RMC Mühendislik olarak yetkin mühendis kadrosuyla farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmaların araştırma ve ürün geliştirme çalışmaları kapsamında gereksinim duyabileceği test ve ölçüm hizmetlerini verebilmekteyiz.

2012 yılında BSSM (British Society for Strain Measurement) üyesi olan firmamız, BSSM tarafından verilen strain gage eğitimi ve sertifikasına sahiptir. Ölçümlerin hassas bir şekilde yapılması için strain gage uygulaması eğitimli kişiler tarafından yapılmalıdır. Çeşitli metaller, Cam ve birçok malzeme üzerine uygulama yapma ve mühendislik hizmeti verme kapasitesine sahibiz. Ayrıca strain gageler hakkında teorik ve pratik bilgi içeren eğitimler vermekteyiz.

RMC Mühendislik olarak bünyemizde bulunan Modal Test modülü (Dewesoft) ile Sarsıcı, çekiç, ivmeölçer vs. gibi çeşitli sensörler kullanarak, yapıların Doğal Frekansları, Sönümleme Oranları, Spektral Güç Yoğunluğu gibi değerlerini hesaplayabiliyor, Experimental Modal Analysis (EMA), Operating Deflection Shapes (ODS) gibi konularda hizmet verebiliyoruz.

 

DS-IMU, Dewe-43, Sirius gibi çeşitli cihazlarımız ve çeşitli sensörlerimiz ile araç üzerinden GPS, Hız, İvme, Strain, Eğim gibi yol verileri ve araçların CAN hattından alabildiğimiz verileri toplayabilmekte,  Stres hesapları yapabilmekte aynı zamanda DS-IMU ve çeşitli taşıt dinamiği sensörleri kullanılarak yanal ve dikey ivme değerleri, roll, pitch, yaw, direksiyon açısı ve direksiyona etkiyen kuvvet gibi değerleri hesaplayabilmekte, Geyik (Moose) Testi, Frekans Yanıt Testi, Sabit Yarıçapta Dönme gibi Taşıt Dinamiği testlerinin de hizmetlerini verebilmekteyiz.

 

RMC Mühendislik olarak yetkin mühendis kadromuzla farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmaların araştırma ve ürün geliştirme çalışmaları kapsamında gereksinim duyabileceği Lp (SPL), Leq, Lim, Lpk, LE, Lmax, Lmin gibi ses seviyesi parametrelerini A,B,C,D ve Z frekans ağırlıklarındaki ses seviyesi ölçümleri, ISO 9614-1, ISO 9614-2 standartlarında ses yoğunluğu ölçümleri, ISO 3741, ISO 3744, ISO 3745 standartlarında ses gücü ölçümleri gibi akustik test sistemleri sağlayabiliyor ve ölçüm hizmetlerini verebiliyoruz.