Ses gürültü seviyesi ölçümü için gerekli olan altın standart, Dewesoft yaklaşımı ile yeniden tasarlandı. Akustik ölçümünde uluslararası standartlara uygun sertifikaya sahiptir. Akustik ölçümünde, ses ölçümü her zaman merkezde yer alır. Akustik analizde uyumluluğu sağlayabilmek için ekstra özen gösterilmiştir.

IEPE

Voltage

Video

Sound

Sound Pressure

ANA ÖZELLİKLER

 • DESTEKLENEN STANDART: 1. sınıf ses ölçer IEC 61672.
 • BENZERSİZ ESNEKLİK: SLM, hava veya sudaki ölçümleri destekler ve tüm ölçümünüzün ayrıntılı bir görüntüsünü oluşturmak için diğer tüm fiziksel ölçüm parametrelerini, araç veri yolu sistemleri, video, GPS ve diğer  sistemlerin ayrıntılı görüntüsünü oluşturur.
 • YÜKSEK DİNAMİK ARALIĞI: 160 dB dinamik aralıkta ve frekansta TEDS otomatik tanıma desteği ile IEPE uyumlu mikrofonların doğrudan girilmesini sağlar. Veri toplama sistemi herhangi bir sayıda mikrofon için ölçeklendirilebilir, mikrofonlar bir kalibratör ile zahmetsizce kalibre edilebilir.
 • İLERİ MATEMATİK: Önceden tanımlanmış standart frekans ağırlığı (A, B, C, D ve Z), zaman ağırlıklandırması (Hızlı, Yavaş veya Darbe), ses basınç seviyesi, eşdeğer, zirve, minimum ve maksimum ses basınç seviyeleri, ses enerjisi, ses titreşimi, istatistiksel gürültü seviyesi (LAF1, 5, 10, 50, 90, 95 ve% 99 değer sınıfları) aynı anda mevcuttur.
 • KALİTELİ GÖRSELLEŞTİRME : Dijital ölçüm cihazları, analog çubuklar, zaman alanı kaydedicileri, dar bant FFT ve oktav analizörleri sunan esnek ekranlar, SLM verilerinizi gerçek zamanlı ve işlem sonrası göstermek için kolayca birleştirilebilir.

1. Sınıf Ses Seviyesi Ölçer

IEC 61672, gerekliliklerini karşılamaktadır. Bu standart, Sınıf 1 ve Sınıf 2 olmak üzere iki performans seviyesini belirtir.

Standart dahilinde, bir cihazın karşılaması gereken bir dizi performans kriteri vardır ve bunların her birinin bir toleransı vardır.

Gerçek Zamanlı Ses Analizi

Gerçek zamanlı oktav ve üçüncü oktav filtreleri bir sinyali analiz eder ve frekans verilerini vermek için çıkıştaki enerjiyi ölçer.

Kalibrasyon Mikrofonu

Mikrofonla bilimsel ölçüm yapabilmek için mikrofon hassasiyetini bilmeliyiz.

Mikrofon kalibrasyonu, yapılan ölçümlere ekstra güven sağlayacaktır. Cihazın ömrü boyunca değişebileceğinden dolayı, ölçüm mikrofonunu düzenli olarak kalibre etmek gerekir. Mikrofon DEWESoft’ta birkaç farklı şekilde kalibre edilebilir:

 • TEDS ile (mikrofonun hassasiyeti TEDS çipinde yazılır, yazılım onu ​​okuyacaktır)
 • Bir kalibratörle (mikrofonu doğrudan DEWESoft’ta kalibre edin)
 • Kalibrasyon sertifikası ile. (sadece mikrofonun kanal kurulumuna hassasiyeti girin)

Frekans Ağırlıkları

Frekans ağırlıklı gürültü ölçümleri, sesi ölçmek için uygun yollar sunar ve bu frekans ağırlıklarının her birini farklı ölçüm türleri için kullanılır.

 • A-ağırlığı, ölçülen ses seviyelerine insan kulağının algıladığı göreceli ses yüksekliğini hesaba katmak amacıyla uygulanır. İnsan kulağı düşük ve yüksek ses frekanslarına daha az duyarlıdır.
 • B-ağırlığı, müzik dinleme amacıyla kullanmak için en iyi ağırlıktır.
 • C-ağırlığı, yüksek seviye gürültü ölçümleri için kullanılır.
 • D-ağırlığı, IEC 537 ölçüm standardına uygun olarak yüksek seviyeli uçak gürültüsünü ölçerken kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmıştır. D-ağırlığı eğrisindeki büyük tepe noktası, insanların özellikle 6 kHz civarında telaffuz edilen bir etki olan rastgele tonları saf tonlardan farklı duyduğu gerçeğini yansıtır.
 • Z-ağırlığı, tüm frekanslarda doğrusaldır ve ölçülen tüm değerler üzerinde aynı etkiye sahiptir.

Zaman Ağırlığı

Herhangi bir ses seviyesi ölçerin (sound level measurements) derecesini kullanan ses seviyesi ölçümleri hızlı, yavaş veya dürtü zaman ağırlıklı olabilir. Bu ağırlıklandırmalar, ses seviyesi ölçüm cihazlarının analog ölçüm cihazlarına sahip olduğu ve ölçüm cihazının hareket hızını tanımladığı tarihe kadar uzanır.

 • Hızlı – iğne hızla değişen gürültüyü göstermek için hızlı hareket eder. Hızlı, 125 ms’lik bir zaman sabitine karşılık gelir.
 • Yavaş – Daha kolay okunabilmesi ve gürültünün düzeltilebilmesi için iğne kullanılır. Yavaş, 1 saniyelik bir zaman sabitine karşılık gelir.
 • Dürtü – Dürtü zaman ağırlığı, hızlı yükselme süresinden yaklaşık dört kat daha hızlıdır. Dürtü 35 ms yükselme süresi sabitine ve 1,5 sn düşme süresi sabitine sahiptir.

Hesaplanan Parametreler

Ses seviyesi ölçer, ölçüm sırasında çeşitli parametreleri ve kanalları gerçek zamanlı olarak hesaplar:

 • Lp (SPL) – dB (desibel) olarak ölçeklendirilmiş zaman ve frekans ağırlıklı ses basınç seviyesi (SPL).
 • Lpk değeri, ses seviyelerinin geçerli maksimum değerini gösterir.
 • Frekans ağırlıklı ham değeri, Pa (Pascal) cinsinden sesin frekans ağırlıklı zaman eğrisini gösterir.
 • Frekans ağırlıklı Leq değeri, sürekli ses seviyesine eşdeğerdir.
 • Lim, sesin dürtüselliğini anlatır ve dürtü ağırlıklıdır.
 • LE, frekans ağırlıklı ses enerjisi.

Gerçek Tepe Seviyesi

Gerçek tepe seviyesi, dB cinsinden giriş sinyalinin gerçek tepe değerini gösterir. Ses basıncı seviyesi, her zaman tepe değeri üzerinde etkisi olan bir zaman ağırlıklandırma filtresi içerir.

SPL, F, S veya I zaman ağırlığını seçsek de yüksek değerlere ulaşamıyor. Fakat, LCpk “gerçek zirve” yi gösteriyor.