçerin kullanışlı frekans aralığını ciddi şekilde sınırlayabilir.

 • Saplama: Test örneğinde bir delik açmak ve sensörü yüzeye bir vida ile sabitlemek en iyisidir. Bu, herhangi bir sensör özelliğini etkilememektedir. Açıkçası, bazı durumlarda, örneğin bir uçak kanadının yepyeni prototipini test ederken müşteri test numunesini delmekten heyecan duymayabilir.
 • Yapışkan: Bant genişliğini o kadar etkilemeyen başka bir montaj türü, ince çift taraflı yapışkan bant veya balmumu kullanılabilir.
 • Mıknatıs: Makine teşhisi için çok yaygın olarak kullanılan bir montaj tekniği, sensörü bir mıknatıs üzerine monte etmektir. Bu yine de iyi bir bant genişliği üretecektir, ancak tabii ki yüzey ferromanyetik olmalıdır (alüminyum veya plastik değil). Montaj klipsini kullanabileceğimiz sensörlerde, montaj klipsini öne yapıştırabilir ve ardından sensörün kendisini takabiliriz.

Hızlı ve kötü bir çözüm, sensörü bir çubuk üzerinde elle tutmaktır. Bu, ulaşılması zor olan bazı yerler için kullanışlıdır, ancak bant genişliği 1 – 2 kHz’e düşecektir.

İvmeölçer, istenen ölçüm yönü ana hassasiyet ekseni ile çakışacak şekilde monte edilmelidir. İvmeölçerler ayrıca enine yöndeki titreşimlere de biraz duyarlıdır, ancak bu normalde göz ardı edilebilir çünkü enine duyarlılık tipik olarak ana eksen duyarlılığının% 1’inden azdır.

Aşağıdaki grafik, farklı montaj yöntemlerinden kaynaklanan bant genişliğindeki azalmayı göstermektedir:

İvmeölçer ve Titreşim Analiz Uygulamaları

İvmeölçerlerin temel titreşim ölçüm uygulamalarından bazıları önceki bölümlerde belirtilmiştir. İşte kısa bir özet ve bazı ek bilgiler:

* Bant genişlikleri içinde

Aşağıda, ivmeölçerlerin kullanıldığı tipik titreşim analizi uygulamalarından bazıları verilmiştir.

Mertebe Analizi (Order Tracking)

Mertebe analizi , dönen makinelerin rezonanslar, kararlı çalışma noktaları gibi çalışma koşullarını belirleyerek, titreşimlerin nedenini belirleyen bir araçtır.

Dewesoft sistemleri ile mertebe analizi uygulamaları

 

Dewesoft mertebe analizi çözümü, birçok güçlü analitik kabiliyet sağlar:

 • Eşzamanlı zaman, frekans ve metebe ölçümü. Bu, sistemin yüksek örnekleme hızı ve gelişmiş yeniden örnekleme teknikleriyle mümkün olur.
 • Açı sensörü desteği. Tako, kodlayıcı, dişli sensör, eksik veya çift dişli dişli sensör, bant sensörleri ve diğer tüm açı sensörleri, patentli SuperCounter® teknolojisi kullanılarak 10 nanosaniye çözünürlükle açıyı ve dönme hızını mükemmel şekilde belirlemek için desteklenir
 • Zengin görselleştirme. Yukarıdaki ekran görüntüsünde gösterildiği gibi, frekans ve mertebe 3D grafikleri makine sağlığını belirlemek için harika bir arayüz sağlar. Nyquist, Bode ve Campbell grafikleri veri görselleştirmesi için kullanılabilir. Ham data veya mertebe görünümünde mertebe analizi, turbomakine analizi için idealdir.
 • İleri matematik. Herhangi bir mertebe ve zaman alanı harmonikleri, genlik ve faz ile kolayca çıkarılabilir; hız veya hızın hızlanma veya yavaşlama modları da zamana karşı kullanılabilir.
 • Gerçek zamanlı hesaplamalar. Mertebe analizi çözümü, sınırsız giriş kanallarında gerçek zamanlı veri toplama, depolama, görselleştirme ve hesaplama sağlar. Aynı anda birden fazla dönen makine türü gözlemlenebilir ve analiz edilebilir.

 

Daha fazla bilgi edinin:

 

Şok Tepki Spektrumu (Shock Response Spectrum) (SRS) Analiz Çözümü

Mekanik şok darbeleri genellikle şok tepki spektrumları (SRS) yardımıyla analiz edilir. SRS, şok darbesinin bir dizi bağımsız tek serbestlik dereceli(independent single-degree-of-freedom) (SDOF) sisteme temel girdi olarak uygulandığını varsayar. SDOF sistemi, her sistemin kendi doğal frekansına sahip olduğunu varsayar.

SRS testi gerçekleştiren Dewesoft KRYPTON DAQ sistemi

DEWESoft X SRS ekranı

 

 • ISO Standartları desteği: Şok tepkisi spektrumu, tekrarlanabilirlik ve uyumluluk için ISO 18431-4 standardına göre hesaplanır.
 • Hızlı kurulum: TEDS arayüzü, sensörleri otomatik olarak tanımlar ve kurar, zamandan tasarruf sağlar ve insan hatasını ortadan kaldırır.
 • Seçilebilir frekans aralığı: Frekans spektrumu için serbestçe tanımlanabilir hesaplama aralığıdır.
 • Sönümleme kalite faktörü: Sönümleme oranı veya kalite faktörü seçimi, çevrimdışı modda da güncellenebilir, böylece mühendisler, karşılaştırma amacıyla aynı veri setine farklı faktörler uygulayabilir.
 • İleri Matematik: Bileşik, birincil vb. gibi ilgili parametreler gerçek zamanlı olarak hesaplanır. Frekans tabanlı spektrumundaki sonuçlar ivme, hız veya yer değiştirme olarak gösterilebilir.
 • Veri aktarımı: Kaydedilen veriler ve hesaplanan parametreler, Matlab®, Excel®, Diadem®, FlexPro®, UFF (Evrensel Dosya Formatı) ve diğerleri dahil olmak üzere çeşitli standart veri formatlarında dışa aktarılabilir.

Daha fazla bilgi edinin:

Sinüs Azaltma Testi (Sine Reduction Test) – COLA Sinyali ile Sinüs İşleme

Sinüs azaltma veya sinüs işleme testi , veri toplama sistemini bir shaker’ın COLA (Sabit Çıkış Seviyesi Genliği) sinyaliyle sorunsuz bir şekilde bütünleştirir ve senkronize eder . Bu, mühendislerin çok sayıda kanalın yapısal özelliklerini gerçek zamanlı olarak derinlemesine değerlendirmesine olanak tanır.

Dewesoft ile sinüs işleme testi

 • Gerçek zamanlı analiz: Tepki noktalarında Peak, RMS, faz, THD’nin gerçek zamanlı hesaplamaları ve eşzamanlı olarak tüm yapı üzerindeki referans ve yanıt noktaları arasında transfer fonksiyonları elde edilir.
 • Sınırsız Kanal Sayısı: Sinüs işleme, tüm gerçek zamanlı yetenekleri korurken sınırsız sayıda kanalda çalıştırılabilir.
 • Güçlü Hesaplamalar: Sinüs işleme ve FFT’lere paralel olarak gerçek oktav analizini gerçek zamanlı olarak tüm kanallarda eşzamanlı olarak çalıştırabilirsiniz. Yazılımın içine yerleştirilmiş kapsamlı matematik kitaplığından ek matematik işlemleri eklenebilir.
 • Çevrimiçi ve Çevrimdışı Animasyon: Test sonucu kalitesi, ölçüm sırasında (ve sonrasında) farklı tasarımlarla her üç yönde yapının canlandırılmasıyla belirlenebilir.
 • Kolay Kurulum: TEDS teknolojisi, yazılım içindeki sensörleri otomatik olarak algılar ve kurar. Kanalları konumlarına atayarak ve hızlı bir şekilde ölçüme başlayabilirsiniz.
 • Gelişmiş Kaydetme Seçenekleri: Otomatik kaydetme, tetikleme koşullarıyla yapılandırılabilir, insan hatasını ortadan kaldırır ve pahalı prototipler ve benzersiz yapılar üzerinde tutarlı test sonuçları sağlar.
 • Farklı Frekans Algılama Modları: Bilinen sıfır geçiş frekans algılama yöntemine ek olarak, Dewesoft, Hilbert dönüşümünü destekleyerek, daha düzgün, daha kesintisiz verilerle sonuçlanan üstün frekans okumasını sağlar.
 • Kolay Veri Dışa Aktarımı ve Raporlama: Veriler, raporlama amacıyla UNV ve Excel® gibi standart formatlara aktarılabilir.

Daha fazla bilgi edinin:

Oktav (Octave) Analizi

Oktav analizi , logaritmik frekans ekseni sayesinde ses ölçümünün yanı sıra tahmini bakım ve izleme için vazgeçilmez bir araçtır. Bu durumda sesi yakalamak için mikrofonlar kullanılır. Oktav analizi genellikle şok ve titreşim testi gibi ivmeölçerleri ve daha fazlasını içeren testlerle bağlantılı olarak yapıldığı için burada bahsedilmektedir.

Dewesoft X veri toplama yazılımı içinde oktav bandı analizi

Dewesoft oktav analiz çözümü , oktav filtreleri için tüm IEC ve ANSI Sınıf I spesifikasyonlarını karşılar.

Daha fazla bilgi edinin:

FFT Spektrum Analizörü ve Frekans Analizörü

FFT spektrum analizi , şok ve titreşim alanında çalışan mühendisler için önemli bir araçtır. Test edilen bir nesnenin frekans ve genlik uyaranlarına tepkisine daha derinlemesine bakmak, sistem tasarımı ve iyileştirmesi için kritiktir.

DEWESoft X FFT ve Frekans analizörü ekranı

FFT ve frekans analizi için kullanılan sistemler, gelişmiş kursör işlevlerine, serbestçe seçilebilen yüksek hat çözünürlüğüne, esnek ortalamaya ve derinlemesine frekans analizi için gelişmiş işlevlere ihtiyaç duyar. Dewesoft sistemi tüm bunları ve daha fazlasını sağlar:

 • Gerçek zamanlı FFT Spektrum analizi: Dewesoft spektrum analizörü, sınırsız giriş kanallarında gerçek zamanlı FFT analizi sunar.
 • Sınırsız Giriş Kanalları: DS DAQ sistemleri, neredeyse sınırsız giriş kanalı yapılandırmalarına sahiptir. DEWESoft X yazılımı, aynı anda herhangi biri veya tümü üzerinde FFT analizi yapabilir.
 • Ortalama: Doğrusal, tepe ve üstel ortalama veya blok tabanlı hesaplama ile genel (ortalama) FFT mevcuttur.
 • Herhangi bir Satır Çözünürlüğü ile uyumludur: En zorlu görevler için 64.000 satıra kadar seçilebilir satır çözünürlüğü sunar.
 • Kursörler ve İşaretçiler: FFT görsel kontrolü, işaretçilerle halihazırda seçilen noktanın değerlerini görüntüleyebilir. Mevcut işaretçiler maksimum işaretçi, serbest işaretçi, yakınlaştırma işaretleyici, yan bant işaretleyici, harmonik işaretleyici, RMS işaretleyici, delta işaretleyici ve daha fazlasıdır.
 • İmleç Değeri Tahmini: Yenilikçi pencere enterpolasyon tekniği, kesin genlik ve frekans tahminine izin verir.
 • İleri Matematik: Otomatik spektrum, çapraz spektrum, karmaşık spektrum, şelale spektrumu, cepstrum, iki taraflı tam FFT (rotor girdap analizi için), STFT (sabit olmayan sinyaller için).

Daha fazla bilgi edinin:

Dönme ve Burulma Titreşim Analizi (Rotational and Torsional Vibration Analysis)

Burulma titreşimleri , dönen şaftlarda bir hata kaynağı olabilir. Bu gerçekleştiğinde, ister aniden kapanan bir fabrika üretim hattı olsun, ister aniden itme gücünü kaybeden bir otomotiv veya helikopter olsun, tüm bir sistem maliyetli ve hatta felaket bir şekilde zarar görmüş olabilir. Dönme ve burulma titreşim analizinin bu kadar kritik olmasının nedeni budur.

Dewesoft ile Dönme / Burulma titreşim uygulaması

Dewesoft dönme ve burulma titreşim analiz modülü, mertebe analizi modülü ile birleştirilmiş, otomotiv, endüstriyel veya elektrik üretimi uygulamalarındaki şaftları, krank millerini, dişlileri gidermek için mükemmel bir araçtır.

 • Kolay sensör kurulumu: DS matematik modülü her tür sensörü destekler. Sensör tipi, rotorun her iki ucu için tamamen farklı olabilir. Patentli SuperCounter® teknolojisi, dönüş açısını ve hızını belirlerken 10ns çözünürlük sağlar.
 • Ölçülen tüm verilere erişim: Gelişmiş analiz için referans açısı, sensör dönüş açısı, hız ve ivme, burulma açısı ve hız gibi tüm veriler mevcuttur.
 • İleri matematik: Farklı giriş filtreleri ve rotasyonel DC filtreleri de mevcuttur. Bir mühendis, dişli kutusu analizi için özel dönüş hızı oranları girebilir.
 • Mertebe Analizi Entegrasyonu: Mertebe analizi ile birleştirilen gelişmiş veri analizi, frekans kaynağı olarak aynı açı sensörlerine dayalı olarak mevcuttur.

Daha fazla bilgi edinin:

İnsan Vücudu Titreşim Testi (Human Body Vibration Testing)

İnsan vücudu titreşim modülü testleri ve insan vücudu üzerinde titreşim etkisini ölçer. Çıkarılan parametreler, sürekli titreşime maruz kalan işçiler için sakatlanma riskinin basit bir şekilde değerlendirilmesine izin verir.

Çekiç ve benzeri aletlerin insan vücuduna uyguladığı titreşimleri hayal edin. İnsan vücudunun sağlığı ve güvenliği için bu araçları test etmek çok önemlidir.

Dewesoft insan vücudu titreşimi ölçüm çözümü ISO 5349, ISO 8041, ISO 2631-1 ve ISO 2631-5 (tüm vücut ve el-kol titreşim ölçümü), tüm ilgili uluslararası standartlara göre desteklenir.

 • Desteklenen Standartlar: Dewesoft çözümü, uluslararası standartlar ISO 5349, ISO 8041, ISO 2631-1 ve ISO 2631-5’e göre tüm kol / vücut titreşimini hesaplar ve ölçer.
 • Tüm vücut titreşimi: İş yeri makinelerinden ve araçlarından insan vücuduna bir destek yüzeyi ile iletilen hareketlere uygulanabilir.
 • El / Kol Titreşimi: Sensörler, bir tutacak üzerinde veya parmakların arasında tutmak için özel adaptörlere monte edilmiştir.
 • İleri Matematik: RMS, Peak, Crest, VDV, MSDV, MTVV, weighted raw, al (ISO 2631-5), D (ISO 2631-5) gibi tüm veriler mevcuttur.
 • Veri Analizi: Dewesoft’un diğer standart araçlarıyla sınırsız kombinasyon, derin veri analizi işlevi sayesinde titreşimin azaltılmasıyla ilgili Ar-Ge çalışmaları için harika bir temel oluşturur.

Daha fazla bilgi edinin:

Dönen Makinelerin Dengelenmesi

Dengeli çarklar, dönen makinelerin düzgün çalışması için gereklidir. Dengesizlik yüksek titreşimler yaratarak makine ömrünü kısaltır ve malzeme kusurlarına neden olur.

Dewesoft dönen makineleri dengeleme çözümü

Dewesoft’un tek ve çift düzlemli dengeleme aracı hem statik hem de dinamik modda çalışır. Mühendislerin sahadaki dengesizliği ortadan kaldırmasına, arıza süresini azaltmasına ve paradan tasarruf etmesine yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Daha fazla bilgi edinin:

Modal Analiz ve Modal Test- ODS, MIMO, OMA

Modal test , yapıların doğal frekanslarını ve mod şekillerini belirlemek için vazgeçilmez bir araçtır. Bu testlerde, test edilen bir yapı, bir darbeli çekiç veya bir modal shaker ile “uyarılır” ve yanıt ölçülür ve analiz edilir.

Dewesoft sistemleri ile modal analiz uygulaması

DEWESoft X modal analiz ekranı

Dewesoft modal analizi tarafından desteklenen temel test yöntemleri şunları içerir:

 • ODS
 • MIMO (Çoklu Giriş Çoklu Çıkış)
 • OMA (Operasyonel Modal Analiz)

Mühendisler, test edilen yapının gerçek zamanlı görselleştirilmesi ve animasyonu için standart geometri dosyalarını içe aktarabilir veya kendi dosyalarını çizebilir.

 • Darbe Çekici Modu: ölçüm noktalarının gruplanmasına, reddedilmesine ve tekrarlanmasına olanak tanır; çoklu referanslar ve uyarma noktaları desteklenir. Uyarma ve yanıt noktalarını hareket ettirme yeteneği, kullanıcıya ölçümler gerçekleştirirken tam esneklik sağlar.
 • Shaker Çalışma Modu: Yerleşik fonksiyon üreteci modülüyle birlikte çalışan sistem, 1 MHz çözünürlük, tarama sinüsü, rastgele sinüs, adım sinüsü, patlama ve diğerleri ile sabit sinüsten her türlü uyarıma izin verir.
 • İleri Matematik: Çalışma sapma şekilleri (ODS), mod gösterge fonksiyonları (MIF), COLA analizi tamamen Dewesoft’ta uygulanırken, operasyonel modal analiz (OMA) ve zaman tabanlı ODS, harici bir yazılım paketi ile entegrasyon ile kullanılabilir.
 • Zengin görselleştirme: Her üç yönde ve farklı projeksiyonlarla yapının animasyonu ölçüm sırasında da mevcuttur ve sonuçların kalitesini belirlemek için harika bir araç sağlar ve kullanıcıya herhangi bir noktanın ölçümünü tekrarlama şansı verir. Modal daire sekmesi, tam rezonansı belirler ve viskoz veya yapısal sönümleme faktörünü hesaplar.
 • UNV İçe / Dışa Aktarma: Geometri, yerleşik bir geometri editörü aracılığıyla oluşturulabilir veya UNV dosyası aracılığıyla içe aktarılabilir. Ham zaman tabanından otomatik spektrumlara ve FRF’lere kadar tüm veriler standart UNV dosya formatı kullanılarak dışa aktarılabilir.

Daha fazla bilgi edinin:

Titreşim Oluşturmak için Shakerlar

Elbette ivmeölçerler gerçek dünyadaki titreşimleri ölçmek için kullanılabilir. Peki ya bir nesnenin çeşitli frekanslara ve genliklere nasıl tepki verdiğini test etmek istersek? Her olasılığın gerçek dünya deneyimlerinden görülmesini yıllarca beklemeli miyiz? Bu verimli olmaz, bu yüzden mühendisler geniş bir frekans ve titreşim aralığında titreşimleri tetiklemek için shakerları icat ettiler.

Bir shaker kullanarak, tek eksenli titreşimlerden çok eksenli olanlara kadar her türlü sinyali oluşturabilirsiniz- test edilen bir nesnenin nasıl tepki verdiğini test etmek için, sabit bir frekans ve genlik ayarlayabilir veya bunları değiştirebilirsiniz. Bu size sayısız titreşim olasılığı sağlar. Shakerlar, şok ve titreşim testi dünyası için güçlü araçlardır. Milyonlarca ivmeölçer, test edilen nesnelere ve shakerlarının kendisine bu sonuçları modellemek için yapıştırılmıştır.

Dewesoft çeşitli çalkalayıcılar sunar: kalıcı mıknatıs, modal vb.

Dewesoft, Modal Analiz, SRS Şok Tepki Spektrumu, Sinüs Azaltma / Sinüs İşleme Testleri ve daha fazlası gibi shakerları içeren çeşitli testler için birçok çözüm sunar. Ayrıntılar için önceki bölüme bakın.

Şok Oluşturmak için Darbe Çekiçleri

Bir shaker tek bir frekansı harekete geçirmek için tasarlanırken, darbe çekiçleri (diğer adıyla modal çekiçler) test edilen bir nesnede geniş bir frekans aralığını uyarmayı amaçlamaktadır. Tipik bir senaryoda, bir yapı, kilit konumlarda ivmeölçerlerle donatılmıştır. Ardından operatör, darbe çekiciyle bir veya daha fazla yerde yapıya vurur. Darbe çekici, ölçüm sistemine bilinen bir değer sağlayan, içine yerleştirilmiş bir ivmeölçere sahiptir, bu nedenle uygulanan kuvveti tam olarak bilebiliriz.

Modal çekiç testi için bir Dewesoft sistemi kullanılırken

Darbe çekiçleri normalde, darbe başlığının kendisine takılabilen değiştirilebilir uçlara sahiptir. Uçlar farklı sertlik seviyelerinde yapılır, böylece yapıya çok yumuşak ve süngerimsi, aşırı sert olmak üzere çeşitli koşullarda vurabiliriz. Bu vuruşlar, yapının tepkisini farklı şekillerde ortaya çıkaracak ve yapıya yeni bir bakış açısı sağlayacaktır.

Bu kısa video sunumuyla Dewesoft modal testi hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz:

Büyük İvmeölçer Tedarikçileri

Bu, dünyadaki her bir tedarikçiyi içermez. Ancak, mühendislerin aşina olduğu birkaç büyük ivmeölçer tedarikçisini içerir:

Uyumlu Dewesoft İvmeölçer Sinyal Koşullandırıcıları

SIRIUS DAQ Sistemi Ailesi

SIRUS veri toplama sistemleri , temelde her türlü ivmeölçer bağlantısı için üst düzey ölçüm modülleri sunar. Aşağıda ayrı ayrı açıklanan birkaç farklı modül bulunmaktadır.

SIRIUS ailesi veri toplama sistemleri, farklı kasa yapılarında mevcuttur

İvmeölçerler için SIRIUS Çift Çekirdekli Modüller

DualCoreADC teknolojisine sahip yüksek dinamik aralık DAQ modülleri, çeşitli ivmeölçerlerle doğrudan ve DSI adaptörleri ile birlikte uyumludur.

DualCoreADC® teknolojimiz, her kanalda bir anti-aliasing filtresiyle çift 24-bit delta-sigma ADC dönüştürücüsünü güçlendirir. Bu, DAQ modüllerimizin zaman ve frekans tabanlarında 160 dB dinamik aralık elde etmesini sağlar. Kanal başına 200 kS / s / ch’ye varan örnekleme hızının yanı sıra bunlar piyasadaki benzersiz amplifikatörlerdir.

SIRIUS DualCoreADC® modülleri
  SIRIUS-ACC SİRİUS-CHG SIRIUS-STG
SIRIUS-STGM
SIRIUS-LV
Charge İvmeölçerler Yok Doğrudan desteklenir DSI-CHG aracılığıyla desteklenir DSI-CHG aracılığıyla desteklenir
IEPE İvmeölçerler Doğrudan desteklenir Doğrudan desteklenir DSI-ACC ile desteklenir DSI-ACC ile desteklenir
Kapasitif İvmeölçerler Desteklenir
(harici güç kaynağı gerektirir)
Yok Doğrudan Desteklenir Desteklenir
(harici güç kaynağı gerektirir)
Piezorezistif İvmeölçerler Yok Yok Doğrudan Desteklenir Yok
Analog çıkışlı MEMS sensörleri Desteklenir
(harici güç kaynağı gerektirir)
Yok Doğrudan Desteklenir Doğrudan Desteklenir

 

SIRUS HD- İvmeölçerler için High-Density Modüller

SIRIUS modülü başına 16 kanala kadar yüksek yoğunluklu SIRIUS modülü, yüksek kanal sayısı uygulamaları için mükemmel bir seçimdir.

SIRIUS HD (High Density) modülleri
  SIRIUS-HD-ACC SIRIUS-HD-STGS SIRIUS-HD-LV
Charge İvmeölçerler Yok DSI-CHG aracılığıyla desteklenir DSI-CHG aracılığıyla desteklenir
IEPE İvmeölçerler Doğrudan desteklenir DSI-ACC ile desteklenir DSI-ACC ile desteklenir
Kapasitif İvmeölçerler Desteklenir
(harici güç kaynağı gerektirir)
Doğrudan Desteklenir Doğrudan Desteklenir
Piezorezistif İvmeölçerler Yok Doğrudan Desteklenir Yok
Analog çıkışlı MEMS sensörleri Desteklenir
(harici güç kaynağı gerektirir)
Doğrudan Desteklenir Doğrudan Desteklenir

 

SIRUS HS- İvmeölçerler için Yüksek Hızlı(High-Speed) Modüller

SIRIUS HS (Yüksek Hızlı) modüller
SIRIUS-HS-ACC SIRIUS-HS-CHG SIRIUS-HS-STG SIRIUS-HS-LV
Charge İvmeölçerler Yok Doğrudan desteklenir DSI-ACC ile desteklenir DSI-ACC ile desteklenir
IEPE İvmeölçerler Doğrudan desteklenir Doğrudan desteklenir DSI-CHG aracılığıyla desteklenir DSI-CHG aracılığıyla desteklenir
Kapasitif İvmeölçerler Desteklenir
(harici güç kaynağı gerektirir)
Yok Doğrudan Desteklenir Doğrudan Desteklenir
Piezorezistif İvmeölçerler Yok Yok Doğrudan Desteklenir Yok
Analog çıkışlı MEMS sensörleri Desteklenir
(harici güç kaynağı gerektirir)
Yok Doğrudan Desteklenir Doğrudan Desteklenir

 

IEPE İvmeölçerler için SIRIUS MINI

SIRIUS MINI, akustik titreşim ve dönen makine analizi için ideal küçük ve taşınabilir bir veri toplama sistemidir. IEPE ivmeölçer sensörleri için özel olarak yapılmış dört yüksek hızlı / yüksek çözünürlüklü giriş kanalına sahiptir. Girişler aynı zamanda plane voltaj girişleri olarak da kullanılabilir (yazılımla seçilebilir), böylece ayrı charge yükselticileriniz varsa charge sensörlerini ve ayrıca bunlar için harici sinyal koşullandırmanız varsa piezorezistif veya kapasitif sensörleri de kullanabilirsiniz.

Dewesoft’tan SIRIUS MINI

SIRIUS MINI, herhangi bir harici güç kaynağına ihtiyaç duymaz. Doğrudan USB bağlantısından, örneğin bir dizüstü bilgisayardan çalıştırılabilir. Her biri kanal başına 200 kHz örnekleme hızı ve 160 dB’ye kadar dinamik aralık ile çift sigma-delta ADC içeren dört yüksek dinamik analog girişle yapılandırılmıştır. Ayrıca, üç dijital girişi veya bir counter,enkoder, periyot, darbe genişliği veya duty cycle sayacı girişini sağlayan bir counter/ enkoder girişi içerebilir.

                                          SIRIUS MINI
Charge İvmeölçerler Yok
IEPE İvmeölçerler Doğrudan desteklenir
Kapasitif İvmeölçerler Desteklenir (harici güç kaynağı gerektirir)
Piezorezistif İvmeölçerler Yok
Analog çıkışlı MEMS sensörleri Desteklenir (harici güç kaynağı gerektirir)

 

İvmeölçerler için DEWE-43A ve MINITAURs Modülleri

DEWE-43A DAQ sistemi son derece portatif, taşınabilir bir DAQ sistemidir. Bilgisayarınıza kilitli bir USB konektörüyle bağlanan sekiz evrensel analog girişe sahiptir. “Büyüğü” MINITAUR’lar olarak adlandırılır- bu, esasen, taşınabilir tek bir yapı içinde bir bilgisayar ve diğer birkaç özellik ile birleştirilmiş DEWE-43A’dır. Her iki sistemin evrensel girişleri Dewesoft’un DSI adaptörleri ile uyumludur ve sekiz giriş kanalından herhangi birine veya tümüne bir RTD sensörü bağlamanıza olanak tanır.

Soldaki resim: DEWE-43A taşınabilir DAQ sistemi
Sağdaki resim: MINITAURs modeli, dahili bilgisayar içerir

Her iki modelde, temelde tam köprü / düşük voltaj modülleri olan ve hem charge hem de IEPE ivme ölçer sensörleri için mevcut olan DSI serisi adaptörlerle uyumlu olan diferansiyel evrensel girişler vardır. DSI adaptörleri, Dewesoft X DAQ yazılımında kendilerini otomatik olarak yapılandırmak için TEDS kullanır. DSI adaptörünü seçilen girişin DB9 girişine takın, Dewesoft X yazılımındaki donanım kurulum ekranındaki ayarlarınızı doğrulayın ve ölçüm başlayın.

DEWE-43A ve MINITAUR’lar
Charge İvme Ölçerler DSI-CHG kullanılarak desteklenir DSI-CHG kullanılarak desteklenir
IEPE İvme Ölçerler DSI-ACC kullanılarak desteklenir DSI-ACC kullanılarak desteklenir
Kapasitif İvme Ölçerler Destekleniyor Destekleniyor
Piezorezistif İvmeölçerler Destekleniyor Destekleniyor
Analog çıkışlı MEMS sensörleri Destekleniyor Destekleniyor

İvmeölçerler için Çok Kanallı KRYPTON Modülleri

KRYPTON , Dewesoft’un sunduğu en sağlam ürün yelpazesidir. Aşırı sıcaklığa, darbeye ve titreşim koşullarına dayanacak şekilde üretilen KRYPTON DAQ modülleri, onları suya, toza ve daha fazlasına karşı koruyan IP67 olarak tasarlanmıştır. EtherCAT aracılığıyla herhangi bir Windows bilgisayara (Dewesoft’un kendi sağlamlaştırılmış IP67 KRYPTON CPU modeli dahil ) bağlanırlar ve 100 metreye (328 fit) kadar uzaklaşabilirler, bu da onları sinyal kaynağının yakınına yerleştirmenizi sağlar. SIRIUS gibi, piyasadaki en güçlü Dewesoft X DAQ yazılımıyla çalışırlar.

KRYPTON çok kanallı modüller
ACC
(4 veya 8 kanal)
STG
(3 veya 6 kanal)
LV
(4 veya 8 kanal)
Charge İvmeölçerler Yok DSI-CHG aracılığıyla desteklenir DSI-CHG aracılığıyla desteklenir
IEPE İvmeölçerler Doğrudan desteklenir DSI-ACC ile desteklenir DSI-ACC ile desteklenir
Kapasitif İvmeölçerler Desteklenir
(harici güç kaynağı gerektirir)
Doğrudan Desteklenir Doğrudan Desteklenir
Piezorezistif İvmeölçerler Yok Doğrudan Desteklenir Yok
Analog çıkışlı MEMS sensörleri Desteklenir
(harici güç kaynağı gerektirir)
Doğrudan Desteklenir Doğrudan Desteklenir

 

İvmeölçerler için KRYPTON ONE Tek Kanallı Modüller

Tek kanallı voltaj girişi sağlamlaştırılmış modüllerdir.

KRYPTON ONE tek kanallı modüller
ACC STG LV
Charge İvmeölçerler Yok DSI-CHG aracılığıyla desteklenir Yok
IEPE İvmeölçerler Doğrudan desteklenir DSI-ACC ile desteklenir Yok
Kapasitif İvmeölçerler Desteklenir
(harici güç kaynağı gerektirir)
Doğrudan Desteklenir Desteklenir
(harici güç kaynağı gerektirir)
Piezorezistif İvmeölçerler Yok Doğrudan Desteklenir Yok
Analog çıkışlı MEMS sensörleri Desteklenir
(harici güç kaynağı gerektirir)
Doğrudan Desteklenir Desteklenir
(harici güç kaynağı gerektirir)

 

İvmeölçerler için IOLITE Modülleri

IOLITE DAQ ve kontrol sistemi  , gerçek zamanlı bir endüstriyel kontrol sisteminin temel yeteneklerini güçlü bir DAQ sistemiyle birleştiren benzersiz bir üründür. IOLITE ile yüzlerce analog ve dijital kanal tam hızda kaydedilebilir ve aynı anda herhangi bir üçüncü taraf EtherCAT ana denetleyicisine gerçek zamanlı veriler gönderilir.

IOLITE modülleri
  IOLITE-8xLV
(8 kanal)
IOLITE-6xSTG
(6 kanal)
Charge İvmeölçerler Yok DSI-CHG aracılığıyla desteklenir
IEPE İvmeölçerler Yok DSI-ACC ile desteklenir
Kapasitif İvmeölçerler Desteklenir
(harici güç kaynağı gerektirir)
Doğrudan Desteklenir
Piezorezistif İvmeölçerler Yok Doğrudan Desteklenir
Analog çıkışlı MEMS sensörleri Desteklenir
(harici güç kaynağı gerektirir)
Doğrudan Desteklenir

 

Dewesoft Markalı İvmeölçerler

Dewesoft, Dewesoft donanım ve yazılımına mükemmel şekilde uyan çeşitli popüler ivmeölçerler sunar . Bu ivmeölçerler, Dewesoft X DAQ yazılımının sensörü otomatik olarak algılamasına ve doğru ölçeklendirmeyi ayarlamasına, insan hatasını ortadan kaldırmaya ve sistemin hızlı ve kolay kurulmasını sağlayan bir TEDS akıllı sensör arayüzü ile donatılmıştır. Tüm Dewesoft titreşim sensörleri, Dewesoft shaker serisi ile tamamen uyumludur.

Titreşim Sensörleri

Standart ölçümler veya modal analiz için tek eksenli model I1T-50G-1 ve izole üç eksenli model I3T-50G-1 IEPE ivmeölçer 50 g aralığı önerilir. Model I1AI-500G-1, 500 g’a kadar yüksek titreşimin ölçülmesi için tasarlanmış küçük boyutlu bir ivmeölçerdir.

Tipik Dewesoft Model İvmeölçer

Dewesoft Model Endüstriyel İvmeölçerler

Kasa izolasyonlu sensörler, topraklama hakkında endişelenmeden izole edilmemiş amplifikatörlerle de kullanılabilir. I1TI-50G-2 IEPE sensörü, sağlam kasası ve konektörü sayesinde endüstriyel uygulamalar için mükemmeldir. I3TI-50G-1, 50 g aralığına sahip standart bir üç eksenli sensördür. I1TI-500G-1, 500 g’a kadar ölçüm yapabilen tek eksenli bir ivmeölçerdir. C1T-50g-1 charge ivmeölçer, 190 ° C’ye kadar yüksek sıcaklıklı ortamlarda kullanılabilir.

Tipik Dewesoft Endüstriyel Model İvmeölçer

Tüm Dewesoft titreşim sensörleri, Dewesoft shaker serisi ile tamamen uyumludur.

Modal Darbe Çekici

Titreşim sensörlerini tamamlayan 440 N aralığına kadar IH-441N-1 modal çekiç, Dewesoft yazılımında kullanılan modal analiz uygulamaları için mükemmel bir seçimdir. Modal çekicimiz bir TEDS akıllı sensör arayüzü ile donatılmıştır. Dewesoft X yazılımı, sensörü otomatik olarak algılar ve doğru ölçeklemeyi ayarlar.