Teknik Bilgiler

Korumalı Kabloların Elektrikli ve Hibrit Araçlara Etkisi

Elektrikli araçların gerçek sürüş koşulları altında analiz edilmesi, elektrikli araç testinin geleceğidir. Dewesoft’un yenilikçi ölçüm çözümü, gerçek sürüş testi ölçümü sırasında ve aracın tüm elektrik sisteminin sonradan işlenmesinde tüm analizlerin yapılmasına olanak tanır.

Gerçek sürüş testleri yapılırken, korumalı kabloların ölçüm sonuçları üzerindeki etkisi gibi bazı zorluklar vardır. Bu etkiler ölçülmüş ve analiz edilmiştir ve bulgular bu makalede ele alınacaktır.

Elektrikli araçların gerçek sürüş koşulları altında analiz edilmesi, elektrikli araç testinin geleceğidir. Dewesoft’un yenilikçi ölçüm çözümü, gerçek sürüş testi ölçümü sırasında ve aracın tüm elektrik sisteminin sonradan işlenmesinde tüm analizlerin yapılmasına olanak tanır.

Gerçek sürüş testleri yapılırken, korumalı kabloların ölçüm sonuçları üzerindeki etkisi gibi bazı zorluklar vardır. Bu etkiler ölçülmüş ve analiz edilmiştir ve bulgular bu makalede ele alınacaktır.
Elektrikli araçların gerçek sürüş koşulları altında ölçülmesi giderek daha popüler hale gelmektedir, çünkü test düzeneği simülasyonlu sürüş döngüleri gerçek bir sürüş testinden alınan bütünsel verileri sağlayamamaktadır.

Bununla birlikte, gerçek sürüş testi mobil ve güçlü bir ölçüm sistemi gerektirir ve voltaj ve akım ölçümleri için farklı sensörlerin montajı test mühendisi için oldukça zorlu bir görev olabilir. Akü voltajına erişmek küçük bir iş değildir, çünkü sensörler takıldıktan sonra da korunması gerekir, çünkü 1 kV’a kadar voltajlar mevcuttur.

Akım ölçümleri de yüksek gerilim kablolarındaki kablo koruması nedeniyle bir zorluk teşkil etmektedir; motor ve akü kablolarındaki koruma, ölçüm sonuçları üzerinde büyük bir etkiye sahiptir.

Bu nedenle Dewesoft, bu korumalı kabloların ölçüm sonuçları üzerindeki etkisini ölçmeye ve değerlendirmeye karar vermiştir. Kablo koruması elektromanyetik paraziti (EMI) önlemek için kullanılır.

Gerçek Sürüş ve Test Düzeneği Testi

Elektrikli bir VW Golf aracında güç ve enerji tüketimini ölçmek için CAN veri yolu verilerinin kullanımını doğrulamak üzere on ayrı gerçek sürüş testi yapılmıştır.

Bu ölçümler, yüksek voltajlı motor ve akü kablo korumalarının ölçüm sonuçları üzerindeki etkisini değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Gerçek sürüş testi şehir içi, otoyol, kara yolu ve üçünün kombinasyonu olmak üzere 4 ayrı güzergahta yapılmıştır. Ayrıca testler bir test tezgahı üzerinde de gerçekleştirilmiştir.

Elektrikli aracın güç ve enerji tüketim analizini yapmanın en kolay yolu, araçta kolayca bulunabildiği için verileri doğrudan araç CAN veri yolu sinyalinden okumak olacaktır. Ancak bu verilerin elektrikli bir araçta enerji analizi için kullanılmaması için birkaç neden vardır.

İlk olarak, aracın kendi dahili sensörlerinin kullanılmasına izin verilmez. Ayrıca, dahili sensörler tarafından ölçülen veriler genellikle çok düşük bir örnekleme hızında (yaklaşık 10 Hz) ölçülür ve senkronize değildir.

Ölçümlerimiz, doğrudan CAN veri yolu sinyalinden elde edilen verilerin gerçek akım ve gerilim değerlerini doğru bir şekilde yansıtmadığını göstermektedir. Şekil 1 ve Şekil 2’ye bakıldığında sırasıyla akü akımı ve voltajı ölçülmüştür. Grafikteki yeşil çizgi Dewesoft güç analizörü ile 1 MS/s örnekleme hızı ile ölçülmüştür ve grafikteki siyah çizgi doğrudan araç CAN veriyolundan alınan veridir.

Şekil 1: Akü akımı ölçümü: Dewesoft Power Analyzer ile 1 MS/s örnekleme hızı (Yeşil) ve araç CAN veri yolu verileri yaklaşık 10 S/s’de kaydedilmiştir (Siyah). 10 S/s (Siyah).

Bu verilere bakıldığında, araç CAN veri yolu tarafından kaydedilen verilerin Dewesoft verilerine kıyasla önemli sapmalar gösterdiği açıktır, bunun başlıca nedeni CAN veri yolu tarafından alınan verilerin düşük örnekleme hızıdır. Şekil 1’deki akım ölçümünde, özellikle hızlı pozitif ve negatif sinyal değişimlerinin meydana geldiği yerlerde büyük farklılıklar görülebilir.

Şekil 2: Akü voltajı ölçümü: Dewesoft Power Analyzer ile 1 MS/s örnekleme hızı (Yeşil) ve araç CAN veri yolu verileri yaklaşık 10 S/s’de kaydedilmiştir (Siyah). 10 S/s (Siyah).

Şekil 2’deki voltaj ölçümü, CAN veri yolu sinyalinin gerçek Dewesoft sinyalini takip ettiğini, ancak iki sinyal arasında oldukça belirgin ofsetler olduğunu göstermektedir. Daha yüksek örnekleme hızı daha yumuşak bir eğrilik üretir ve sinyaldeki küçük sapmaların analiz edilmesini sağlar.

Bu sinyaller analiz edildiğinde ve gerçek sürüş testleri sırasında enerji dengesinin değerlendirilmesinde sapmalar olduğu ortaya çıkmaktadır. Veri dizilerindeki sapmalar %15’e kadar çıkabilmektedir. Bu bulgular, hibrit ve elektrikli araçların enerji akışı analizlerinin, son derece hassas ölçüm ekipmanları kullanılmadığında kesin ve doğru olarak görülüp görülemeyeceği sorusunu akla getirmektedir. Bu sorunun cevabı hayırdır, çünkü veriler böyle bir analiz için çok hatalıdır.

En yüksek doğruluk derecesine ulaşmak için ölçümün profesyonel ekipmanlarla yapılması esastır. Bu, hem hibrit hem de akülü elektrikli araçlarda enerji akışı analizinin en yüksek kaliteye sahip olmasını ve verilerin anlamlı bir sonuç vermesini sağlar. Aksi takdirde, elde edilen veriler, daha kısa gerçek sürüş testlerinde bile ölçüm sonuçlarını yanlışlayan sapmalara sahip olabilir.

Güç Analizörü / Veri Toplama Sistemi

Bu testler için Dewesoft’un R2DB Güç Analizörü seçilmiştir. Bu güç analizörü, voltaj ve akım için 16 adede kadar analog giriş kanalının yanı sıra termokupl, titreşim, CAN veri yolu vb. gibi diğer giriş kanallarına da sahip olabilir.

Ayrıca, gerçek sürüş testlerinin analizi için değerli bilgiler sağladığından GPS ve video verileri de eklenmiştir.

Şekil 3: Test edilen araca monte edilmiş ölçüm kelepçesi (solda) ve ölçüm sistemi R2DB Güç Analizörü (sağda).

Ölçümler, ölçülen sinyallerin daha yüksek frekanslı bileşenlerini de dahil etmek için 1 MS/s örnekleme hızında yapılmıştır.

 

Gerilim doğrudan CAT III 600 V ve CAT II 1000 V koruma sınıfı ile derecelendirilmiş izole yüksek gerilim amplifikatörlerinde ölçülmüştür.

Akımlar, hall etkisi ve sıfır akı teknolojisine dayalı akım transdüserleri kullanılarak ölçülmüştür. Bu transdüserler yüksek bant genişlikleri, yüksek doğrulukları ve düşük faz hataları nedeniyle seçilmiştir.

Farklı ölçümler için – test yatağı ve gerçek sürücü – aynı sensörler kullanılmıştır. Aşağıdaki tabloda ölçüm ayarları ve kullanılan transdüserler gösterilmektedir.

Açıklama Ayar
Örnekleme hızı 1 MS/s
Çözünürlük 6 Bit
Akım Dönüştürücüleri Gerçek Sürücü Testleri:
DS-CLAMP-500DCS current clamp
Accuracy 0.3%, Bandwidth 200kHz (Measurement chain)üTest Düzeneği Testleri:
MCTS-1000 current transducer
Accuracy 0.03%, Bandwidth 500kHz (Measurement chain)

Dewesoft ölçüm sistemi, birden fazla ölçüm cihazının işlevlerini tek bir cihazda birleştirir. Bunlar şunları içerir:

 • Güç Analizörü,
 • Scope
 • FFT Analizörü
 • Güç Kalitesi Analizörü

Dewesoft ölçüm çözümünü bu tür ölçümlerde kullanılması gereken güçlü bir çözüm haline getirmektedir.

Şekil 4: DewesoftX ölçüm yazılımının ekran görüntüsü.

Araç CAN veri yolu tarafından sağlanan veriler, aracın derinlemesine enerji analizi için yeterli veri sonuçları sağlamadığından, analiz edilen verilerin en yüksek kalitede olmasını sağlamak için harici akım ve voltaj ölçümleri yapılmalıdır.

Ölçümler sırasında korumanın yarattığı farkı belirlemek için hem akü, hem motor hem de yardımcı yük akımları kablo korumalı ve korumasız olarak ölçülmüştür.

İnvertörlerin yüksek frekanslarda gerçekleşen anahtarlama frekansları nedeniyle, kablo blendajı üzerinde kaçak akımlar olması mümkündür, bu da güç elektroniği üzerinde zararlı bir etkiye sahip olabilir. Kaçak akımlar, akü gücünü tüketebileceğinden aracın enerji depolaması üzerinde de olumsuz bir etkiye sahip olabilir. Blendajlı ve blendajsız kabloların ölçümler üzerindeki etkilerine daha yakından bakmaya karar verdik.

Korumalı Motor Kablolarının Etkisi

Şekil 5, korumalı motor kablolarının invertörden elektrik motoruna giden ölçüm sonuçları üzerindeki etkisini belirlemek için ölçüm yapılandırmasını göstermektedir.

Akım dönüştürücü 1 korumasız kablonun üzerine, akım dönüştürücü 2 ise korumalı kablonun üzerine monte edilmiştir.

Şekil 5: Kablolarda korumalı ve korumasız ölçüm için ölçüm yapılandırması.

Elde edilen veriler analiz edildiğinde, Şekil 6’da gösterildiği gibi, blendajlı motor kablosundaki akımın ölçüm sinyali, blendajsız kablodaki akımın ölçüm sinyaline (Turkuaz dalga formu) kıyasla düzgündür (Kırmızı Dalga Formu). Ayrıca ölçülen iki akım arasında belirgin bir faz kayması vardır.

Şekil 6: Korumalı (kırmızı) ve korumasız (turkuaz) ölçülen akımın dalga şekli.

Ayrıca, korumalı motor kablosunda ölçülen akım sinyali daha yüksek frekanslarda sönümlenir, iki FFT spektrumunun karşılaştırıldığı Şekil 7’ye bakın. Korumalı sinyaldeki sönümlenme 1 kHz’in üzerindeki frekanslarda başlar. Sönümlemeye ek olarak, korumalı motor kablosunda fark edilebilir bir DC bileşeni de vardır.

Şekil 7: Ölçülen akım sinyallerinin FFT spektrumları Üst: korumalı kablo (kırmızı) Alt: korumasız kablo (turkuaz).

Faz kayması da Şekil 8’de gösterildiği gibi frekansa bağlıdır ve korumalı ve korumasız kabloların sinyalleri arasındaki frekans ve faz kaymasını göstermektedir.

Şekil 8: Korumalı ve korumasız kablo (yeşil) ve frekans (kırmızı) arasındaki faz kayması.

FFT spektrumunda görülen sönümleme ve frekansa bağlı faz kayması, bir kablo korumalı olduğunda alçak geçiş davranışını ifade eder.

Korumalı Akü Kablolarının Etkisi

Sadece motor kabloları korumadan etkilenmez, aynı zamanda bu durum akü kabloları ölçülürken de gözlemlenebilir. Şekil 9, korumanın akü kabloları üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi için kullanılan ölçüm konfigürasyonunu göstermektedir.

Şekil 9: Korumalı ve korumasız Batarya Kablosunun ölçüm sonuçlarına göre değerlendirilmesi için ölçüm konfigürasyonu.

Korumalı bir akü kablosunun sahip olduğu etkinin karakteristik bir örneği, elektrikli aracın çalıştırılması sırasında bir Yardımcı (PTC) üzerindeki akımın ölçüldüğü Şekil 10’da gösterilmektedir. Çalıştırma aşamasında, korumasız kablolara kıyasla korumalı akımların 5 kat daha yüksek olduğu ölçülmüştür.
Şekil 10: Korumalı kablo (turkuaz) ve korumasız kablonun (yeşil) akım ölçümü. Referans hattı (siyah) konumunda %35’lik bir sapma hesaplanmıştır.

Korumanın akü kablolarının ölçümü üzerindeki etkisi Şekil 11’de gösterilmektedir.

Yeşil sinyal korumasız bir kablo ile yapılan ölçümü gösterirken, kırmızı ve mavi sinyaller sırasıyla artı terminal ölçümünü ve korumalı eksi terminal ölçümünü temsil etmektedir. Her iki yönde de 340 A’de %1,5 hata ölçülmüştür. Bu da akü kutupları arasında toplam %3’lük bir hataya yol açmaktadır. Bir hata, gerçek sürüş testi sırasında enerji hesaplanırken ek sapmalara neden olur.

Şekil 11: Korumalı ve korumasız akü kablolarının etkisi. Yeşil: Korumasız kablo ölçümü, Mavi: Akü Eksi terminalinde ölçüm, Kırmızı: Akü Artı terminalinde ölçüm.

Daha önce de belirtildiği gibi, korumalı kablolar daha yüksek frekanslarda sinyali sönümleme eğilimindedir ve kablolar korumalı olduğunda akımlar daha yüksektir. Bu kapasitif sızıntılar düşük geçiş özelliklerine sahiptir ve ölçüm sonuçlarını ve buna bağlı olarak bütün analizin geçerliliğini önemli ölçüde etkileyebilir.

Şekil 12, motorun temel frekansı, temel frekansın harmonik katları ve inverterin anahtarlama frekansı dahil olmak üzere hem artı hem de eksi terminal sinyallerinin bir FFT spektrumunu göstermektedir.

Şekil 12: Akü akım sinyallerinin temel frekans (1), temel frekansın harmonik katları (2) ve eviricinin anahtarlama frekansı (3) ile FFT analizi.

Sonuç

Bu testler, elektrikli ve hibrit araçların enerji tüketimini ölçerken karşılaşılan bazı temel zorlukları açıklığa kavuşturmak için gerçekleştirilmiştir.

Sonuçlar ayrıca verilerin doğrudan araç CAN veri yolundan okunmasının doğru bir enerji tüketimi tespiti için yetersiz olduğunu göstermektedir. Daha iyi sonuçlar elde etmek için, daha doğru bir analiz için daha iyi ölçüm sonuçları veren bir güç analizörü kullanılmalıdır.

Bu çözüm kendi zorluklarını da beraberinde getirir, çünkü akımların akım dönüştürücülerle ölçülmesi gerekir ve bunu yapmak için korumaların çıkarılması gerekir. Korumalar ölçümleri oldukça önemli ölçüde etkiler. Yardımcı yüklerdeki sapmalar %50’ye kadar, motor ve akü kablolarındaki sapmalar ise %5’e kadar çıkabilir.

DEWESOFT GÜÇ ANALİZÖRÜ
YÜKSEK HASSASİYETLİ EN KÜÇÜK BOYUTA SAHİP ÇÖZÜMLERİ

Dewesoft Güç Analizörü sadece dünyadaki en küçük güç analizörü  değil, aynı zamanda en güçlüsüdür . Güçlü yazılım özellikleriyle birleştirilen esnek donanım platformu, her türlü elektrik ölçümü için benzersiz test olanakları sunar .

Dewesoft güç analizörleri, doğrudan yüksek voltaj ve akım sinyallerini doğru bir şekilde ölçebilir, ancak burada durmaz. Ayrıca titreşim, sıcaklık, GPS/GNSS, CAN bus, video ve diğer birçok veriyi tamamen senkronize olarak ölçebilirler.

High Voltage

Voltage

Current

Vibrations

Temperature

RPM

Torque

Strain and Stress

CAN bus

CAN FD

OBDII

XCP/CCP

FlexRay

GPS and GLONASS

Video

High-Speed Video

Thermal Video

SSD

ANA ÖZELLİKLER

 • GÜÇ HESAPLAMALARI: Sistem, P, Q, S, PF, cos phi ve diğerleri gibi 100’den fazla güç parametresini hesaplayacaktır. Ayrıca tam ham veri kayıt yetenekleri, osiloskop, FFT, harmonikler sunar. Tüm bu hesaplamalar çevrimiçi olarak veya işlem sonrası yapılabilir.
 • 15 MS/s NUMUNELEME HIZI:  Dewesoft veri toplama donanımı , HW filtreleme özelliklerine sahip SAR analogdan dijitale dönüştürücüler kullanarak kanal başına 1 MS/s’ye kadar örnekleme hızına sahip yüksek örnekleme oranlı yükselticilere sahiptir.
 • TAMAMEN İZOLASYONLU: “Endişesiz” çözüm, sensör tarafında (kanaldan yere) izolasyonun yanı sıra kanaldan kanala ve hatta izole sensör uyarımı sağlar. Daha az gürültü, toprak döngüsü yok, en iyi sinyal kalitesi.
 • 1600 V DC/CAT II 1000 V/CAT III 600 V: Yüksek galvanik kanaldan kanala izolasyon ile ±2000 V, 1600 V DC/CAT II 1000 V/CAT III 600 V yüksek voltaj sinyallerinin doğrudan girişi ve alınması.
 • TEK CİHAZDA 64’E KADAR ANALOG KANAL: Veri toplama sistemleri, tek bir şasi çözümünde 64’e kadar kanalla yapılandırılabilir. Daha yüksek kanal sayısı gereksinimleri olan uygulamalar için birden fazla ölçüm cihazı birbiriyle senkronize edilebilir.
 • MOBİL ÖLÇÜM SİSTEMİ:  Dahili pil güç paketleri, veri işleme bilgisayarı, SSD veri kaydı ve maksimum taşınabilirlik ve bağımsız kullanım için bir ekran ile çeşitli veri toplama sistemi konfigürasyonları mümkündür. Yerleşik pil takımı ile, test edilen cihazdaki ölçüm cihazının güç tüketimi artık saha testi için mükemmel hale geliyor.
 • RAW DATA:  Ham veriler her zaman sabit sürücüde depolanır, bu da gerektiğinde son işlemenin her zaman kullanılabilir olmasını sağlar.
 • KULLANIMI KOLAY: Dewesoft güç analizörü, donanım ve sensör otomatik algılama ve ödüllü Dewesoft X yazılımı ile tak ve çalıştır özelliği sunar . Sadece giriş kanallarını seçin, gerisini güç analizörü modülü halledecektir.
 • 5 MHz BANT GENİŞLİĞİ:  SIRUS XHS veri toplama sistemleri, kanal başına 15 MS/s örnekleme hızında 5 MHz bant genişliği edinimi sunar.
 • %0,03 DOĞRULUK: %0,03’e kadar düşen temel güç doğruluğu ile gerilim ve akım ölçümü için yüksek doğruluklu amplifikatörler ve sensörler sunuyoruz.
 • AKIM SENSÖRLERİ: Doğrudan güç analizörlerimizden güç alan sıfır akı akım transdüserleri, AC/DC akım pensleri, Rogowsky bobinleri ve şöntler gibi yüksek hassasiyetli akım sensörleri sunuyoruz  . Sensörler, yüksek frekans, geniş bant genişliği ve DC voltajı ile çeşitli modellerde bulunan gerçek RMS sensörleridir.
 • EK GİRİŞLER: Güç analizörümüz ayrıca IEPE, termokupllar, dijital sayaçlar, GPS, CAN, XCP, FlexRay, video vb. gibi farklı sinyalleri tamamen senkronize olarak ölçebilir.
 • GELİŞMİŞ ÇEVRİMİÇİ VE ÇEVRİMİÇİ MATH İŞLEME:  DewesoftX ölçüm yazılımı, kullanımı kolay bir sinyal işleme motoru sunar. Matematik, ölçüm veya işlem sonrası gerçek zamanlı olarak uygulanabilir. Güç analizörlerimiz ham verileri depolar, böylece tüm hesaplamalar ölçümden sonra işlem sonrası yeniden hesaplanabilir.
 • GİZLİ MALİYET YOK YAZILIM LİSANSLAMASI:  Yazılım lisanslamamız çok esnektir ve yenileme veya yükseltme ücreti yoktur. DewesoftX için yükseltmeler sonsuza kadar ÜCRETSİZDİR. Ayrıca verileri görüntülemek/analiz etmek için herhangi bir ek lisansa ihtiyacınız yoktur. Veri dosyası bir kez saklandıktan sonra, ek yazılım lisanslarına ihtiyaç duymadan sınırsız sayıda bilgisayarda incelenebilir ve analiz edilebilir.

Bir Güç Analizöründen Daha Fazlası

Dewesoft güç sayaçları , geleneksel güç analizörlerine kıyasla birçok avantaja sahiptir. Güç analizi ve elektrik gücü ve mekanik güç ölçümleri için en esnek çözümü sağlarlar. Güç kalitesi analizör yetenekleriyle birleştiğinde mükemmel bir çözümdür. Güç analizörümüzün başlıca avantajları şunlardır:

 • Tek bir cihazda birden fazla ürünün kombinasyonu: güç analizörü, yanma analizörü, osiloskop, ham veri kaydedici, spektrum analizörü, CAN kaydedici vb.
 • Tüm verilerin senkronize olarak alınması:  elektrik verileri, mekanik veriler, araç veri yolu verileri, konumlandırma verileri, video vb.
 • Tek bir sistemde ve tek bir veri dosyası biçiminde veri depolama.
 • Birleşik güç analizi ve ham veri depolama.
 • Canlı, çevrimiçi ve gerçek zamanlı güç hesaplama (1ms değerleri).
 • Gelişmiş güç kalitesi analizi .
 • Herhangi bir sayıda ve türde giriş kanalı:  voltaj, akım, IEPE/ICP, gerinim, termokupl, RTD, CAN, vb.
 • SSD depolama, hızlı CPU işlemci, entegre ekran ve bağımsız kullanım için piller içeren modüler ve mobil ölçüm sistemi.
 • Ek sensör yazılımı kalibrasyonu.

Tüm bu özellikler, tek bir ölçüm cihazı içinde kapsamlı bir güç analiz sistemi sağlar . Veri senkronizasyonu, görselleştirme, depolama veya veri karşılaştırma ile daha fazla karmaşıklık yok. Dewesoft güç analizörü tüm bu sorunları çözer.

Yüksek Hassasiyetli Güç Analizi

Dewesoft DAQ sistemleri , birden fazla cihazın işlevselliğini kompakt, esnek ve sağlam bir donanımda birleştiren güçlü yazılım nedeniyle benzersizdir.

Güç analizi için, yüksek doğrulukta amplifikatörler tartışmasız bir şekilde gereklidir. Yüksek ve alçak gerilim girişlerine entegre edilen SIRIUS yüksek hızlı amplifikatörler , ölçüm doğruluğunda yeni boyutlara ulaşıyor. Bu amplifikatörler DC’den 1 kHz’e kadar okumanın %0,03’lük bir temel doğruluğuna sahiptir . Bu, özellikle tüm ölçümler için mümkün olan en yüksek doğruluğa ulaşmanın kesinlikle gerekli olduğu değişken frekanslı sürücüler için güç analizörü pazarında benzersizdir.

Diğer üreticiler genellikle 50/60 Hz’de yüksek doğruluklara sahiptir, ancak bu frekans spektrumlarının üzerindeki ve altındaki doğruluklar arzulanan çok şey bırakmaktadır. Lütfen grafikteki gri çizgiye bakın.

Farklı Güç Analizi Bağlantı Şemaları

Dewesoft X veri toplama yazılımı , farklı kablolama şemalarının görsel bir seçimini sağlar ve tüm olası bağlantılar için güç hesaplamaları sağlar.

Aşağıdaki önceden tanımlanmış güç şemaları mevcuttur: 

 • doğru akım,
 • Tek aşama,
 • iki fazlı,
 • yıldız bağlantısı,
 • delta bağlantısı,
 • V bağlantısı,
 • Aron bağlantısı ve
 • birleşik yıldız/üçgen bağlantısı.

Bu bağlantıların tümü akımlı veya akımsız olarak ölçülebilir. Dewesoft, ölçüm cihazlarımızın modüler yapısı ve güçlü yazılımımızdaki çoklu senkronize güç modülleri sayesinde 6, 7, 9 veya 12 fazlı motorları analiz etme yeteneğine sahiptir .

 

Güç Hesapları

Dewesoft X veri toplama yazılımı, yalnızca voltaj ve akım kanallarından gelen ham verileri değil, aynı zamanda aşağıdakiler gibi tüm güç değerlerini de otomatik olarak hesaplayacak ve depolayacaktır :

 • P, S, S, D
 • Cos φ, güç faktörü
 • Her harmonik için P, Q, cos φ

Her parametre bir zaman kaydedicide, grafikte veya dijital ve analog ekranlarda görsel olarak görüntülenebilir. Harmonik analizin yanı sıra faz gücü, voltaj, akım ve diğer birçok güç görselleştirmesi için mükemmeldir .

Frekans Kaynağı Seçimi

Dewesoft güç analizörü ve güç ölçerler, kullanıcının ölçüm için frekans kaynağını seçmesine olanak tanır . Ölçüm frekansı kaynağı şunlardan biri olabilir:

 • Gerilim,
 • mevcut veya
 • harici bir frekans kaynağı.

Bu, özellikle bir invertör üzerinde ölçüm yaparken çok faydalı bir özelliktir. PWM modülasyonlu voltaj sinyali nedeniyle , doğru zaman periyodu çoğu zaman doğru olarak belirlenemez.

Motor bobinindeki yüksek endüktans nedeniyle akım sinyali çok daha az bozulur.

Bu nedenle, akım sinyalini inverter ölçümlerinde frekans kaynağı olarak kullanmak çoğu zaman daha iyidir . Bu özellik, her uygulama için doğru frekans belirlemesini sağlar.

Osiloskop ve Vektörskop

Osiloskop

 • Seçilebilir grafikler
 • U1, U2, U3, U12, U23, U31: Hattan hatta ve hattan toprağa voltajlar desteklenir.
 • Bir diyagramda 8 adede kadar grafik.
 • Yakınlaştırma ve uzaklaştırma çevrimiçi olarak desteklenir.
 • Dalga formları saklanabilir.

Vektörskop

 • 3 fazlı sistemler için vektörskop.
 • Her bir harmonik görüntülenebilir.
 • Aynı anda birden fazla vektörskop görüntülenebilir.
 • Farklı güç sistemleri görüntülenebilir.
 • “Şeffaf” fonksiyon ile fazörlerin doğrudan karşılaştırılması mümkündür.

Kaydedici ve X/Y Kaydedici

Dewesoft güç analizörü, zaman alanı verileri için görsel kaydedici görüntüler sağlar.

Ses Kayıt cihazı

 • Tüm parametrelerin bireysel aralıklarla kaydedilmesi.
 • Bireysel ekranlar tanımlanabilir.
 • Yakınlaştırın ve uzaklaştırın, çoklu dokunmatik ekranları yakınlaştırmak için sıkıştırın.
 • Hızlı (tam örnekleme hızı) veya azaltılmış (örn. 600 saniye) saklama.
 • Darbe genişliğine ayrıntılı yakınlaştırma.

X/Y kaydedici

 • Yörüngeler çevrimiçi olarak oluşturulabilir.
 • Bu fonksiyona örnek olarak P bölü Q.

Arıza ve Geçici Kaydedici

Dewesoft güç analizörü aynı zamanda bir arıza ve geçici durum kaydedici olarak da kullanılabilir. Yazılım, gelişmiş tetikleme özelliklerine sahiptir:

 • Tüm kanalları (analog, dijital, güç, matematik vb.) tetiklemek mümkündür.
 • Güç modülünün tüm parametrelerinde bir tetikleyici ayarlama.
 • U, I, P, Q, S, D, cos φ, güç faktörü vb.
 • Her bireysel harmonik.
 • Pos-, neg-, sıfır dizi sistemleri.
 • Çok hızlı arıza tespiti (MS/s’ye kadar).
 • Devir, tork, verimlilik vb. matematiksel kanallar.

Matematik formülleri, herhangi bir ölçüm parametresi için birleşik tetikleme koşulları oluşturmak için kullanılabilir.

Tetikleyici olay gerçekleştiğinde, veriler hızlı bir örnekleme hızıyla (zaman öncesi ve sonrası ile) depolanır. Ölçümün geri kalanı için yalnızca azaltılmış veri kümeleri (min, maks, ortalama, RMS) saklanır. Bu, uzun süreli ölçümler için dosya boyutunu azaltır.

Sensör Kalibrasyonu ve Sensör Doğruluğu

Gerilim ve akım transdüserlerinde her zaman frekansa bağlı bir genlik hatası ve faz kayması vardır. Dewesoft’un X benzersiz yazılım kalibrasyon teknolojisi ile genlik ve faz, DC’den 1 MHz’e kadar olan tüm frekans aralığı için düzeltilebilir .

Filtre yanıtı gibi tüm dahili eğriler yazılımın içinde düzeltilir ve sensör veri tabanı, her akım pensi, Rogowski bobini, voltaj trafosu veya kullanılan sensör için düzeltme eğrileri içerir.

Entegre Sensör Güç Kaynağı

SIRIUS MCTS, yüksek hassasiyetli akım sensörlerimiz ve dönüştürücülerimiz için güç kaynağı birimidir.

MCTS güç kaynağı dilimi, R2DB , R3 , R4 veya R8 veri toplama sistemlerine sığacak şekilde raf içine kaydırılabilir dilim olarak gelebilir veya SIRIUS modüler dilimleriyle  uyumlu bağımsız bir modüler birim olarak kullanılabilir .

Güç Analizi Uygulamaları

Enerji verimliliğine yönelik artan taleple birlikte, giderek daha fazla elektrikli ekipmanın test edilmesi gerekiyor.

Dewesoft, neredeyse tüm güç analizi uygulamaları için kullanılabilen çok esnek bir güç analizörü çözümü sunar. İşte kapsam altında birkaçı:

 • Motor ve İnverter testi
 • Güç Transformatörü testi
 • Bekleme Gücü testi
 • Elektrik ve Aydınlatma testi

Dewesoft güç analizörünün LED ışık gücü ve verimlilik testi için nasıl kullanıldığı hakkında daha fazla ayrıntı için LED testi uygulama notunu da okuyabilirsiniz.

Çevrimiçi Güç Analizi ile İlgili Eğitim Kaynakları

Gerilim, akımın nasıl ölçüleceği ve güç analizinin nasıl yapılacağı hakkında ek bilgiler ÜCRETSİZ çevrimiçi PRO eğitimimizde bulunabilir:

 • Güç Çözümü Kılavuzu
 • Mevcut ölçüm
 • Gerilim ölçümü
 • Güç analizi
 • Güç kalitesi
 • Power Analyzer ile Güç Analizi ve Elektriksel Güç Ölçümü Nedir?
 • Veri toplama uygulamalarında akım ölçümü
 • Veri toplama uygulamalarında voltaj ölçümü

Ölçüm Sistemleri