Teknik Haberler

Dewesoft ISO/IEC 17025 Akredite Kalibrasyon Laboratuvarı

Dewesoft ISO/IEC 17025 Akredite Kalibrasyon Laboratuvarı

Kalibrasyon, ölçüm sürecinde temel bir adımdır. Test için kullanılan cihazın gerekli ölçüm parametresini doğru bir şekilde göstermesini ve cihazın spesifikasyonuna uygun şekilde çalışmasını sağlar.

Kalibrasyon laboratuvarımızın ISO/IEC 17025 standardına göre tüm gereklilikleri sağladığını ve denetimi sürecini tamamladığını gururla duyururuz. Denetim, ILAC MRA tarafından onaylanmış, Slovenya’daki Slovenian Accreditation akreditasyon kurumu tarafından gerçekleştirilmiştir.

Cihazların kalibrasyonu artık tesislerimizde yapılabilmekte ve müşterilerimiz için geri dönüş süresini kısaltmaktadır. Akreditasyon numaramız LK-037’dir. Bu adımla birlikte daha fazla bilgi, deneyim ve müşteri desteği oluşturuyoruz.

Kalibrasyon Neden Gereklidir?

Kalibrasyon, ölçüm sürecinde temel bir adımdır. Test için kullanılan cihazın gerekli ölçüm parametresini doğru bir şekilde göstermesini ve cihazın spesifikasyonuna uygun şekilde çalışmasını sağlar.

İzlenebilirlik, her türlü kalibrasyon çalışmasında temel bir ilkedir. Ölçüm izlenebilirliği, genellikle bir kalibrasyon sertifikasında belirtilen bir kalibrasyon sonucunun, kalibrasyon zinciri yoluyla bir kalibrasyon standardına kadar nasıl izlenebileceğini açıklar.

ISO 10012-1 standardı kalibrasyonu “belirli koşullar altında, bir ölçüm cihazı veya ölçüm sistemi tarafından gösterilen değerler veya bir malzeme ölçüsü veya referans malzeme tarafından temsil edilen değerler ile bir referans standart tarafından gerçekleştirilen bir miktarın karşılık gelen değerleri arasındaki ilişkiyi kuran işlemler” olarak tanımlar.

Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon İşbirliği’ne (ILAC) göre kalibrasyonun amacı şudur:

 • Ölçüm cihazı ile elde edilebilecek belirsizliği bilmek,
 • Ölçüm cihazında sonuçlar hakkında şüphe yaratabilecek herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmadığını teyit etmek,
 • Bir referans değer ile bir ölçüm aleti kullanılarak elde edilen değer arasındaki sapmanın tahminini ve aletin fiilen kullanıldığı zamandaki bu sapmanın belirsizliğini iyileştirmek,

ISO/IEC 17025 Nedir?

ISO/IEC 17025 test, numune alma veya kalibrasyon yapan ve güvenilir sonuçlar isteyen tüm kuruluşlar için faydalıdır. Bu standart ister devlete ister endüstriye veya herhangi bir kuruluşa ait olan ve işletilen, her tür laboratuvar faaliyetlerini kapsar. Standart ayrıca üniversiteler, araştırma merkezleri, hükümetler, düzenleyici kurumlar, muayene kuruluşları, ürün belgelendirme kuruluşları ve test, numune alma veya kalibrasyon yapma ihtiyacı olan diğer uygunluk değerlendirme kuruluşları için de yararlıdır.

Çoğu ülkede ISO/IEC 17025, çoğu laboratuvarın teknik açıdan yetkin sayılabilmesi için akreditasyona sahip olması gereken standarttır. Çoğu durumda, tedarikçiler ve düzenleyici makamlar akredite olmayan bir laboratuvardan alınan test veya kalibrasyon sonuçlarını kabul etmezler. Orijinal olarak ISO/IEC Guide 25 olarak bilinen ISO/IEC 17025, ilk olarak 1999 yılında Uluslararası Standardizasyon Örgütü tarafından yayınlanmıştır. ISO 9000 standardı ile birçok ortak yönü vardır, ancak ISO/IEC 17025 yeterlilik gereksinimleri açısından daha spesifiktir ve doğrudan test ve kalibrasyon sonuçları üreten ve biraz daha teknik ilkelere dayanan kuruluşlar için geçerlidir. Laboratuvarlar, tutarlı bir şekilde geçerli sonuçlar üretme becerilerini geliştirmeyi amaçlayan bir kalite sistemi uygulamak için ISO/IEC 17025’i kullanırlar. Aynı zamanda bir akreditasyon kuruluşundan akreditasyon için de temel oluşturur.

Fabrika Kalibrasyonu ve Uygunluk Testi

Tüm Dewesoft veri toplama sistemleri, merkezimizden size gönderilmeden önce kalibre edilir ve uygunluk testleri için kontrol edilir.

ISO standardizasyon süreci, ölçüm ekipmanının periyodik olarak kontrol edilmesini gerektirir.

Kuruluşunuz bunu gerektiriyorsa, Dewesoft cihazınızı yıllık olarak kontrol için fabrikaya geri gönderebilir

veya daha fazla sayıda ölçüm kanalına sahipseniz- yeni bir kalibrasyon laboratuvarı kurabilir veya mevcut laboratuvarınızı genişletebilirsiniz.

Dewesoft DS-CAL-BOX Kalibrasyon Cihazı

DS-CAL-BOX otomatik kalibrasyon için standart cihazımızdır. Cihaz, analog giriş aralıklarının kalibrasyonu ve kontrolünden daha fazlasını yapar. Dewesoft cihazınızın, amplifikatörlerinin ve sinyal koşullandırıcılarının tam bir işlevsellik kontrolünü gerçekleştirir.

DS-CALIBRATOR yazılımı standart rutinleri, analog aralıkların, filtrelerin, sensör uyarımlarının, sayaçların, güç kaynaklarının, köprü tamamlamalarının, şöntlerin, analog çıkışın, senkronizasyonun, CAN veri yolunun kontrolünü ve ayarlanmasını içerir.

Tüm kanallar için tüm kontroller geçerse, cihazdaki kalibrasyon verilerini güncelleyecek ve PDF formatında profesyonel bir kalibrasyon raporu oluşturacaktır. Kalibrasyon raporlarına cihaz seri numaranız üzerinden her zaman çevrimiçi olarak erişebilirsiniz.

Örnek bir fabrika kalibrasyon raporunu buradan indirebilirsiniz.

FABRİKA KALİBRASYON PROSEDÜRÜ

Dewesoft fabrika kalibrasyonu sadece giriş ve çıkış parametrelerinin (analog giriş ve analog çıkış) kalibrasyonu değil, aynı zamanda tüm cihazın işlevsel bir kontrolüdür. Kalibrasyon prosedürü tamamen otomatiktir.

ISO sertifikalı kalibrasyon değildir, ancak ISO sertifikalı ekipmanla (her yıl sertifikalandırılır) ve ISO enstitüsünde gerçekleştirildiği gibi aynı yöntemle yapılır.

Aşağıdaki parametreleri kalibre ediyoruz:

 • Analog girişler: Farklı örnekleme hızları, aralıklar, DualCoreADC kontrolü. Kalibrasyon ve test.
 • Analog çıkışlar: Farklı örnekleme hızları, aralıklar, DualCoreADC kontrolü. Kalibrasyon ve test.
 • Uyarma gerilimi ve akımı: Kalibrasyon ve test.
 • Şarj: Kalibrasyon ve test.
 • Sıcaklık: Kalibrasyon ve test.
 • Direnç: Kalibrasyon ve test: Kalibrasyon ve test.
 • CMR: Kalibrasyon ve test.
 • SNR: Farklı örnekleme hızları, aralıkları, DualCoreADC kontrolü. Test.
 • Filtre: Düşük geçiş, yüksek geçiş. Test edin.
 • Köprü Modu: Farklı tipler, şöntler. Test.
 • Sayaçlar: Tüm 3 sayaçlar, 5V; 12V. Test edin.
 • TEDS Sensörleri: Test edin.
 • Anakart testi
 • VCXO: PPS sinyali. Kalibrasyon ve test.
 • SYNC:
 • CAN: Veri RX-TX, 5V, 12 V. Test.

 

Dewesoft Dünya Çapında Kalibrasyon Laboratuvarları

Dewesoft aşağıdaki ülkelerde yerel fabrika kalibrasyon laboratuvarları sunmaktadır:

 • Türkiye
 • Avusturya
 • Brezilya
 • Çin
 • Fransa
 • Almanya
 • Hong Kong
 • Hindistan
 • Japonya
 • Rusya
 • Birleşik Krallık
 • Singapur
 • İsveç
 • Amerika Birleşik Devletleri

 

Tüm Dewesoft cihazları için yeniden kalibrasyon yukarıdaki ülkelerden herhangi birinde yerel olarak yapılabilir. Eğer ülkeniz listede yoksa ya Slovenya’daki merkez kalibrasyon laboratuvarımızda ya da en kısa sürede en yakın ülkede yeniden kalibre edeceğiz.

Müşterilerimize, gönderilen ölçüm ekipmanlarının kalibrasyonu için çok kısa bir işlem süresi sunuyoruz.

Akredite ISO Kalibrasyonu

Kalibrasyonun resmi olarak üçüncü taraflarca tanınması gerektiğinde ölçüm cihazlarının akredite kalibrasyonlarına ihtiyaç duyulur. Bu tanıma, örneğin referans standart olarak kullanılan cihazlar için veya farklı makamlardan gelen çeşitli talepleri karşılamak için gereklidir.

Akredite bir kalibrasyon NIST, NPL veya PTB gibi ulusal enstitüler tarafından izlenebilir. Kalibrasyon sertifikaları ISO/IEC 17025 gerekliliklerine uygun olarak düzenlenir ve tüm önemli uluslararası akreditasyon kuruluşları tarafından tanınır. Akredite kalibrasyon sertifikaları yasal olarak kabul edilen belgelerdir.

Ürününüzün nihai kalifikasyonu için veya ölçüm hizmeti alanında çalışıyorsanız, cihazın akredite bir laboratuvar tarafından kalibre edildiğine dair bir sertifikaya sahip olmanız önemlidir. ILAC MRA’nın tam üyesi olan Slovenya’daki Slovenian Accreditation gibi bir akreditasyon kurumu tarafından akredite edilmiş bir kalibrasyon laboratuvarıyız.  Ayrıca, yerel olarak ve dünya çapında uluslararası kabul görmüş ISO/IEC 17025 akredite kalibrasyon gerçekleştirebilen ortak laboratuvarlarla iş birliği yapıyoruz. Laboratuvarlar, sürekli uyumluluğu sağlamak için periyodik olarak denetlenmektedir.

 • ISO kalibrasyonu SIST EN ISO/IEC 17025 standardına göre yapılır.
 • Analog DC giriş parametreleri kalibre edilir.
 • Fabrika kalibrasyonu DS-Calibrator, DS-CAL-BOX, FLUKE referans kalibratörü ve Agilent multimetre kullanılarak aynı yöntemle yapılır.

Akustik Kalibrasyon Hizmetleri

Uluslararası IEC ve ANSI standartlarına göre izlenebilir akustik kalibrasyon hizmetleri sunuyor ve cihazınızın gerekli ölçüm parametrelerini doğru şekilde göstermesini sağlıyoruz.

Kalibrasyonlar, akredite kalibrasyon laboratuvarları ile iş birliği içinde belgelenir, izlenebilir ve dijital olarak imzalanır.

Akustik mikrofon kalibrasyonu ve ses ölçüm cihazları kalibrasyonu hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen Akustik Kalibrasyon Hizmetleri web sayfasını ziyaret edin.

GPS ve INS/IMU Kalibrasyonu

GPS alıcılarımız, Ataletsel Ölçüm Birimlerimiz ve Ataletsel Navigasyon Sistemlerimiz (INS/IMU sistemleri) için de kalibrasyon gerçekleştiriyoruz.

Kalibrasyon ISO sertifikalı ekipmanlarda ve ISO enstitüleri tarafından gerçekleştirilen yöntemle gerçekleştirilir.

Akım Transdüseri Kalibrasyonu

Tüm Dewesoft akım sensörleri ve transdüserlerinin yanı sıra mevcut akım transdüserleriniz için fabrika ve ISO kalibrasyonu mümkündür.

Her tür akım dönüştürücü kalibre edilebilir- Demir akım kelepçeleri, Rogowski bobinleri, Hall tipi akım sensörleri, İzole Akım dönüştürücüler, Akı Kapısı, Şöntler, Sıfır akı dönüştürücüler ve diğerleri.

Çok noktalı AC/DC kalibrasyonu kA range aralığına kadar gerçekleştirilir. Gerekirse, örneğin demiryolu gürültü akımı ölçümlerinde kullanıldığı gibi, kHz aralığına kadar ek bir bant genişliği kalibrasyonu bile mümkündür.

Dewesoft Güç ve Güç Kalitesi Analizörleri, farklı güç faktörlerinde akım dönüştürücüleri ve kablolamayı içeren eksiksiz bir Güç kalibrasyonu (ve ISO Güç kalibrasyonu) ile kontrol edilebilir.