Teknik Bilgiler

Modal Test

Gerçek hayattaki uygulamalarda, makine parçaları ve mekanik sistemler nadiren statik yükleme altındadır. Çoğu zaman dinamik yükler tarafından uyarılırlar. Yapı, bu dinamik yüklere doğal frekanslar ve mod şekilleri gibi dinamik parametrelerine göre yanıt verir. Bu nedenle, bir mühendisin tasarladığı yapının dinamik davranışı hakkında sağlam bir anlayışa sahip olması gerekir. Bir yapının dinamik davranışını bulma sürecine yapısal sistem tanımlama denir.

Yapısal sistem tanımlama, doğal frekanslar, sönümleme, modal vektörler ve kalıntılar gibi yapının modal parametrelerinin bulunmasıyla oluşturulan sistemin transfer fonksiyonunun bulunmasından oluşur.

Bir yapının transfer fonksiyonları matematiksel modelleme veya deneysel yöntemlerle elde edilebilir. Bir yapının transfer fonksiyonunu elde etmenin deneysel yolu, yapının ölçülen bir girdiye verdiği tepkinin ölçülmesiyle elde edilir. Yanıtlar genellikle ivmedir ve girişler veya uyarımlar genellikle dürtü veya rastgele/sinüs sinyalleridir.

İmpuls sinyali, ucuna bir kuvvet transdüseri takılı olan bir modal çekiç tarafından kolayca üretilebilir. Rastgele veya sinüs sinyali uyarımı için modal sarsıcılar gerekir. Ayrıca, yüksek frekanslı uyarma içeriği veya sinyal kontrollü test isteniyorsa, modal sarsıcılar tek uyarma çözümüdür. Dynalabs modal sarsıcılar, 15.000 Hz’e kadar çıkabilen ve maksimum 25 mm strok ile 440N’ye kadar kuvvet seviyeleri sağlayabilen hafif ve güçlü modal sarsıcılardır.

Modal sarsıcı yapıya takılır ve istenen uyarma sinyali bir sinyal jeneratörü aracılığıyla yapıya uygulanır. Bu esnada yapının tepkileri ölçülür ve Modal Analiz hesaplamalarında kullanılan Frekans Tepki Fonksiyonları hesaplanır.