Teknik Bilgiler

Patentli Yüksek Performanslı AC / DC Akım Dönüştürücülü Entegre Güç Ölçüm Çözümü

Patentli Yüksek Performanslı AC / DC Akım Dönüştürücülü Entegre Güç Ölçüm Çözümü

Dewesoft SIRIUSi XHS-PWR, Otomotiv Test ve Ölçümleri pazarına hitap etmek için son teknoloji entegre akım ve gerilim algılama çözümleri sunar.

PTPv2 Zaman Senkronizasyonu ile PoE Gigabit Ethernet üzerinden DewesoftX yazılımı, XCP veya OPC / UA ile sorunsuz entegrasyona sahiptir. 15 MS / s @ 16-bit, 1 MS / s @ 24-bit yüksek sonlu veri toplama özelliği içerir ve daha düşük alias içermeyen örnekleme hızları içerir.

SIRIUSi XHS-PWR ayrıca, yalnızca 5 cm’lik bir çekirdek çapı ile 2000 V’a kadar son teknoloji izole akım algılama teknolojisi ile 2000 A tepe (peak) akım algılamalı 1000 A kalibre edilmiş bir aralık sağlayan ilk üründür. Bu teknik dökümanda, SIRIUSi XHS-PWR’de kullanılan bu yeni DC CT teknolojisi ve aşağıdakileri içeren gelecekteki Dewesoft ürünleri hakkında daha fazla bilgi sunuyoruz:

 • 500 kHz’den fazla geniş bant genişliği,
 • 200 kHz içinde flatness <0.2 dB,
 • % 0.01’e kadar doğruluk (accuracy),
 • Düşük gürültü ve
 • Piyasadaki karşılaştırmalı teknolojilere göre daha düşük güçte çalışma.

Giriş

Araç elektrifikasyonu ve otonom sürüş araçları, bugün ve gelecekte otomotiv taşıtları alanında yenilikçiliği teşvik eden en büyük mega trendlerdir. Bu, akıllı yönetimin ve araç içi elektrik gücünün akıllı dağıtımının uygulanması anlamına gelir. Katı hal (solid-state) piller gibi seri üretime hazır yüksek hacimli pillerin geliştirilmesi, birçok OEM ve Tier1 tedarikçisi tarafından desteklenmektedir.

Hem geliştirme hem de araç çalışması için araçtaki enerji tüketiminin hassas ölçümü ve tahmini gereklidir. E-motorlar, invertörler, şarj cihazı, güç yönetimi gibi verimli ve EMC emisyonu daha az elektrikli bileşenlerin ve yarı iletkenlerin geliştirilmesi tüm hızıyla devam etmektedir. Ve sınırlara henüz ulaşılmadı.

Aracın dışında, akıllı Araçtan Şebekeye (Vehicle-To-Grid) enerji yönetimi, bir kablo üzerinden hızlı ve yüksek enerji akışı veya endüktif şarj çözümleri henüz son kullanıcılar için meta haline gelmedi. Bu mega trendleri destekleyecek teknoloji sadece taslak aşamasında değil. Yakın zamanda yapılan elektrikli araç geliştirme, 2000 A’ya kadar kısa süreli tepe akımları ile doğru güç ölçümleri için % 0,1 ila % 0,01 arasında doğruluk sınıfında akım sensörlerine ihtiyaç olduğunu göstermiştir.

Bu market talebini karşılamak için Dewesoft, kullanacağınız bugünün ve yarının aracının gelişimini desteklemek için SIRIUSi XHS-PWR yüksek akım ve yüksek voltaj ölçüm cihazını geliştirmiştir.

Zaman içinde, elektrik akımı algılama teknolojilerinin farklı ölçüm yöntemleri geliştirilmiştir.

 

Akım Shuntları

Bir shunt basit bir çözüm olarak görünür, ancak yüksek güç dağılımına sahiptir, izole değildir ve mikro ohm’lara kıyasla nispeten yüksek kendi kendine endüktans nedeniyle frekans bant genişliği sınırlıdır.

 

İzole yöntemler – Manyetik Çekirdekli Açık ve Kapalı Döngü

İzole yöntemler arasında (diferansiyel) open-loop çekirdeksiz ve bir veya daha fazla manyetik çekirdekli open-loop ve closed-loop bulunur. Open-loop yöntemleri yüzde birkaç aralığında doğruluklara ulaşır, harici manyetik alanlara göreceli olarak hassastır ve bant genişliği sınırlıdır. Closed-loop yöntemleri, null-methodu ile çalışan bir manyetik çekirdek ve bir akı sensörünü içerir.

 

Hall ve Fluxgate Sensörleri

En çok bilinenleri Hall (magneto resistance) ve fluxgate sensörleridir. Basit bir tasarımda, hepsi tek bir çekirdeğe yerleştirilirken, sonraki fluxgate çift çekirdekli ve üç çekirdekli gibi daha sofistike versiyonlarda bulunur. Closed-loop yöntemleri, manyetik malzemelerin doğrusal olmayan etkilerini ve sıcaklık bağımlılığını en aza indirir ve çok çekirdekli flux-gate yöntemi, çekirdeğin DC ofsetine önemli bir katkıda bulunan manyetik hysteresiside iptal eder.

Çözümler, tipik olarak kullanılan manyetik malzeme ile sınırlı olan yüksek bant genişliği sunarak doğrudan AC yolları sağlar. Bunlar arasında, tek çekirdekli çözümler tipik olarak % 0,5’ten daha iyi bir genel doğruluk elde edemezler ve çekirdeğe eklenen boşluk nedeniyle, duyarlılık, ofset doğruluğu ve harici manyetik alanlara karşı bağışıklık azalır.

Çok çekirdekli flux-gate çözümleri çekirdeklere herhangi bir boşluk getirmez ve bu nedenle şimdiye kadar bilinen en doğru sensörlerdir, ancak yapı daha karmaşıktır, genel olarak daha büyük, daha ağır, maliyetlidir ve daha yüksek devamlı güç ile çalışırlar.
Yeni bir akım algılama teknolojisi geliştirmenin nedeni, boyutu ve ağırlığı, maliyeti ve daha düşük devamlı gücünü azaltmak için tek çekirdekli closed-loop dönüştürücüler tarafından bilindiği gibi boşluksuz manyetik çekirdek ve tek çekirdekli yapının mümkün olan en iyi özelliklerini kullanmaktı. Tabi ki mevcut ve gelecekteki piyasa taleplerini karşılamak için.

Bu nedenle araştırma, yüksek geçirgenliğe sahip manyetik malzemelerin üstün özelliklerini değiştirmeyen bir manyetik çekirdeğe gömülü yeni bir DC / AC akı sensörü geliştirmek üzerineydi. Yeni sensör, SIRIUSi XHS-PWR ürünü ile elde edilen performanslarla birlikte aşağıdaki bölümlerde gösterilen mucidin adından sonra Platise Akı Sensörü olarak adlandırılmıştır. Bu sensörle, kompakt yüksek akım transdüserleri, çeşitli pazarlardaki çok sayıda endüstriyel, test ve ölçüm uygulamasına hitap etmek için eksik doğruluk boşluğunu % 1’in altında ve% 0,01’e kadar doldurur.

Çözüme Genel Bakış

SIRIUSi XHS-PWR, 16 bitte maksimum 15 MS/s örnekleme hızı ve 24 bitte 1 MS/s ile yüksek kaliteli veri toplama ve HybridADC sağlayan son derece entegre bir cihazdır ve gerçek zamanlı decimation (örnek seyreltme) filtreleri sağlar. Daha düşük örnek hızlarında alias (kusur) içermeyen bir sinyal sağlar.

Modeller, tek fazlı ve çift hatlı konfigürasyonları içerir. 5 MHz @ -3 dB düz bant genişliği ile 2000 V’a kadar diferansiyel yüksek voltaj algılama aralıkları. Mevcut algılama aralıkları, 250 A ile 1000 A arasındaki konfigürasyonları ve 2000 A tepe akım ölçümünü içerir.

Korumalı DC CT transformatörünün dış çapı yalnızca 50 mm’dir ve yaklaşık 64 μA/V @100 kHz’lik mükemmel ortak mod reddi sağlar. Transformatörün kendisi, tipik değerler +/- 50 mA ve tipik doğrusallık 50 ppm olan histerezis ve dolayısıyla maksimum ofset gibi bir dönüştürücünün en önemli doğruluk özelliklerini tanımlar.

Dönüştürücü ikincil akımı, HybridADC analogdan dijitale dönüştürücü teknolojisini çalıştıran programlanabilir bir kazanç amplifikatörü tarafından düşük omik hassas bir yük direnci üzerinde algılanır. Toplam DC-CT akım algılama doğruluğu bu nedenle DC-CT çekirdeğinden, amplifikatörlerden, voltaj referansından ve HybridADC’ den gelen hataların toplamıdır.

Aşağıdaki bölümler, yenilikçi ve patentli DC-CT teknolojisinin çalışma prensibini açıklamaktadır. Akı ölçümü, tamamen yeni bir çalışma prensibiyle, mevcut manyetik akı sensörlerine göre daha fazla analogdan sıfıra kaymalı anahtarlama operasyonel amplifikatörleriyle elde edilir. Yöntem, yaygın olarak bilinen dört akı topolojisi ile karşılaştırılır.

DC-CT Teknolojisi

DC-CT teknolojisinin çekirdeği, yenilikçi Platise Flux Sensor (PFS) zero-flux sensörü ile tek bir yüksek geçirgenlik çekirdeği ve zero-flux closed-loop null-method ölçüm prensibini temsil eder. PFS, aşağıdaki temel özellikleri getirir:

 • Tek boşluksuz (gap-less) yüksek geçirgenliğe sahip çekirdek tasarımı,
 • Çok yüksek akım sensörlerinin kompakt uygulaması,
 • Kompakt boşluksuz tasarım sayesinde harici manyetik alanlara mükemmel bağışıklık,
 • Birincil ve ikincil taraf arasındaki iyi eşleme (coupling) nedeniyle geniş ve düz bant genişliği,
 • Düşük güç tüketiminde yüksek hassasiyet,
 • Kompakt uygulama ve boşluksuz tasarım sayesinde çok düşük ofset ve
 • İyi sıcaklık kararlılığı (stability), PFS’nin bir özelliği dahadır.

DC-CT dönüştürücü, birincil ve ikincil (kompanzasyon olarak da adlandırılır) sargıların AC sinyalleri için dönüştürücüyü birkaç Hz’ye kadar çiftlediği (coupling) bir AC Akım Dönüştürücü (CT) olarak görülebilir. Diğer closed-loop teknolojilerinde olduğu gibi, PFS, birincil ve ikincil (kompanzasyon) akımlar arasındaki farktan kaynaklanan çekirdekteki artık manyetik akıyı sürekli olarak ölçer.

PFS’den gelen çıktı, çekirdekteki manyetik akı ile orantılıdır. Çekirdekteki optimum sıfır akı dengesini geri yüklemek için kompanzasyon akımını ayarlamak için geri besleme kontrol devresini çalıştırır. Bu nedenle, kompanzasyon akımı (mükemmel) birincil akımı yansıtır ve birincil ve ikincil dönüşlerin sayısına göre ölçeklenir.

Platise Akı Sensörü

Platiše akı sensörünün kavramsal tasarımı, içinden akımın ölçüleceği bir telin merkezlendiği bir manyetik çekirdeğe (B) dayanmaktadır, aynı zamanda birincil akım Ip (A) olarak da adlandırılır, tipik olarak bir dönüş. İkincil dengeleme sargısı (C) L comp, daha fazla sayıda dönüş içerir ve manyetik çekirdeğin çoğunluğu etrafına dağıtılır.

Manyetik malzeme daha sonra Şekil 1’de gösterilen basitleştirilmiş bir diyagramla bir Platise Akı Sensörü (PFS) oluşturmak için ek açıklıklar sunar. PFS, akım kontrollü değişken bir manyetik direnç (CCVR) ve sol taraftaki Ls sargısından (D) oluşur. Açıklığın sağ tarafındaki ise akı ölçme sargısı L m (E).

Birincil ve ikincil akımlar arasındaki fark, çekirdekte artık veya kompanse edilmemiş bir akı oluşturur ve L s sargısındaki akımın varlığı olmadan, CCVR kısmı (D) ve (E) yolları arasında neredeyse eşit olarak yeniden dağıtır.

Ancak, L s sargısının (D) elektrik akımı ile uyarılması geçirgenliği düşürür ve böylece yolun (D) direncini arttırır. Akımın varlığında yarı açılan bir tür manyetik anahtar görevi görür; ve daha sonra, önceden (D) ve (E) arasında neredeyse eşit olarak dağıtılan akı, esas olarak (E) içinden akmaya zorlanır. PFS ölçüm döngüsünde, L s sargısı sürekli olarak değiştirilir ve artık dengelenmemiş manyetik akıyı keser ve akıyı (D, E) yolları ve (E) yolları arasında sürekli olarak yeniden dağıtır.

Basitleştirmek için, ilk adımda her yolun akının ½’sini gördüğünü ve ikinci adımda tüm akının yalnızca (E) içinden aktığını ve hiçbirinin (D) içinden akmadığını söyleyelim. Bu nedenle bu tür büyük bir akı değişimi dΦ/dt (E) yolu üzerinden kolayca Lm sarmalı tarafından yakalanır. Akımı yönlendirilmiş (demodüle edilmiş) çıkış büyüklüğü, artık manyetik akının büyüklüğü ve fazı akının işareti ile doğru orantılıdır.

Yukarıda açıklandığı gibi Ls sargısının sürekli anahtarlanması, PFS’yi her bir anahtarlama döngüsünde akının büyüklüğünü örnekleyen bir örnekleme sensörü yapar.

Tipik anahtarlama frekansı, DC/AC düzenleme döngüsünün gerekli bant genişliğinden çok daha yüksek olan 200 kHz’in üzerindedir.

Demodülatör, Ls akımı etkinleştirildiğinde ve serbest bırakıldığında, ters işaretler olan her iki geçişi de yakalar. Bu nedenle, bir rezonans yalnızca birincil akım PFS frekansı ile kilitlendiğinde meydana gelebilir, böylece tam olarak aynı frekanstaki akıyı uyarır.

Bununla birlikte, telafi sargısının varlığı, akının büyük çoğunluğunu telafi ederek bu etkiyi azaltır. Pratikte rezonans noktasına yaklaşmak, hafifçe bozulmuş düzlüğe ve azalan maksimum tepe birincil akımına neden olur.

Böylece PFS, çekirdek içindeki bir DC akısını sabit bir çıkış voltajına demodüle eder ve bir AC akısı, PFS’nin örnekleme frekansının yarısına doğru bir şekilde demodüle edilir. Bu bilgi, sürücü Lcomp dengeleme akımı ayarlar geri besleme düzenlemesi, döngü birincil akımı kaynaklanan akının ayna ve boş p . Mükemmel dengeli durumda, manyetik akı sıfırdır ve L m, sıfır genliği algılar.

Yeniliğin en ilginç kısımlarından biri, CCVR (Current Controlled Variable Reluctance) oluşturulmasıydı. Yol (D), Şekil 3’te gösterildiği gibi bir “sonsuz” formu olarak bir Ls sargısı ile başka bir açıklığı gösterir. Ls’den geçen akım akışı, manyetik malzemenin içinde, malzemenin geçirgenliğini fiilen etkileyen zıt yönlerde closed-loop bir alan yaratır.

Asimetrik CCVR yapısı, kalan çekirdek yapısına önemsiz miktarda manyetik alan sızdırır ve böylece dengeleme sargısı L comp yoluyla -110 dB’nin altında çok düşük çıkış gürültüsü (dalgalanma) üretir, ayrıca 50 kHz bant genişliği dahilinde 100 nV’nin altındaki primer için önemsiz miktarda gürültü enjekte eder.

Halihazırda primere enjekte edilen gürültünün çoğu, daha fazla iyileştirmeye tabi olan 22 μVrms civarındaki düzenleme döngüsünden gelmektedir. Aynı şekilde, birincil veya dengeleme sargıları tarafından uyarılan akı, L s sargısı üzerinde çok az etki yaratır. Harici bir manyetik alan veya birincil akım, CCVR’yi sanal olarak taklit edecek ve bu CCVR ile rezonansa girecek böyle bir closed-loop alanı oluşturamaz.

PFS’nin Flux-Gate Sensörleri ile Karşılaştırılması

Flux-gate sensörünün temel prensibi Şekil 4’te gösterilmektedir. Bir birincil akımın ilave bir sargı ve bir kare dalga voltaj üreteci ile uyarıldığı bir çekirdektir. Çekirdeğin tipik doyurucu BH özelliklerinden dolayı, maksimum veya minimum noktalara ulaşıldığında geçirgenlik azalır, bu noktada uyarıcı sargısının endüktansı aniden minimuma düşer. Birincil akım sıfır olmadığında, bu tür sinyal kaydırılır ve dolayısıyla bozulur ve asimetrikleşir.

Fluxgate sensörleri, sınırlı bir akım aralığı için kompanzasyon sargısı olmadan bile iyi çalışsa da, tipik olarak kapalı döngü konfigürasyonlarında kullanılır. Flux-gate sensörleri ile closed-loop konfigürasyonunda çalışan manyetik çekirdeklerin en yaygın topolojileri, LEM terminolojisine göre Şekil 5’te gösterilmektedir:

 • Bir indüktör olarak bir akı geçidinin, tipik olarak farklı manyetik özelliklere sahip bir kesilmiş çekirdeğe yerleştirildiği standart versiyon, burada LSE, sıfır akı dengesini belirlemek için çekirdeğin sınırlı bölümünü manyetize etmek ve doyurmak için kullanılır. Bu tür sensörler düşük maliyetlidir, yaklaşık % 0,5′ lik maksimum doğruluklara ulaşır, oldukça gürültülüdür, ancak flux-gate dönüştürücüleri grubundaki en düşük güce ihtiyaç duyar. Her iki teknoloji de 200 kHz’in üzerindeki frekanslarda akıyı örneklemektedir.

 

 • Çok temel konfigürasyon, tüm B-H döngüsü boyunca tüm çekirdeği süpüren ikincil bir dengeleme bobininden oluşur ve böylece dış uyarım nedeniyle çekirdekte kalmış olabilecek herhangi bir çekirdek remanansı (kalıcı mıknatıslık) ve kendi çalışmasının neden olduğu histerezi sıfırlar.

 

 • II. görselde gürültü enjeksiyonunun üstesinden gelmek için bu ilke kullanılır, her biri zıt yönde süpüren iki çekirdek kullanır. Bununla birlikte, düşük örnekleme frekansı nedeniyle AC bant genişliği hala sınırlı kalmaktadır.

 

 • 3 çekirdekli sürüm, çıkışa doğrudan bir AC yolu sağlayan ek bir çekirdekle (III) ‘ü ilerletir. Bu sürüm aynı zamanda, en düşük DC ofseti ve yüksek AC bant genişliği ile piyasadaki en iyi bilinen akış kapısı topolojisidir. Bu türden çok çekirdekli dönüştürücüler daha ağırdır ve aynı zamanda maliyetlidir. Bu versiyon, dönüştürücünün frekans aralığını genişletmek için ek bir sargıya sahip olabilirFluxgate ile PFS’nin çalışması arasındaki temel fark, bir fluxgate sensöründe, çekirdeğin bir kısmının (yani topoloji I) veya tüm bir çekirdeğin (II .. IV) minimum ve maksimum doygunluk noktalarına ulaşmak için mıknatıslanmasıdır ve DC kaymasından kaynaklanan asimetrik distorsiyon izlenerek, kompanse edilmemiş birincil akım miktarı çıkarılır. Her döngü önemli miktarda enerji gerektirir ve gürültü birincil ve ikincil sargılara enjekte edilir.

 

DC-CT PFS’de, bu aynı DC akısı, CCVR ile yolun (D) geçirgenliğini değiştirerek daha çok iki yol (D) ve (E) arasında dağıtılır. Bu nedenle sarma Lm ölçen basit kolayca ölçülebilir (E) değişiklikler akı büyüklüğü için . PFS’nin bu işlemi, CCVR’nin “manyetik transistörler” olarak hareket ettiği ve DC akısını CCVR’nin taşıyıcı frekansının bir AC sinyaline dönüştürdüğü sıfır kaymalı anahtarlama işlemsel amplifikatörlerine (OP AMPS) çok benzer. PFS sensöründen gelen çıktı, aynı frekans taşıyıcısı ile demodüle edilir ve geri besleme devresini çalıştırmak için düşük geçişli filtre uygulanır.
Bu topolojilerin DC-CT teknolojisi ile karşılaştırılması:

 • DC-CT ayrıca, manyetik alan sensörünün PFS ile değiştirildiği tek çekirdekli bir teknolojidir. Buna karşılık PFS’nin çekirdeği kesmesi gerekmez ve hava boşluğu sağlamaz, ancak çekirdeğin en yüksek geçirgenliğini koruyarak mevcut manyetik çekirdeğin içine gömülür. Sırasıyla en yüksek geçirgenlik, akışlı transdüserler ile karşılaştırıldığında histerezi ve ofseti düşürür ve DC ve AC herhangi bir yönde 80 mA @ 5 mT’den daha az olan harici manyetik alanlara mümkün olan en yüksek bağışıklığı sağlar. Ek olarak, fluxgate, -110 dB’nin altında çalışan PFS’den çok daha gürültülüdür. Güç açısından her iki ilke de sensörü ve kompanzasyon sargılarını çalıştırmak için benzer miktarda güç gerektirir.

 

 • Her mevcut tarama döngüsünde çekirdeğin histerezisini iptal eden temel özellik ile orijinal akış kapısını temsil eder; ancak çok gürültülüdür, bant genişliği sınırlıdır ve çalışması için DC-CT’den daha fazla güç gerektirir. DC-CT teknolojisi, çok düşük bir koersivite Hc’ye ve dolayısıyla histerezis ofsetine sahip çok yüksek geçirgenliğe sahip malzemelere dayanır. Ek olarak DC-CT, histerezisi mA’ya sıfırlamak için bir manyetikliği giderme döngüsü sağlayabilir.

 

 • (II) ‘ye benzer şekilde, bu topoloji gürültüyü birincil seviyeye düşürür, ancak akımı iki çekirdekte tüm BH döngüsü boyunca süpürmek için daha da fazla enerji gerektirir. Bu topoloji aynı zamanda boyut olarak da artar. DC-CT’ye göre tek avantaj, biraz daha düşük DC (histerezis) ofsetidir.

 

 • (III) topolojisinde görüldüğü gibi, DC-CT teknolojisinin AC performansını karşılayan ve mümkün olan en düşük ofset akım avantajına sahip tek Flux-gate. Bununla birlikte, bu tür ürünler daha ağırdır, maliyetlidir ve daha fazla güç tüketir, yani DC-CT’de 0,5 W’a karşılık 3,5 W boşta güç ve DC-CT için 1000 A’da 5 W’a kadar 30 W’a kadar. DC-CT teknolojisi, tek bir dengeleme sargısı ile çok yüksek bant genişliği sağlarken, üç çekirdekli çözümler, AC bant genişliğini genişletmek için genellikle ek bir dördüncü sargı gerektirir. Her iki teknoloji de sıcaklığa dayanıklıdır. PFS analog ön uç devresi, sinyalin demodülasyonunda ortaya çıkabilecek tüm olası ofsetleri telafi eder ve geriye kalan tek ofset, çekirdeğin histerezis ofsetidir.

DC ve Geniş Bant Genişliği AC Çalışması

Kapalı döngü teknolojilerinde, DC-CT ve fluxgate topolojisi I gibi, kompanzasyon sargısı L comp bir AC geçişi olarak kullanılır, bu, birincil taraftaki herhangi bir değişikliğin AC’nin doğası gereği otomatik olduğu anlamına gelir. Trafo, ikincil tarafa yansıtılır ve dönüş sayısı için küçültülür.

AC trafosunun akım çıkışı daha sonra bir yük direnci üzerinde ölçülür. DC / AC transformatöründe önemli bir fark vardır: tipik olarak kompanzasyon teli L comp’in bir bağlantısı amplifikatör tarafından sürülür ve diğeri çıkışı temsil eder.
Bir DC bileşeninin varlığı, ikincil L kompresör sargısının yanı sıra çok düşük AC frekansları tarafından görülemediğinden, akı algılama teknolojileri, ya DC-CT PFS, fluxgate, Hall ve diğerleri gereklidir; bunların tümü , çekirdekte sıfır akı seviyesine ulaşmak için , amplifikatörü L kompresör sargısı boyunca DC akımını kesmeye yönlendirmek için gerekli geri bildirim sinyalini sağlar .
Bu nedenle, bu tür dönüştürücülerin AC düzlüğü şunlara bağlıdır:

 • Çekirdeğin manyetik performansları,
 • Parazitik kapasitanslar ve endüktanslar getiren, istenmeyen rezonanslar yaratan ve düzlüğü bozan sarma teknolojisi ve
 • Sıfır akı algılama teknolojisinin hassasiyeti, doğrusallığı ve bant genişliği ve DC / AC akı sensörünün düzenleme döngüsü

İyi bir düzlük ve kararlı çalışma için, çekirdeğin saf AC performansının mümkün olduğu kadar düşük olması istenir. DC-CT teknolojisi, tek boşluksuz kompakt çekirdek yapısı sayesinde bu yüksek geçişli filtre kesme frekansını mümkün olan minimuma düşürür.

Tasarım, çekirdeğin yüksek geçirgenlik özelliklerini korur ve kompakt uygulama, L comp sargısının çok yüksek bir endüktans değeri sağlar.

Ek olarak, PFS ham hassasiyeti> 20 mV / A olup, L comp’in çok düşük kesme frekansı ile birlikte geniş bir bant genişliği boyunca kararlı bir düzenleme döngüsü ve düzlüğü garanti eder. SIRIUSi XHS-PWR Ürünlerinde, CCVR işlemi noktasında düzlük bozulması ve maksimum akım süresi meydana gelir, bu frekans daha da yükseltilebilir.

Farklı Akım Ölçüm Teknolojilerinin Kısa Karşılaştırması

Aşağıdaki tablo, farklı teknolojilerdeki temel özellikleri özetlemektedir: