İvmeölçerler

Piezo-electric ferro elektrik seramik ivmeölçerler ilk olarak 40’lı yıllarda airframelerin ve çeşitli askeri ve aviyonik donanımların dinamik davranışlarına ilişkin veri toplamak amacıyla ortaya çıkmış, daha az dayanıklı ve ağır olan hız transducer’ların yerini almıştır. Bu alanda ilk ortaya çıkan cihazlar, tepki kütlesi ve silindirik taban arasında yer alan piezo-seramik disk’ten oluşmakta ve bugün birçok imalatçının ürünleri bu özelliklere sahip yapıda üretilmeye devam etmektedir.

Teknolojinin ilerlemesi ile sıkıştırılımış disk tasarımının yüksek strain hassasiyeti ve çapraz eksen hatası denilen dezavantajları pek çok uygulama için kullanımı sınırlandırmış ve bu alanda pek çok innovasyon yapılması sayesinde acceleration/charge dönüşümü piezo-seramik levha veya tüpe bir kesme çifti aracalığıyla uygulanarak tamamlanmıştır.

Özellikle, DJB’nin kesilerek boşaltılmış piezo seramik silindir, spigot ve eşmerkezli tepki kütlelerinden oluşan KONIC tasarımı (UK pat 1507251), sensör elemanında oluşan bağlantı kaynaklı strain’e karşı sanal bir izolasyon ve bunun da ötesinde radyal simetresinden dolayı minimal çapraz eksen hatası meydana gelmesini sağlamaktadır.

Bunun yanı sıra KONIC sensör elemanı mekanik olarak ön yüklenerek, kullanılan yapıştırıcılardan kaynaklanan sıcaklık sınırlaması elimine edilir. KONIC ivmeölçerler 1.5gm ağırlık, 2pC/g hassasiyetten 90gm, 300 pc/g aralığındaki boyutlarda üretilmektedir. KONIC ürünlerinde yer alan piezo-seramik kesme levha teknolojisi, paralel levhalı yapı sayesinde minyatürleştirme ve duyarlılık geliştirme avantajları sunmaktadır.