Teknik Bilgiler

Standart, Modal, Ataletsel Sarsıcı (Shaker)

Elektrodinamik sarsıcılar standart, modal veya atalet sarsılar gibi farklı şekillerde olabilir. Kullanım alanına bağlı olarak, test için bu sarsıcı tiplerinden biri seçilmelidir.

 Standart Sarsıcı (PM Shaker)

Standart sarsıcılar ile yapılan testler farklı frekans ve genliklerde sürülebilmektedir. Bu testlerde test numunesi doğrudan sarsıcılar armatürüne sabitlenebilir ve titreşim yüzey alanı numune boyutlarına göre bir kafa genişletici kullanılarak büyütülebilir. Dikey uyarım, kayma tablası kullanılarak yatay uyarıma çevrilebilir. Bazı durumlarda, titreşimin hareket yönünü değiştirmek yerine, parça döndürülerek test edilebilir. Test süresi ve titreşim seviyeleri test standartlarından veya gerçek zamanlı ölçümlerden belirlenir.

Modal Sarsıcı (MS Shaker)

Modal sarsıcılar yapıların titreşim davranışının incelenmesinde kullanılır. Bu sarsıcılara herhangi bir test numunesi monte edilmez. Bu sarsıcılar yapıya bir stinger ile monte edilir ve kuvvet bu stinger aracılığıyla sarsıcıdan yapıya aktarılır. Test edilen yapı ve/veya modal sarsıcılar, serbest-serbest sınır koşullarını simüle etmek için test sırasında elastik bir halat veya yay gibi bileşenlerle asılabilir. Bu şekilde test numunesini farklı frekanslarda uyarmak mümkündür. Sonuç olarak yapı üzerinden ölçülen titreşim değerleri ile yapının doğal frekansları ve mod şekilleri hesaplanabilmektedir.

Ataletsel Sarsıcı (IS Shaker)

Ataletsel ve modal sarsıcılar kullanım alanı olarak benzerdir. Modal sarsıcılar gibi yapıların titreşim davranışlarını incelemek için yapılan testlerde de kullanılırlar. Ancak modal sarsıcılara göre bağlantı şekilleri farklıdır. Ataletsel sarsıcıların kendi gövdesi titreşir. Bu nedenle ataletsel sarsıcılar doğrudan yapıya sabitlenir. Kullanımı modal sarsıcılara göre daha kolaydır. Yapının boyutlarına ve istenen uyarma frekanslarına ve seviyelerine bağlı olarak, titreşim testi için modal veya ataletsel sarsıcılar kullanılabilir.