Özellikler

LUR-B-SA1, krikolara uygulanan yükleri ölçmek için üretilmiştir.

Nominal Kapasite: ±10 kN to ±2 MN
Çap: ±0.2% RO for 10 kN to 200 kN, within ±0.5% RO for 300 kN to 2 MN
Nonlineerlik: ±0.2% RO için 10 kN’dan 200 kN’a kadar, ±0.5% RO için 300 kN’dan 2 MN’a kadar

  • Kapasite çeşitliliği
  • 200 kN veya daha fazla kapasiteye gelince, kalibrasyon sadece sıkıştırma yükü için yapılır.